Zprávičky z družinky

IMG_5669

Letošní měsíc září ve školní družince nám přál svým krásným letním počasím, a tak jsme mohli být hlavně venku na obou zahradách u školy.

Družinku využívají téměř všechny  děti od 1. do 5. třídy. Každé má své potřeby a zájmy, které naplňuje v pestré nabídce zájmových činností. S chutí jsme se pustili do všech her a tvoření. Dověděli jsme se něco o sv. Ludmile, sv. Václavu a připomenuli jsme si, že naši andělé strážní nás provází celý den. Děti měly radost i ze společné práce na téma „zvířátka“, čímž jsme si připomněli sv. Františka.

Díky patří i salesiánům z naší farnosti za jejich prostory a hřiště, které jsme využili v pátek 7. října a strávili jsme u nich pěkné odpoledne.

Zde jsou k nahlédnutí fotografie.

Podzimní sběr starého papíru

Děkujeme Vám všem, kdo jste pamatovali na podzimní sběr starého papíru a přinesli svou „trochu“. Opět jsme nasbírali plný kontejner. Nejlepší sběrači budou po zásluze odměněni.

Výtěžek půjde na konto Spolku rodičů při naší škole. A my už se teď těšíme, že rodiče nám přispějí na aktivity našich žáků, např. lyžařský výcvikový kurz, adaptační pobyt v DiSu ve Fryštáku a také na nové vybavení interiéru naší víceúčelové místnosti.

Děkujeme!

Výsledky podzimního sběru 2016-2017.

Ohlédnutí za volbami a páteční družinou

V pátek 7. října 2016 proběhla  školní družina a školní klub  v Salesiánském středisku na Jižních Svazích. Důvodem byly krajské volby, které v naší škole proběhly v pátek 7. 10. a v sobotu 8. 10. Děkujeme všem šesti vychovatelkám za organizaci páteční práce v ŠD a ŠK. Děkujeme otcům salesiánům za zapůjčení prostor pro družinu a poděkování patří také rodičům, že si pro své ratolesti došli na správné místo a včas.

Blahopřejeme panu Jiřímu Čunkovi k vítězství v krajských volbách a radujeme se z jeho 14 500 preferenčních hlasů!

Inkasní platby za stravné

Vážení rodiče,

děkujeme Vám všem, kdo jste úspěšně nechali zavést inkasní platbu za stravné pro Vaše dítě. Většina plateb je již úspěšně zavedena do našeho stravovacího systému.

Vzhledem k tomu, že mnozí z Vás si tuto formu úhrady zaváděli nově, stalo se v některých případech, že se platba na poprvé nezdařila. Vážení rodiče, překontrolujte, zda bylo z Vašich účtů skutečně odečteno potřebné množství peněz. Pokud se tak nestalo, je třeba dohledat chybu, inkaso opravit a prozatím doplnit chybějící obnos peněz na karty Vašich dětí v hotovosti. Vedoucí ŠJ, paní Adamová tel. 577 219 809, email czsadamova@gmail.com je připravena Vaše příp. dotazy zodpovědět a přijmout chybějící platby v hotovosti. Děkujeme.

Naši chlapci měli premiéru v turnaji Coca Cola Cup

Coca Cola Cup
Coca Cola Cup

V pondělí 3. října se tým našich chlapců, složený z žáků 8. a 9. třídy, zúčastnil fotbalového turnaje Coca Cola Cup pořádaného Fotbalovou asociací České republiky. Přestože se turnaj hraje již desátým rokem, naši mladí fotbalisté měli letos poprvé příležitost se tohoto turnaje také zúčastnit. Zápasy se odehrávaly na klasickém fotbalovém hřišti, což byla pro většinu našich kluků premiéra. S tímto handicapem se ovšem vyrovnali nadmíru dobře. Pokračování textu Naši chlapci měli premiéru v turnaji Coca Cola Cup

Krajské volby v prostorách CZŠ a MŠ

Od pátku 7. 10. od 14:00 do soboty 8. 10. do 14:00 proběhly v CZŠ krajské volby. Ve škole došlo k několika změnám: páteční vyučování bylo ukončeno ve všech třídách I. stupně po třetí vyučovací hodině. Vyučování na II. stupni bylo ukončeno po čtvrté vyučovací hodině.

Provoz mateřské školy byl beze změny. ŠD a ŠK proběhly v Salesiánském středisku mládeže na Jižních Svazích.