Projekty ESF

 

 

PROJEKTY V REALIZACI

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

(reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

Šablony II pro Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně

( reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012446 )

Vybudování jazykové a počítačové učebny v CZŠ a MŠ ve Zlíně

(CZ.06.2.67/67/0.0/0.0/16_067/0011989 )

Florbal nás spája – příhraniční spolupráce s Katolíckou základnou školou s materskou školou Antona Bernoláka

(3/FMP/11b)