Organizace školního roku

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.  

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou ve dnech: 8. 3. – 14. 3. 2021     

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve středu 1. září 2021.

 

Státní svátky a ostatní svátky (mimo prázdninový čas)

pondělí 28. září 2020 –  Den české státnosti

středa 28. říjen 2020 – Den vzniku samostatného československého státu

úterý 17. listopad 2020 – Den boje za svobodu a demokracii

sobota 1. květen 2021 – Svátek práce

sobota 8. květen 2021 – Den vítězství

 

Třídní schůzky a pohovory (vždy v úterý)

 1. září 2020 – třídní schůzky
 2. listopadu 2020 – pohovory
 3. dubna 2021 – pohovory

 

Pedagogické rady

úterý 1x za měsíc/dle potřeby od 14:00 – provozní pedagogické rady

pedagogická rada I. čtvrtletí – úterý 10. listopadu 2020

pedagogická rada I. pololetí – úterý 19. ledna 2021

pedagogická rada III. čtvrtletí – úterý  20. dubna 2021

pedagogická rada II. pololetí – úterý 15. června 2021

 

Školní mše svaté

úterý 1. září 2020 – 8:00 mše svatá na zahájení školního roku / KPMPK

pátek 18. září 2020 – 8:00 mše svatá u příležitosti Dne církevního školství  / KFaJ

úterý 22. prosince 2020 – 9:30 předvánoční mše svatá / KPMPK

čtvrtek 28. ledna 2021 – 10:00 pololetní mše svatá / KFaJ

středa 31. března 2021 – 10:30 postní mše svatá / KPMPK

středa 30. června 2021 –  9:30 rozloučení se žáky 9. ročníku,

10:00 děkovná mše svatá na závěr školního roku / KPMPK

 

Zápis do I. třídy           

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v průběhu měsíce dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápis bude probíhat v koordinaci s MMZ. Datum zápisu bude včas zveřejněno.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy bude stanoveno datum zápisu v průběhu měsíce května 2020. Zápis bude probíhat v koordinaci s MMZ. Datum zápisu bude včas zveřejněno.

 

Den otevřených dveří   – středa 10. 2. 2021 (8:00 – 10:00)

 

Časový plán vyučovacích hodin

 1.    8:00 –   8:45
 2.    8:55 –   9:40
 3. 10:00 – 10:45
 4. 10:55 – 11:40
 5. 11:50 – 12:35
 6. 12:40 – 13:25
 7. 13:30 – 14:15
 8. 14:20 – 15:05

 

(změna vyhrazena, děkujeme za pochopení)