Zaměstnanci

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Michaela Černošková

Ředitelka školy

učitelka I. stupně

výuka předmětů I. stupně

tel.: 577 271 434, mobil 736 763 467

e-mail: czs@czszlin.cz, cernoskova@czszlin.cz

 

Mgr. Lenka Klímová

Zástupce ředitele

koordinátor IT

Třídní učitelka IX. A

učitelka II. stupně

výuka matematiky, informatiky, občanské výchovy,

e-mail: klimova@czszlin.cz

tel. 577 271 434, mobil 735 701 430

 

SEKRETARIÁT

Jana Žižlavská, DiS.

tel. 577 271 434, mobil 604 225 799

e-mail: zizlavska@czszlin.cz

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

sr. Lic. Růžena Sekulová

e-mail: sekulova@czszlin.cz

 

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Ivana Chadimová

e-mail: chadimovai@czszlin.cz

 

UČITELÉ ZŠ

Mgr. Iveta Jasenská

Třídní učitelka PT

e-mail: jasenska@czszlin.cz

 

Mgr. Pavlína Plevová

Třídní učitelka I. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: plevova@czszlin.cz

 

Mgr. Hana Poislová

Třídní učitelka II. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: poislova@czszlin.cz

 

Mgr.Barbora Rózsová

Třídní učitelka III. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: rozsova@czszlin.cz

 

Mgr. Helena Kubešová

Třídní učitelka IV. A

výuka českého jazyka I. a II. stupně

e-mail: kubesova@czszlin.cz

 

Mgr. Marie Horáková

Třídní učitelka IV. B

výuka předmětů I. stupně

e-mail: horakova@czszlin.cz

 

Mgr. Jitka Nezvalová

Třídní učitel V. A

výuka předmětů I. stupně, tělesné výchovy

e-mail: nezvalova@czszlin.cz

 

Mgr.  Alena Adamcová, DiS.

výchovný poradce

Třídní učitelka VI. A

výuka předmětů I. stupně, II. stupně  OV  a  IT

e-mail: adamcova@czszlin.cz

 

Mgr. Miroslav Škarka

Třídní učitel VII. A

učitel II. stupně

výuka tělesné výchovy, zeměpisu

e-mail: skarka@czszlin.cz

 

Mgr. David Chrastina

Třídní učitel VIII. A

učitel II. stupně

výuka českého jazyka, dějepisu, písemné elektronické komunikace

e-mail: chrastina@czszlin.cz

 

Mgr. Miloslava Vaňharová

učitelka II. stupně

výuka anglického jazyka

e-mail: vanharova@czszlin.cz

 

Mgr. Pavla Davidova

preventista

učitelka I., II. stupně

výuka přírodovědy, přírodopisu, pracovních činností, chemie

e-mail: davidova@czszlin.cz

 

Mgr. Lenka Puškárová

učitelka I., II. stupně

výuka anglického jazyka

e-mail: puskarova@czszlin.cz

 

Mgr. Veronika Palíšková

učitelka II. stupně

výuka německého jazyka

e-mail: paliskova@czszlin.cz

 

Ludmila Flámová

učitelka II. stupně

výuka matematiky,fyziky

e-mail: flamova@czszlin.cz

 

Petr Mach

výuka pracovních činností

 

o. Dan Žůrek

učitel náboženské výchovy II. stupeň

 

o. Jan Fojtů

učitel náboženské výchovy II. stupeň

 

UČITELKY MŠ

Magda Honzíková

vedoucí učitelka MŠ, velká třída

mobil 734 878 240

e-mail: honzikova@czszlin.cz

 

Simona Pospíšilíková

učitelka MŠ, malá třída

e-mail: pospisilikova@czszlin.cz

 

Aneta Novotná

učitelka MŠ, velká třída

e-mail: novotna@czszlin.cz

 

Marie Navrátilová

učitelka MŠ, malá třída

e-mail: navratilova@czszlin.cz

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Jitka Žůrková

vychovatelka školní družiny, ŠD1

mobil 735 701 434

e-mail: zurkova@czszlin.cz

 

Bc. Pavla Genzerová

vychovatelka školní družiny, ŠD2

mobil 735 701 431

e-mail: genzerova@czszlin.cz

 

Lenka Slezáčková

vedoucí školní družiny, ŠD3

mobil 735 701 432

e-mail: slezackova@czszlin.cz

 

Jana Babíková

vychovatelka školní družiny, ŠD4

mobil 735 701 433

e-mail: babikova@czszlin.cz

 

ŠKOLNÍ KLUB

Ludmila Flámová

vedoucí školního klubu

mobil 734 550 951

e-mail: flamova@czszlin.cz

 

Mgr. Alena Adamcová, DiS.

e-mail: adamcova@czszlin.cz

 

Hana Kopečná

e-mail: kopecna@czszlin.cz

 

ASISTENTI PEDAGOGA

Jana Babíková

e-mail: babikova@czszlin.cz

Kateřina Slováková

e-mail: slovakova@czszlin.cz

Lenka Slezáčková

e-mail: slezackova@czszlin.cz

Dalibor Knapik

e-mail: knapik@czszlin.cz

Mgr. Petr Mach

e-mail: mach@czszlin.cz

Hana Kopečná

e-mail: kopecna@czszlin.cz

Šárka Bartončíková

e-mail: bartoncikova@czszlin.cz

Andrea Perůtková

e-mail: perutkova@czszlin.cz

Monika Kaláčová

e-mail: kalacova@czszlin.cz

Michaela Husáková

e-mail: husakova@czszlin.cz

Leona Vojtková

e-mail: vojtkova@czszlin.cz

 

 

PROVOZ ŠKOLY

Pavel Hons

školník

e-mail: hons@czszlin.cz

Úklid

Pavlína Boršková

Jana Bartková

Jana Skopálková / MŠ

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Jana Bakalová, DiS.

vedoucí školní kuchyně

mobil 733 741 959

e-mail: bakalova@czszlin.cz

Lenka Minaříková

vedoucí kuchařka

 

Oldřich Zapletal

kuchař

Tetiana Masliukovska

kuchařka

Jarmila Klinkovská

kuchařka / MŠ

Ilona Vlčková

pomocná kuchařka

 

Lenka Toboláková

pomocná kuchařka