Poslání školy a historie

Poslání školy

 • Církevní základní škola a mateřská škola je úplná základní škola, zapsaná ve školském rejstříku.
 • Zřizovatelem CZŠ a MŠ ve Zlíně je Arcibiskupství olomoucké.
 • CZŠ a MŠ ve Zlíně rozvíjí duchovní rozměr vzdělávání žáků na principech křesťanské morálky. 
 • U zrodu CZŠ byli nadšení rodiče, kteří  v roce 1992 založili školu spolu  s kněžími v touze, aby jejich náboženská výchova v rodinách měla své další pokračování v Církevní základní škole.   V roce 2011 vznikla  také Církevní mateřská škola.
 • CZŠ a MŠ ve Zlíně je školou rodinného typu. Pod jednou střechou se zde setkávají nejmenší děti v Církevní mateřské škole spolu se žáky v Církevní základní škole.
 • CMŠ se inspiruje při výchově našich nejmenších pedagogikou Franze Ketta. Děti ve školce nalézají harmonické prostředí a chodí do školky velmi rády.
 • Škola vzdělává žáky podle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Škola na cestu životem“. ŠVP pro ZV v CZŠ a MŠ vychází z RVP ZV. 
 • Součástí učebního plánu ve všech třídách školy je hodinová dotace náboženské výchovy každý týden, která provází žáky po celý církevní rok.
 • Školu duchovně doprovázejí otcové Salesiáni z farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně.
 • CZŠ a MŠ aktivně spolupracuje též s farností Sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
 •  Každoročním zážitkem je pro všechny adventní a postní příprava na prožívání významných křesťanských svátků.
 • Školní kaple je zasvěcená sv. Lauře Vicuni a Dominiku Saviovi. Je to místo k modlitbě a ztišení, které je otevřeno všem. Žáci i pedagogové zde mají možnost sv. smíření i prožití mše svaté.

Historie školy v datech

1992  CZŠ zapsána do sítě škol, otevřena 1. třída v rámci 13. ZŠ

1993 – otevřena 2. třída v rámci 13. ZŠ

1994 – v únoru proběhl zápis do 1. třídy, v září umístění tříd CZŠ do budovy kláštera Milosrdných sester III. řádu sv. Františka

1995 – v lednu proběhl zápis do 1. tříd – zapsány dvě třídy

1996 – v září byly přesunuty dvě třídy do budovy 6. ZŠ Bartošova čtvrť

2000 – v září byla celá CZŠ umístěna v budově 6. ZŠ

2004 – v září byla celá CZŠ přestěhována na Jižní svahy do uvolněné budovy 18. ZŠ

2011 – v září byl zahájen provoz Církevní mateřské školy

Ředitelé školy

Milada Březíková                        1994 – 1995

Sestra Františka Ryšková      1995 – leden 1999

Mgr. Eva Tkadlečková              únor 1999 – leden 2004

Mgr. Miroslav Škarka               únor 2004 – červenec 2016

PhDr. Jana Langerová              srpen 2016 – červenec 2019

Mgr. Michaela Černošková    srpen 2019 doposud