Školní jídelna

Číslo účtu pro stravování:

FIO banka  2900370487/2010

 

Informace pro rodiče:

V případě, že se  Vám nestrhne inkasní platba, postupujte takto:

1) Můžete poslat peníze bezhotovostní platbou na výše uvedený účet (do zprávy pro příjemce napište příjmení)

2) Můžete si nabít peníze v hotovosti každé úterý od 7:30-8:00, od 11:15-11:30 hodin ve školní jídelně.

 Dodržujte,prosím, prodejní čas!

Děkujeme za  spolupráci a pochopení.