Setkání s otcem Pavlem Šupolem v naší škole

Pátek 13. 1. 2017 byl pro nás všechny ve škole obzvlášť radostný. Ve škole jsme přivítali otce Pavla Šupola. Pro děti z prvního stupně měl otec Pavel nachystanou velmi zajímavou videoprojekci o muži, který neuvěřitelným způsobem zvládá své celoživotní těžké tělesné postižení. Žáky tato projekce velmi zaujala. A stojí za shlédnutí i Vám všem. Jméno tohoto muže je Nick Vujicic.

Pokračování textu Setkání s otcem Pavlem Šupolem v naší škole

Slyšeli jste v Českém rozhlase Brno naši scholu?

Vážení,

neunikla Vám v pátek 13. 1. 2017 po ránu na Českém rozhlase Brno chválová píseň  „Hoden je Beránek“, v podání naší školní scholy? Věříme, že jste nažhavili dostupná média a zaslechli alespoň část této radostné písně. Skvělá reprezentace školy. Děkuji paní učitelce a všem členům naší scholy za odvahu a chuť bez ostychu a s radostí zazpívat do éteru.

 

SCHOLA

Prosinec ve školní družině

Na fotografiích, ale i slovem: v ranní družině děti putovaly společně s příběhy jedné rodiny ze současnosti. Chování rodiny bylo dětem blízké svým prožíváním tradic, aktuálními dětskými otázkami a zábavně prožitými situacemi ze strany všech členů rodiny. Ve všech odděleních na začátku měsíce se všechny děti zapojily do vyrábění přání pro pacienty do krajské nemocnice. Při svých vycházkách jsme s dětmi navštívily hřiště v areálu skautské klubovny na konečné zastávce autobusu 33. Určitě jsme tu nebyly naposled.

Pokračování textu Prosinec ve školní družině

Elektronické objednávání svačinek od ledna 2017

Vážení rodiče,

Jsme rádi, že během prosince 2016 se ukázalo, že o školní svačiny je velký zájem.

V prosinci, si děti svačiny kupovaly ještě za hotové. Nyní od ledna 2017 bude nákup svačinek probíhat bezhotovostně –  formou inkasní platby. S tím souvisí i elektronické objednávání svačin –  přes elektronický systém Cardpay,  tzn. buď přes tento odkaz na webu: https://skola.czszlin.cz:4434/iorders/  a nebo si žáci objednají svačiny přímo ve škole přes dotykovou obrazovku ve školní jídelně. Děkujeme.

 

19. týdenní plán pro žáky

Milí žáci.

Zde je 19 týdenní plán 2.1-6.1.2017. V pondělí 2. 1. 2017 máte ještě vánoční prázdniny, ale v úterý 3. 1. 2017 už opět začínáme. Rozjezd bude postupný.

Přeji Vám všem požehnaný rok 2017. Obzvlášť žákům 9. ročníku přeji, aby vyšly všechny významné kroky v jejich „dosavadní kariéře“.

Pololetí se blíží mílovými kroky, čekají pololetní písemné práce a postupné uzavírání prospěchu ve všech předmětech. Hodně zdaru všem!

Poděkování a přání do nového roku 2017

Vážení rodiče a příznivci naší školy!

Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste naší škole a školce v uplynulém roce věnovali. Velmi si vážíme z Vaší strany každé invence – ať je to modlitba, či hmotná pomoc.

Vše je velmi potřebné a mohu Vás ujistit, že nám Vaše otevřené srdce přineslo mnohý užitek.

Boží Dítě, které se narodilo do betlémské stáje, kéž žehná a provází každého z Vás v nastávajícím roce 2017.

Program ve škole ve čtvrtek 22. 12. 2016

Ve čtvrtek 22. prosince 2016 se žáci ve všech třídách spolu se svými třídními učiteli setkali už ráno kolem stromečků a předali si navzájem drobné dárečky. 

Poté jsme v 10:00 na předvánoční mši svaté v kostele   svatých Filipa a Jakuba všichni společně poděkovali za vše dobré, co jsme mohli ve škole v roce 2016 prožít. 

Pokračování textu Program ve škole ve čtvrtek 22. 12. 2016