Zaměstnanci

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Michaela Černošková

Ředitelka školy

učitelka I. stupně

výuka předmětů I. stupně

tel.: 577 271 434, mobil 736 763 467

e-mail: czs@czszlin.cz, cernoskova@czszlin.cz

 

Mgr. Lenka Klímová

Zástupce ředitele

Třídní učitelka VI. A

učitelka II. stupně

výuka matematiky, občanské výchovy,

e-mail: klimova@czszlin.cz

tel. 577 271 434, mobil 735 701 430

 

SEKRETARIÁT

Jana Žižlavská, DiS.

tel. 577 271 434, mobil 604 225 799

e-mail: zizlavska@czszlin.cz

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

sr. Lic. Růžena Sekulová

e-mail: sekulova@czszlin.cz

 

VÝCHOVNÝ PORADCE A SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. et Mgr.  Ivana Chadimová

e-mail: chadimovai@czszlin.cz

 

UČITELÉ ZŠ

Mgr. Barbora Rózsová

školní metodik prevence

Třídní učitelka I. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: rozsova@czszlin.cz

 

Mgr. Alena Foltová

Třídní učitelka II.B

výuka předmětů I. stupně

e-mail:alena.foltova@czszlin.cz

 

Mgr. Pavlína Plevová

Třídní učitelka II. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: plevova@czszlin.cz

 

Mgr. et Mgr. Hana Poislová

Třídní učitelka III. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: poislova@czszlin.cz

 

Mgr. Marie Horáková

Třídní učitelka IV. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail:horakova@czszlin.cz

 

Mgr. Pavlína Horsáková

Třídní učitelka V. A

výuka předmětů I. stupně

e-mail: pavlina.horsakova@czszlin.cz

 

Mgr.  Alena Adamcová, DiS.

kariérový poradce

Třídní učitelka VII. A

výuka předmětů II. stupně  OV, PŘ 

e-mail: adamcova@czszlin.cz

 

Mgr. Helena Kubešová

Třídní učitelka VIII. A

výuka českého jazyka II. stupně, VZ

e-mail: kubesova@czszlin.cz

 

Mgr. Miroslav Škarka

Třídní učitel IX. A

učitel II. stupně

výuka tělesné výchovy, zeměpisu, pracovní činnosti

e-mail: skarka@czszlin.cz

 

Mgr. Miloslava Vaňharová

výuka anglického jazyka

e-mail: vanharova@czszlin.cz

 

Martina Honzíková

koordinátor IT

učitelka

výuka předmětu tělesné výchovy a IT

e-mail: martina.honzikova@czszlin.cz

 

Mgr. David Chrastina

učitel II. stupně

výuka českého jazyka, dějepisu

e-mail: chrastina@czszlin.cz

 

Ing. Alžběta Klostermannová

učitel II. stupně

výuka předmětů M, F, Ch

e-mail: klostermannova@czszlin.cz

 

Mgr. Zuzana Kuželová

učitel II. stupně

výuka předmětů F

e-mail: kuzelova@czszlin.cz

 

Mgr. Lenka Puškárová

učitelka I., II. stupně

výuka anglického jazyka

e-mail: puskarova@czszlin.cz

 

Mgr. Petra Kovářová

učitelka II. stupně

výuka německého jazyka

e-mail: petra.kovarova@czszlin.cz

 

Ondřej Koláček

učitel II. stupně

výuka mediální výchovy

e-mail: ondrej.kolacek@czszlin.cz

 

o. Dan Žůrek

učitel náboženské výchovy II. stupeň

 

o. Antonín Pražan

učitel náboženské výchovy II. stupeň

 

UČITELKY MŠ

Magda Honzíková

vedoucí učitelka MŠ, velká třída

mobil 734 878 240

e-mail: honzikova@czszlin.cz

 

Mgr. Aneta Hrbáčková

učitelka MŠ, velká třída

e-mail: aneta.hrbackova@czszlin.cz

 

Bc. Lenka Fojtů

učitelka MŠ, malá třída

e-mail: dokoupilova@czszlin.cz

 

Bc. Simona Pospíšilíková

učitelka MŠ, malá třída

e-mail: pospisilikova@czszlin.cz

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Lenka Slezáčková

vedoucí školní družiny, ŠD1

mobil 735 701 432

e-mail: slezackova@czszlin.cz

 

Jitka Žůrková

vychovatelka školní družiny, ŠD2

mobil 735 701 434

e-mail: zurkova@czszlin.cz

 

Bc. Pavla Genzerová

vychovatelka školní družiny, ŠD3

mobil 735 701 431

e-mail: genzerova@czszlin.cz

 

Karolína Hrubošová

vychovatelka školní družiny, ŠD4

mobil 735 701 433

e-mail: karolina.hrubosova@czszlin.cz

 

ŠKOLNÍ KLUB

Mgr. Alena Adamcová, DiS.

vedoucí školního klubu

mobil 734 550 951

e-mail: adamcova@czszlin.cz

 

Ivana Škrlová

e-mail:skrlova@czszlin.cz

 

ASISTENTI PEDAGOGA

Šárka Bartončíková

e-mail: bartoncikova@czszlin.cz

Kateřina Slováková

e-mail: slovakova@czszlin.cz

Ivana Škrlová

e-mail:skrlova@czszlin.cz

Terezie Martinátová

e-mail: terezie.martinatova@czszlin.cz

 

PROVOZ ŠKOLY

Pavel Hons

školník

e-mail: hons@czszlin.cz

Úklid

zajišťuje DP clean David Pala

Jana Orsavová/ MŠ

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Marie Chudožilová

vedoucí školní kuchyně

mobil 733 741 959

e-mail: chudozilova@czszlin.cz

Lenka Minaříková

vedoucí kuchařka

Martina Partyková

kuchařka

Tetiana Masliukovska

kuchařka

Lenka Heryánová

pomocná kuchařka

Jana Bartková

pomocná kuchařka

Kateřina Uřičářová

pomocná kuchařka

Lenka Khürová

pomocná kuchařka / MŠ/