Školní klub

Školní klub

Školní klub nabízí žákům od 5. do 9. ročníku  možnost využití volného času:

  • ve volných hodinách před odpoledním vyučováním
  • po skončení vyučování, příp. do pozdějších odpoledních hodin

Nabídka programu:

1) Volnočasové aktivity školního klubu

2) Zájmové kroužky

3) Doučování

4) Jednorázové akce

Přihlášku do ŠK obdrží žáci na začátku školního roku.