Zaměstnanci

VEDENÍ ŠKOLY

 

PhDr. Jana Langerová

Ředitelka školy

učitelka II. stupně

výuka  náboženské výchovy, chemie, fyziky

tel.: 577 271 434, mobil 736 763 467

e-mail: czs@czszlin.cz, langerova@czszlin.cz

 

Mgr. Michaela Černošková

Zástupce ředitele

učitelka I. stupně

výuka předmětů I. stupně

tel. 577 271 434, mobil 735 701 430

e-mail: cernoskova@czszlin.cz

 

SEKRETARIÁT

Jana Žižlavská, DiS.

tel. 577 271 434, mobil 604 225 799

e-mail: zizlavska@czszlin.cz

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

sr. Lic. Růžena Sekulová

e-mail: sekulova@czszlin.cz

 

UČITELÉ ZŠ

Mgr.  Alena Adamcová, DiS.

výchovný poradce

Třídní učitelka V. A

výuka předmětů I. stupně, II. stupně ČJ, OV, VV

e-mail: adamcova@czszlin.cz

 

Mgr.Barbora Rózsová

Třídní učitelka I. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: rozsova@czszlin.cz

 

Mgr. Hana Poislová

Třídní učitelka II. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: poislova@czszlin.cz

 

Mgr. Pavlína Plevová

Třídní učitelka II. B

výuka předmětů I. stupně

e-mail: plevova@czszlin.cz

 

Mgr. Marie Horáková

Třídní učitelka III. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: horakova@czszlin.cz

 

Mgr. Kateřina Suchomelová

Třídní učitelka III. B

výuka předmětů I. stupně

e-mail: suchomelova@czszlin.cz

 

Mgr. Miroslav Škarka

Třídní učitel IV. A

výuka tělesné výchovy, prvouky, zeměpisu

e-mail: skarka@czszlin.cz

 

Mgr. Aleš Kinc

Třídní učitel IV. B

výuka předmětů I. stupně

e-mail: kinc@czszlin.cz

 

Mgr. David Chrastina

Třídní učitel VI. A

učitel II. stupně

výuka českého jazyka, dějepisu, výtvarné výchovy

e-mail: chrastina@czszlin.cz

 

Mgr. Lenka Klímová

Třídní učitelka VII. A

učitelka II. stupně

výuka matematiky, hudební výchovy, občanské výchovy

e-mail: klimova@czszlin.cz

 

Mgr. Miloslava Vaňharová

Třídní učitelka VIII. A

učitelka II. stupně

výuka anglického jazyka

e-mail: vanharova@czszlin.cz

 

Mgr. Pavla Davidova

Třídní učitelka IX. A

učitelka I., II. stupně

preventista

výuka přírodovědy, přírodopisu, výtvarné výchovy, pracovních činností

e-mail: davidova@czszlin.cz

 

Mgr. Jiří Kubeša

Koordinátor ICT

učitel  II. stupně

výuka matematiky, fyziky,  informatiky

e-mail: kubesa@czszlin.cz

 

Mgr. Lenka Puškárová

učitelka I., II. stupně

výuka anglického jazyka

e-mail: puskarova@czszlin.cz

 

PaedDr. Ljuba Valentová

učitelka II. stupně

výuka anglického jazyka

e-mail: valentova@czszlin.cz

 

Mgr. Veronika Palíšková

učitelka II. stupně

výuka německého jazyka

e-mail: paliskova@czszlin.cz

 

Mgr. Miroslav Jiráček

učitel II. stupně

výuka tělesné výchovy, zeměpisu

e-mail: jiracek@czszlin.cz

 

P. Mgr. Radek Gottwald

učitel náboženské výchovy II. stupeň

 

P. Mgr. Pavel Glogar

učitel náboženské výchovy II. stupeň

 

UČITELKY MŠ

Magda Honzíková

vedoucí učitelka MŠ, malá třída

mobil 734 878 240

e-mail: honzikova@czszlin.cz

 

Simona Pospíšilíková

učitelka MŠ, malá třída

e-mail: pospisilikova@czszlin.cz

 

Mgr. Magda Máčalová

učitelka MŠ, velká třída

e-mail: macalova@czszlin.cz

 

Hana Chrastinová

učitelka MŠ, velká třída

e-mail: chrastinova@czszlin.cz

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Lenka Slezáčková

vedoucí školní družiny, ŠD1

mobil 735 701 431

e-mail: slezackova@czszlin.cz

 

Michaela Vančurová

vychovatelka školní družiny, ŠD2

mobil 735 701 432

e-mail: vancurova@czszlin.cz

 

Jitka Žůrková

vychovatelka školní družiny, ŠD3

mobil 735 701 433

e-mail: zurkova@czszlin.cz

 

Bc. Pavla Genzerová

vychovatelka školní družiny, ŠD4

mobil 735 701 434

e-mail: genzerova@czszlin.cz

 

ŠKOLNÍ KLUB

Mgr. Zuzana Hanáčková

vedoucí školního klubu

e-mail: hanackova@czszlin.cz

 

Veronika Šimková

vychovatelka ŠK

e-mail: simkova@czszlin.cz

 

Ludmila Flámová

vychovatelka ŠK

e-mail: flamova@czszlin.cz

 

ASISTENTI PEDAGOGA

Jana Babíková

e-mail: babikova@czszlin.cz

Kateřina Slováková

e-mail: slovakova@czszlin.cz

Ludmila Flámová

e-mail: flamova@czszlin.cz

Lenka Slezáčková

e-mail: slezackova@czszlin.cz

Dalibor Knapik

e-mail: knapik@czszlin.cz

Bc. Pavla Genzerová

e-mail: genzerova@czszlin.cz

Veronika Šimková

e-mail: simkova@czszlin.cz

Mgr. Zuzana Hanáčková

e-mail:hanackova@czszlin.cz

Bohdana Hostašová

e-mail: hostasova@czszlin.cz

 

PROVOZ ŠKOLY

Pavel Hons

školník

e-mail: hons@czszlin.cz

Úklid

Pavlína Janečková

Jana Bartková

Marta Krčmářová

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Jana Raková, DiS.

vedoucí školní kuchyně

mobil 733 741 959

e-mail: rakova@czszlin.cz

Lenka Minaříková

vedoucí kuchařka

Jindřich Khain

kuchař

Oldřich Zapletal

kuchař

Jarmila Klinkovská

kuchařka

Ilona Vlčková

pomocná kuchařka

Jana Skopálková

pomocná kuchařka / MŠ

Lenka Toboláková

pomocná kuchařka