Organizace školního roku 2022-2023

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. 1. 2023. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října 2022 a čtvrtek 27. října 2022.  

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou ve dnech: 13. února – 19. února 2023.     

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023, pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

Státní svátky a ostatní svátky (mimo prázdninový čas)

středa 28. září 2022 – Den české státnosti

pátek 28. říjen 2022 – Den vzniku samostatného československého státu

čtvrtek 17. listopad 2022 – Den boje za svobodu a demokracii

pondělí 1. květen 2023 – Svátek práce

pondělí 8. květen 2023 – Den vítězství

 

Třídní schůzky a pohovory (vždy v úterý)

úterý 13. září 2022 – třídní schůzky (16:00)

úterý 15. listopadu 2022 – pohovory (v odpoledních hodinách)

úterý 11. dubna 2023 – pohovory (v odpoledních hodinách)

úterý 13. 6. 2023 – třídní schůzky (16:00)

 

Pedagogické rady

úterý 1x za měsíc/dle potřeby od 14:00 – provozní pedagogické rady

úterý 1x za měsíc od 14:00 – setkání vzdělávacích týmů

pedagogická rada I. čtvrtletí – úterý 22. listopadu 2022 od 14:00

pedagogická rada I. pololetí – úterý 24. ledna 2023 od 14:00

pedagogická rada III. čtvrtletí – úterý 18. dubna 2023 od 14:00

pedagogická rada II. pololetí – úterý 20. června 2023 od 14:00

 

Školní mše svaté

čtvrtek 1. září 2022 – 8:00 mše svatá na zahájení školního roku / KPMPK

pátek 16. září 2021 – 8:00 mše svatá u příležitosti dne církevního školství / KFaJ

čtvrtek 22. prosince 2022 – 9:30 předvánoční mše svatá / KPMPK

čtvrtek 2. února 2023 – 10:00 pololetní mše svatá / KFaJ

středa 5. dubna 2023 – 10:30 postní mše svatá / KPMPK

pátek 30. června 20221 – 9:30 rozloučení se žáky 9. ročníku

                                        10:00 děkovná mše svatá na závěr  školního roku / KPMPK

 

Zápis do I. třídy          

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v průběhu měsíce dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápis bude probíhat v koordinaci s MMZ. Datum zápisu bude včas zveřejněno.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy bude stanoveno datum zápisu v průběhu měsíce května 2020. Zápis bude probíhat v koordinaci s MMZ. Datum zápisu bude včas zveřejněno.

 

Den otevřených dveří   – bude spojeno s oslavou 30 let CZŠ Zlín (9. 6. 2023)

 

Časový plán vyučovacích hodin

  1.  8:00 –   8:45
  2.  8:55 –   9:40
  3. 10:00 – 10:45
  4. 10:55 – 11:40
  5. 11:50 – 12:35
  6. 12:40 – 13:25
  7. 13:30 – 14:15
  8. 14:20 – 15:05

(změna vyhrazena, děkujeme za pochopení)