Školní klub

Školní klub

Školní klub nabízí žákům od 5. do 9. ročníku  možnost využití volného času:

.

  • ve volných hodinách před odpoledním vyučováním
  • .
  • po skončení vyučování, příp. do pozdějších odpoledních hodin
  • .

Nabídka programu:

1) Volnočasové aktivity školního klubu

2) Zájmové kroužky

3) Doučování

4) Jednorázové akce

.

Přihlášku do ŠK obdrželi žáci na začátku roku ve škole.

.

Přihláška a provozní řád – školní klub 2017- 18