Organizace školního roku

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. 1. 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října 2021 a pátek 29. října 2021.  

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou ve dnech: 7. února – 13. února 2022.     

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022, pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Státní svátky a ostatní svátky (mimo prázdninový čas)

úterý 28. září 2021 – Den české státnosti

čtvrtek 28. říjen 2021 – Den vzniku samostatného československého státu

středa 17. listopad 2021 – Den boje za svobodu a demokracii

neděle 1. květen 2022 – Svátek práce

neděle 8. květen 2022 – Den vítězství

 

 

 

 

 

Třídní schůzky a pohovory (vždy v úterý)

úterý 7. září 2021 – třídní schůzky

úterý 23. listopadu 2021 – pohovory

úterý 12. dubna 2022 – pohovory

 

Pedagogické rady

úterý 1x za měsíc/dle potřeby od 14:00 – provozní pedagogické rady

pedagogická rada I. čtvrtletí – úterý 9. listopadu 2021

pedagogická rada I. pololetí – úterý 25. ledna 2022

pedagogická rada III. čtvrtletí – úterý 19. dubna 2022

pedagogická rada II. pololetí – úterý 21. června 2022

 

Školní mše svaté

středa 1. září 2021 – 8:00 mše svatá na zahájení školního roku / KPMPK

pátek 17. září 2021 – 8:00 mše svatá u příležitosti dne církevního školství  / KFaJ

středa 22. prosince 2021 – 9:30 předvánoční mše svatá / KPMPK

čtvrtek  3. února 2022 – 10:00 pololetní mše svatá / KFaJ

středa 13. dubna 2022 – 10:30 postní mše svatá / KPMPK

čtvrtek 30. června 20221 –  9:30 rozloučení se žáky 9. ročníku,

          10:00 děkovná mše svatá na závěr školního roku / KPMPK

 

 

 

 

Zápis do I. třídy          

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v průběhu měsíce dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápis bude probíhat v koordinaci s MMZ. Datum zápisu bude včas zveřejněno.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy bude stanoveno datum zápisu v průběhu měsíce května 2020. Zápis bude probíhat v koordinaci s MMZ. Datum zápisu bude včas zveřejněno.

 

Den otevřených dveří   – středa 24. 2. 2021 (8:00 – 10:00)

 

Časový plán vyučovacích hodin

  1.    8:00 –   8:45
  2.    8:55 –   9:40
  3. 10:00 – 10:45
  4. 10:55 – 11:40
  5. 11:50 – 12:35
  6. 12:40 – 13:25
  7. 13:30 – 14:15
  8. 14:20 – 15:05

(změna vyhrazena, děkujeme za pochopení)