Zaměstnanci

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Michaela Černošková

Ředitelka školy

učitelka I. stupně

výuka předmětů I. stupně

tel.: 577 271 434, mobil 736 763 467

e-mail: czs@czszlin.cz, cernoskova@czszlin.cz

 

Mgr. Lenka Klímová

Zástupce ředitele

koordinátor IT

Třídní učitelka VIII. A

učitelka II. stupně

výuka matematiky, informatiky, občanské výchovy,

e-mail: klimova@czszlin.cz

tel. 577 271 434, mobil 735 701 430

 

SEKRETARIÁT

Jana Žižlavská, DiS.

tel. 577 271 434, mobil 604 225 799

e-mail: zizlavska@czszlin.cz

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

sr. Lic. Růžena Sekulová

e-mail: sekulova@czszlin.cz

 

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. et Mgr.  Ivana Chadimová

e-mail: chadimovai@czszlin.cz

 

UČITELÉ ZŠ

Mgr. et Mgr. Hana Poislová

Třídní učitelka I. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: poislova@czszlin.cz

 

Mgr. Barbora Rózsová

Třídní učitelka II. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: rozsova@czszlin.cz

 

Mgr. Pavlína Horsáková

Třídní učitelka II. B

výuka předmětů I. stupně

e-mail: horsakova@czszlin.cz

 

Mgr. Pavlína Plevová

Třídní učitelka III. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: plevova@czszlin.cz

 

Mgr. Marie Horáková

Třídní učitelka IV. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail:horakova@czszlin.cz

 

Mgr. Marcela Procházková

školní metodik prevence

Třídní učitelka V. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: prochazkova@czszlin.cz

 

Mgr. Helena Kubešová

Třídní učitelka VI. A

výuka českého jazyka I. a II. stupně

e-mail: kubesova@czszlin.cz

 

Mgr. Miloslava Vaňharová

Třídní učitelka VI. B

výuka anglického jazyka

e-mail: vanharova@czszlin.cz

 

Martina Honzíková

učitelka

výuka předmětu tělesné výchovy 

e-mail: martina.honzikova@czszlin.cz

 

Mgr. Miroslav Škarka

Třídní učitel IX. A

učitel II. stupně

výuka tělesné výchovy, zeměpisu, pracovní činnosti

e-mail: skarka@czszlin.cz

 

Mgr. David Chrastina

učitel II. stupně

výuka českého jazyka, dějepisu, písemné elektronické komunikace

e-mail: chrastina@czszlin.cz

 

Mgr.  Alena Adamcová, DiS.

výchovný  a kariérový poradce

výuka předmětů I. stupně, II. stupně  OV, PŘ  a  IT

e-mail: adamcova@czszlin.cz

 

Ing. Alžběta Klostermannová

výuka předmětů II. stupně , M, F, Ch

e-mail: klostermannova@czszlin.cz

 

Ludmila Flámová

výuka předmětů  II.stupně, M,Př

e-mail: flamova@czszlin.cz

 

Mgr. Zuzana Kuželová

výuka předmětů II. stupně , F

e-mail: kuzelova@czszlin.cz

 

Mgr. Lenka Puškárová

učitelka I., II. stupně

výuka anglického jazyka

e-mail: puskarova@czszlin.cz

 

Mgr. Veronika Palíšková

učitelka II. stupně

výuka německého jazyka

e-mail: paliskova@czszlin.cz

 

o. Dan Žůrek

učitel náboženské výchovy II. stupeň

 

o. Antonín Pražan

učitel náboženské výchovy II. stupeň

 

UČITELKY MŠ

Magda Honzíková

vedoucí učitelka MŠ, velká třída

mobil 734 878 240

e-mail: honzikova@czszlin.cz

 

Simona Pospíšilíková

učitelka MŠ, velká třída

e-mail: pospisilikova@czszlin.cz

 

Nela Vajdáková

učitelka MŠ, malá třída

e-mail: vajdakova@czszlin.cz

 

Šárka Suchomelová 

učitelka MŠ, malá třída

e-mail: suchomelova@czszlin.cz

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Lenka Slezáčková

vedoucí školní družiny, ŠD1

mobil 735 701 432

e-mail: slezackova@czszlin.cz

 

Jitka Žůrková

vychovatelka školní družiny, ŠD2

mobil 735 701 434

e-mail: zurkova@czszlin.cz

 

Bc. Pavla Genzerová

vychovatelka školní družiny, ŠD3

mobil 735 701 431

e-mail: genzerova@czszlin.cz

 

Andrea Perůtková

vychovatelka školní družiny, ŠD4

mobil 735 701 433

e-mail: perutkova@czszlin.cz

ŠKOLNÍ KLUB

Ludmila Flámová

vedoucí školního klubu

mobil 734 550 951

e-mail: flamova@czszlin.cz

 

Mgr. Alena Adamcová, DiS.

e-mail: adamcova@czszlin.cz

 

ASISTENTI PEDAGOGA

Kateřina Slováková

e-mail: slovakova@czszlin.cz

Dalibor Knapik

e-mail: knapik@czszlin.cz

Mgr. Petr Mach

e-mail: mach@czszlin.cz

Šárka Bartončíková

e-mail: bartoncikova@czszlin.cz

Andrea Perůtková

e-mail: perutkova@czszlin.cz

Monika Kaláčová

e-mail: kalacova@czszlin.cz

Michaela Husáková

e-mail: husakova@czszlin.cz

Ivana Škrlová

e-mail:skrlova@czszlin.cz

Miroslava Ponížilová/MŠ

e-mail: ponizilova@czszlin.cz

 

PROVOZ ŠKOLY

Pavel Hons

školník

e-mail: hons@czszlin.cz

Úklid

Pavlína Boršková

Milada Molová

Jana Orsavová/ MŠ

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Marie Chudožilová

vedoucí školní kuchyně

mobil 733 741 959

e-mail: chudozilova@czszlin.cz

Lenka Minaříková

vedoucí kuchařka

Oldřich Zapletal

kuchař

Tetiana Masliukovska

kuchařka

Lenka Heryánová

pomocná kuchařka

Jana Bartková

pomocná kuchařka

Ilona Vlčková

pomocná kuchařka

Lenka Toboláková

pomocná kuchařka / MŠ/