Pobyt žáků 5.A v Buchlovicích 

Když jsme ve středu přijeli do Buchlovic k rekreačnímu středisku Dopravák, přivítali nás dva animátoři Zafí a Artur. Měli připraveno spoustu her. Paní učitelka nám rozdala pokoje. Jakmile jsme se převlékli, šli jsme ven na první hru. Naši animátoři nám sdělili, že na tomto pobytu jsme jako galaktická akademie stopařů. Naši průvodci nás vzali na místo, kde o prázdninách bývají tábory. Byla to louka s chatkami. Sedli jsme si na lavičky a každý postupně měl říct, jak se jmenuje a co měl na snídani. Poté jsme přistoupili k první hře na úřady. Po konci hry jsme pokračovali dalšími zajímavými hrami. Jakmile byl večer, šli jsme na večeři, která nám moc chutnala. Pak nás čekala jen příprava na spaní a večerka. Další dny probíhaly v podobném duchu. Budíček, snídaně, dopolední program, oběd, odpolední klid, odpolední program, večeře, večerní program a večerka. I přesto, že se nám tam moc líbilo, jsme se těšili domů. 

K.R. 

Pozdrav z Buchlovic

Třída 5. A si v těchto dnech užívá společný pobyt v Buchlovicích. Včera dorazil od paní učitelky krátký vzkaz:

Posíláme pozdrav z Buchlovic. Všichni jsme v pořádku. Je tu krásně a ani počasí nám nemůže pokazit dobrou náladu, která tu panuje.

J. Nezvalová

Trnavský běh 2019

Trnavský vrch je tradiční závod v přespolním běhu, který se uskutečnil 25. 9. 2019. Celý závod se odehrává v náročném kopcovitém terénu a je koncipován tak, aby prověřil kvality závodníků. I mezi našimi žáky se našli odvážlivci, kteří se vydali na tuto nelehkou trať.  Přestože jejich síly nestačily na medailové pozice, věřím, že na svůj start v tomto závodě budou vzpomínat v dobrém. Nejlepší z našich závodníků J. Dubčák obsadil 9. místo. Poděkování za reprezentaci patří i J.Koutnému, J. Uhlíkovi, K. Růžičkovi a J. Chudému.

Jitka Nezvalová

Orientační dny DIS Fryšták

Minulý týden se žáci 6. a 9. třídy zúčastnili Orientačních dnů DIS Fryšták. A krátké zprávičky o tom jak se tam měli nám sepsali přímo někteří z nich. 

 

6. třída

Ve středu ráno jsme autobusem přijeli do Fryštáku, a už na nádraží si nás vyzvedli instruktoři Verča, Míša a Franta. Po seznámení jsme měli hned první hru, kdy jsme měli za úkol ve dvojicích v okolí náměstí rozdat radost. Úvod pobytu byl tematicky laděn do pobytu na horách (schody nám zasypala lavina, a tak jsme museli včetně paní učitelky do objektu všichni po žebříku apod.). Po seznámení s objektem jsme měli první program v klubovně (byla nám přidělena hnědá a deváťákům zelená). Po obědě jsme se šli ubytovat a pak už se náš program rozběhl naplno – jedna hra nebo aktivita střídala druhou. V rámci různých her jsme byli buď v klubovně, nebo venku. Při všech aktivitách jsme se lépe poznávali a učili se spolu lépe komunikovat a spolupracovat a nebylo to vždy lehké – třeba při hře mravenci jsme se pěkně dlouho dohadovali. Oba dny jsme vždy zakončili rituálem, kdy jsme si celý den společně znovu prošli a poté měli společnou dobrovolnou modlitbu. Poslední den pobytu jsme si řekli, co pro nás tento pobyt na DIS znamenal. Podle mě nás pobyt na DIS dal hodně dohromady a mě to tam teda moc bavilo. (A. H.) 

 

9. třída 

Na konci minulého týdne jsme měli možnost strávit s naší třídou, se kterou se vídáme téměř každý den, tři dny na DiSu ve Fryštáku. Jelikož jsme „deváťáci“ měli bychom se už za ty roky znát, ale přesto jsme z osobního života druhých věděli pramálo. Tenhle pobyt se mi zdál mnohem lepší než ten předešlý. Tentokrát měl program nějaký hlubší smysl (to měl i minule jenže jsme nebyli schopni ho správně prožít). Zjistili jsme hodně osobnějších informací ohledně života druhých a můžeme je díky tomu teď vidět v jiném světle a tím pádem jim i lépe porozumět. Celý náš kolektiv se více propojil a nyní už to není jen ,,holky“ a „kluci“ ale „my deváťáci“. Věřím, že většina spolužáků/ček se shodne na tom, že bychom také takhle chtěli poděkovat paní učitelce Klímové za to, že nás nechala si ty dny prostě užít. (J. D.)

