Školní družina

Školní družina

Školní družina

Výchova je záležitostí srdce a hra je účinným pomocníkem výchovy.

Čas po vyučování umožňuje dětem regeneraci sil, rozvíjí jejich dětskou tvořivost, komunikační a sociální dovednosti, přináší jim radost z prožitku. Hra uspokojuje potřeby dítěte, odráží se v ní jejich vnitřní svět. Výchova mimo vyučování vede děti k rozumnému využívání volného času. Prostředí školy umožňuje dětem vnímat působení dospělých i svých kamarádů a navazuje na výchovné působení v rodině.

Ranní školní družina
Děti mohou přicházet do ranní ŠD po zazvonění na Družina  (zvonek u hlavního vchodu) od 6:30.
Ráno před vyučováním se zaměříme na  klidné, nenáročné hry, aby start dětí do školy byl klidný a pohodový.

Přihlášky do ŠD obdrželi žáci na začátku roku ve škole.