Projekty ESF

 

 

PROJEKTY V REALIZACI

.

Šablony pro církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně

(reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005636)

.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

(reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

.

 

UKONČENÉ PROJEKTY

.

1.  Peníze školám   Šablony

.

Materiály ke stažení: Čtenářská gramotnost 1, Čtenářská gramotnost 2Člověk a jeho světČlověk a přírodaČeský jazyk – I. stupeňZeměpisMatematika – I. stupeň

.

2.  OP VK 56. výzva

Podpora vzdělávání na Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně

.

3. OP VK 57. výzva

Technické dovednosti v církevní škole ve Zlíně