Inkasní platby za stravné

Vážení rodiče,

děkujeme Vám všem, kdo jste úspěšně nechali zavést inkasní platbu za stravné pro Vaše dítě. Většina plateb je již úspěšně zavedena do našeho stravovacího systému.

Vzhledem k tomu, že mnozí z Vás si tuto formu úhrady zaváděli nově, stalo se v některých případech, že se platba na poprvé nezdařila. Vážení rodiče, překontrolujte, zda bylo z Vašich účtů skutečně odečteno potřebné množství peněz. Pokud se tak nestalo, je třeba dohledat chybu, inkaso opravit a prozatím doplnit chybějící obnos peněz na karty Vašich dětí v hotovosti. Vedoucí ŠJ, paní Adamová tel. 577 219 809, email czsadamova@gmail.com je připravena Vaše příp. dotazy zodpovědět a přijmout chybějící platby v hotovosti. Děkujeme.

Naši chlapci měli premiéru v turnaji Coca Cola Cup

Coca Cola Cup
Coca Cola Cup

V pondělí 3. října se tým našich chlapců, složený z žáků 8. a 9. třídy, zúčastnil fotbalového turnaje Coca Cola Cup pořádaného Fotbalovou asociací České republiky. Přestože se turnaj hraje již desátým rokem, naši mladí fotbalisté měli letos poprvé příležitost se tohoto turnaje také zúčastnit. Zápasy se odehrávaly na klasickém fotbalovém hřišti, což byla pro většinu našich kluků premiéra. S tímto handicapem se ovšem vyrovnali nadmíru dobře. Pokračování textu Naši chlapci měli premiéru v turnaji Coca Cola Cup

Krajské volby v prostorách CZŠ a MŠ

Od pátku 7. 10. od 14:00 do soboty 8. 10. do 14:00 proběhly v CZŠ krajské volby. Ve škole došlo k několika změnám: páteční vyučování bylo ukončeno ve všech třídách I. stupně po třetí vyučovací hodině. Vyučování na II. stupni bylo ukončeno po čtvrté vyučovací hodině.

Provoz mateřské školy byl beze změny. ŠD a ŠK proběhly v Salesiánském středisku mládeže na Jižních Svazích.

Orientační běh

Olympiáda v orientačním běhu

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 se 12 žáků z 3. až 6. ročníku zúčastnilo 1. kola tradiční Olympiády zlínských škol v orientačním běhu. Závod se konal za slunečného počasí v okolí Střední zdravotnické školy. Přestože se naši běžci snažili a statečně bojovali s tratí a časem, na předních místech se tentokráte neumístili. Přesto jim děkuji za vzornou reprezentaci školy a věřím, že ve druhém kole se jim bude dařit lépe a svou účastí je podpoří ještě další spolužáci.

Další kolo se koná ve čtvrtek 13.10. u Gymnazia na Lesní čtvrti.

Den církevního školství

V pátek 16. 9. 2016 jsme celý den slavili Den církevního školství. Nejprve však při mši svaté na Jižních Svazích v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Po mši svaté třídy I. stupně a přípravná třída navštívily zábavní park Galaxie. To bylo radosti. Chvála Pánu, všichni se vrátili do školy na oběd v pořádku. Páťáci si zase užívali krásného Mariánského léta v parku a také se vrátili spokojení.

Na II. stupni se sportovalo v areálu Salesiánského sportovního areálu. Ve fotbalovém turnaji si nenechali prvenství ujít osmáci. Překvapivě druhé místo vybojovali šesťáci. Třetí příčku obsadili deváťáci a bramborovou medaili dostali sedmáci.

Děvčata sváděla sportovní boje ve vybíjené a překvapení se nekonalo. Nejlépe své zápasy zvládly deváťačky, druhou příčku obsadily osmačky, třetí byly sedmačky a čtvrté dívky ze šestky.

Blahopřeji všem vítězům a raduji se, že se vše obešlo bez ztráty květinky na zdraví a všichni si tento den pěkně užili.

Odpoledne jsme ve škole přivítali hosty, kteří s námi přišli oslavit Den církevního školství. Tentokrát jsme se setkali v naší nové sborovně, shlédli jsme školní videa z youtube, ochutnali něco dobrého na zub a na závěr tohoto příjemného setkání poprosili v krátké společné modlitbě za dny příští…

Děkuji vyučujícím za celodenní nasazení, převzetí zodpovědnosti za děti v Galaxii, doprovod a organizaci sportovního klání na II. stupni.

Jana Langerová

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začalo ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Vánoční prázdniny:  pátek 23. prosince 2016 až  pondělí 2. ledna 2017

(Vyučování bude zahájeno  v úterý 3. ledna 2017)

Jednodenní pololetní prázdniny:  pátek 3. února 2017

Jarní prázdniny: 13. – 19. února 2017

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

Hlavní prázdniny: od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017

Státní svátky ( mimo prázdniny )

středa 28. září 2016

pátek 28. října 2016

čtvrtek 17. listopadu 2016

Ředitelské volno:

pátek 18. listopadu 2016