 

Fotografie z pobytu naleznete v naší fotogalerii. 

 

Olympiáda v orientačním běhu

Úspěch našich běžců

Ve čtvrtek 19. 9. se u naší školy konalo 1. kolo Olympiády v orientačním běhu zlínských škol. Start byl na chodníku nad křižovatkou a trasa vedla parkem a okolo panelových domů. Z našich závodníků si v kategorii II. (chlapci 5. třída) nejlépe vedl Sam Hodgson, který doběhl na 2. místě. Překvapivého umístění dosáhli Radim Stodůlka ve dvojici s Patrikem Hejtmánkem, kteří rovněž obsadili krásné 2. místo v kategorii 3. a 4. třída. Za bojovný výkon a získání dalších bodů pro školu za slušná umístění patří dík i dalším reprezentantům, kterými byli: Klárka Pašková, Michaela Korzienowská, Jakub Kubín, Lukáš Krčmář, Dominik Straka, Josef Němeček, Mariana Betyárová a Šimon Čada. Už teď se těšíme na II. kolo, které se uskuteční v říjnu.

Den církevního školství

V pátek 13. 9. 2019 jsme oslavili Den církevního školství mší svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Žáci z I. stupně zavítali do zábavního parku Galaxie. Zařádili si na atrakcích a ve zdraví se vrátili do školy na oběd. Spolužáci z II. stupně se přesunuli na hřiště u Salesiánského klubu na Jižních Svazích. Tady byl pro ně připraven turnaj ve vybíjené pro děvčata a fotbalový turnaj pro chlapce. Zpestřením byla účast žáků Křesťanské ZŠ a MŠ Jana Husa z Brna.

Fotbalový turnaj vyhrál smíšený tým chlapců 8. a 9. třídy. Druhé místo získalo jen díky lepšímu skóre Brno před žáky 7. třídy. Pohár pro vítězky turnaje ve vybíjené vybojovaly děvčata ze 7. třídy. Počasí bylo slunečné a sportovci si dopoledne i přes pár odřenin užili v přátelské atmosféře a fair play.

Díky za spolupráci otci Kamilu Obrovi, Galaxii a salesiánům. Díky také kolegům za dozor v zábavním parku, za pomoc s organizací a průběhem sportovního turnaje.

Třídní schůzky 17. 9. 2019

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat 17. 9. 2019 (úterý) v 16:00.  Zahájení třídních schůzek proběhne společně ve školní jídelně. 

V tento den se uskuteční sběr papíru 14:00 – 17:00 hod., a také se v 17:30 bude konat schůzka Spolku rodičů. 

Těšíme se na setkání s Vámi!

Pěší pouť do Štípy

V sobotu 21. září se uskutečnila pěší pouť rodičů, žáků i pedagogů do Štípy. Vymodlené slunečné počasí nám přálo a celá pouť se nesla v duchu misií. Na všech pěti zastaveních nám byly představeny jednotlivé kontinenty. Zvláště pro děti byly připraveny aktivity, při kterých mohly pocítit všechny podoby chudoby ve světě. Pro Afriku sbíraly vodu, V Americe třídily kukuřici a kávu,v Asii si zkusily, jak je těžké vydělat peníze na léky. V Evropě jsme vyluštili myšlenku matky Terezy: „Konejte malé věci s velikou láskou.“ Při slavnostní mši svaté nám novokněz Jan Fojtů připomněl, že Ježíše potěší zvláště naše dobré skutky. Celá mše sv. byla zaměřena misijně a doprovázena zpěvem žáků Církevní školy. Obětována byla za  vedení Duchem svatým pro nový školní rok. Krásným zakončením celé akce byl táborák na dvoře u kláštera sester karmelitánek.

Děkujeme Spolku rodičů při CZŠ a MŠ ve Zlíně za uspořádání akce, otci F.Sedláčkovi a sestře Růžence za zázemí a všem zúčastněným za krásné společenství na této pouti!

První školní den nového roku 2019/20

     Dnešním dnem jsme slavnostní mší svatou v kostele PMPK na Jižních Svazích zahájili nový školní rok 2019/20.  Mši svatou s námi prožila a mile nás přivítala paní radní z Krajského úřadu města Zlína, paní Michaela Blahová. Nechyběla ani Česká televize a už vám můžeme nabídnout fotografie ze Zlínského deníku, který dnes také zdokumentoval náš vstup do nového školního roku!

Odkaz je k nahlédnutí zde:

https://zlinsky.denik.cz/galerie/prvni-skolni-den-v-16-zs-okruzni-a-cirkevni-zakladni-skole-a-materska-skole-ve-zline.html?mm=10207247&back=3641765236-2469-55