Zaměstnanci

VEDENÍ ŠKOLY

 

PhDr. Jana Langerová

Ředitelka školy

učitelka II. stupně

výuka dějepisu, chemie, hudební výchovy, písemné elektronické komunikace

tel.: 577 271 434, mobil 736 763 467

e-mail: czs@czszlin.cz, langerova@czszlin.cz

 

Mgr. Michaela Černošková

Zástupce ředitele

učitelka I. stupně

výuka předmětů I. stupně

tel. 577 271 434, mobil 735 701 430

e-mail: cernoskova@czszlin.cz

 

SEKRETARIÁT

Jana Žižlavská, DiS.

tel. 577 271 434, mobil 604 225 799

e-mail: zizlavska@czszlin.cz

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

sr. Lic. Růžena Sekulová

e-mail: sekulova@czszlin.cz

 

UČITELÉ ZŠ

Mgr.  Alena Adamcová, DiS.

výchovný poradce

Třídní učitelka V. A

výuka předmětů I. stupně, II. stupně ČJ, OV

e-mail: adamcova@czszlin.cz

 

Mgr. Hana Poislová

Třídní učitelka I. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: poislova@czszlin.cz

 

Mgr.Barbora Rózsová

Třídní učitelka II. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: rozsova@czszlin.cz

 

Mgr. Aleš Kinc

Třídní učitel III. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: kinc@czszlin.cz

 

Mgr. Pavlína Plevová

Třídní učitelka III. B

výuka předmětů I. stupně

e-mail: plevova@czszlin.cz

 

Mgr. Marie Horáková

Třídní učitelka IV. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: horakova@czszlin.cz

 

Mgr. Jitka Nezvalová

Třídní učitel IV. A

výuka předmětů I. stupně, tělesné výchovy, výchovy ke zdraví, výtvarné výchovy

e-mail: nezvalova@czszlin.cz

 

Mgr. Miroslav Škarka

Třídní učitel VI. A

učitel II. stupně

výuka tělesné výchovy, zeměpisu, občanské výchovy,  pracovních činností

e-mail: skarka@czszlin.cz

 

Mgr. David Chrastina

Třídní učitel VII. A

učitel II. stupně

výuka českého jazyka, dějepisu, výtvarné výchovy, písemné elektronické komunikace

e-mail: chrastina@czszlin.cz

 

Mgr. Lenka Klímová

koordinátor IT

Třídní učitelka VIII. A

učitelka II. stupně

výuka matematiky, informatiky, občanské výchovy,

e-mail: klimova@czszlin.cz

 

Mgr. Miloslava Vaňharová

Třídní učitelka IX. A

učitelka II. stupně

výuka anglického jazyka

e-mail: vanharova@czszlin.cz

 

Mgr. Pavla Davidova

preventista

učitelka I., II. stupně

výuka přírodovědy, přírodopisu, pracovních činností

e-mail: davidova@czszlin.cz

 

Ludmila Flámová

učitelka II. stupně

výuka matematiky, fyziky

e-mail: flamova@czszlin.cz 

 

Mgr. Lenka Puškárová

učitelka I., II. stupně

výuka anglického jazyka

e-mail: puskarova@czszlin.cz

 

Mgr. Veronika Palíšková

učitelka II. stupně

výuka německého jazyka

e-mail: paliskova@czszlin.cz

 

Mgr. Miroslav Jiráček

učitel II. stupně

výuka tělesné výchovy, zeměpisu, výtvarné výchovy

e-mail: jiracek@czszlin.cz

 

P. Mgr. Radek Gottwald

učitel náboženské výchovy II. stupeň

 

P. Mgr. Dan Žůrek

učitel náboženské výchovy II. stupeň

 

UČITELKY MŠ

Magda Honzíková

vedoucí učitelka MŠ, velká třída

mobil 734 878 240

e-mail: honzikova@czszlin.cz

 

Simona Pospíšilíková

učitelka MŠ, malá třída

e-mail: pospisilikova@czszlin.cz

 

Aneta Novotná

učitelka MŠ, velká třída

e-mail: novotna@czszlin.cz

 

Hana Šindlerová

učitelka MŠ, malá třída

e-mail: chrastinova@czszlin.cz

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Lenka Slezáčková

vedoucí školní družiny, ŠD2

mobil 735 701 432

e-mail: slezackova@czszlin.cz

 

Michaela Vančurová

vychovatelka školní družiny, ŠD3

mobil 735 701 433

e-mail: vancurova@czszlin.cz

 

Jitka Žůrková

vychovatelka školní družiny, ŠD4

mobil 735 701 434

e-mail: zurkova@czszlin.cz

 

Bc. Pavla Genzerová

vychovatelka školní družiny, ŠD1

mobil 735 701 431

e-mail: genzerova@czszlin.cz

 

ŠKOLNÍ KLUB

Jana Babíková

vedoucí školního klubu

e-mail: babikova@czszlin.cz

 

Mgr. Miroslav Jiráček

e-mail: jiracek@czszlin.cz

 

ASISTENTI PEDAGOGA

Jana Babíková

e-mail: babikova@czszlin.cz

Kateřina Slováková

e-mail: slovakova@czszlin.cz

Jana Straková, DiS.

e-mail: strakova@czszlin.cz

Lenka Slezáčková

e-mail: slezackova@czszlin.cz

Dalibor Knapik

e-mail: knapik@czszlin.cz

Mgr. Petr Mach

e-mail: mach@czszlin.cz

Hana Kopečná

e-mail: kopecna@czszlin.cz

Šárka Masnicová

e-mail: masnicova@czszlin.cz

Blanka Knapová

e-mail: knapova@czszlin.cz

 

PROVOZ ŠKOLY

Pavel Hons

školník

e-mail: hons@czszlin.cz

Úklid

Pavlína Janečková

Jana Bartková

Jana Skopálková / MŠ

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Jana Bakalová, DiS.

vedoucí školní kuchyně

mobil 733 741 959

e-mail: rakova@czszlin.cz

Lenka Minaříková

vedoucí kuchařka

 

Oldřich Zapletal

kuchař

Tetiana Masliukovska

kuchařka

Jarmila Klinkovská

kuchařka / MŠ

Ilona Vlčková

pomocná kuchařka

 

Lenka Toboláková

pomocná kuchařka

Diana Zouharová

pomocná kuchařka