Reprezentační ples CZŠ a MŠ

Děkujeme Spolku rodičů za uspořádání reprezentačního plesu naší školy na hotelu Moskva.  Sobotní večer 26. 1. 2019 byl po roce opět velmi milým setkáním se všemi, kdo naši školu podporují a cítí se být její součástí. 

Radostí pro nás všechny jistě bylo obohacení programu vystoupením našich žáků: noblesní předtančení deváťáků na melodii z Krásky a zvířete,  latinskoamerické tance Elenky a jejího partnera a dramatizace pohádky O Červené Karkulce v podání Vojty. Pokaždé – skvělé.

Vše jistila výborná studená kuchyně od naší paní vedoucí školní jídelny s jejím týmem kuchařů.

Děkujeme všem, kdo se jakkoli zasloužili o náš ples a budeme-li zdrávi, těšíme se opět za rok!

Dramatický kroužek opět startuje

Vážení rodiče a milí žáci!

Od 2. pololetí se bude na naší škole otevírat opět dramatický kroužek pro žáky 3.-7. tříd. je možné, aby býval pravidelně v termínu středa 14.00-14.45 nebo čtvrtek 14.20-15.05.

Přihlásit své děti můžete emailem na adrese poislova@czszlin.cz, a to do 31.1.2019 . Je nutné připsat den, který vám vyhovuje.

Po pololetních prázdninách bude rozhodnuto, ve kterém dni čase bude kroužek probíhat.

Okresní kolo Dějepisné olympiády

Víte, co dělali burlaci na Volze? Jak vypadala draisina?

Zatímco odpověď na první otázku je určitě celé střední generaci studující v mládí ruštinu notoricky známá, druhou by zodpověděli jen milovníci jízdních kol. Podobné otázky se vyskytovaly na okresním kole Dějepisné olympiády, tentokrát s tématem cesty jako tepny civilizace, cesty za obchodem, poznáním, poutě.

Pro šíři tohoto tématu nebylo lehké se na soutěž připravit, ale Vojtěch Mikulášek z 9. třídy patří svým 13. místem ze 43 soutěžících mezi nejlepší znalce historie z okresu. Postup do krajského kola sice po úspěšných letech nevyšel, ale i tak je to velký úspěch.  

Třídní schůzky 8. ledna 2019

V úterý 8. ledna 2019 proběhly v naší škole třídní schůzky.  V tento den byl též sběr papíru od 14:00 do 17:00.

 

Během třídních schůzek byli rodiče seznámeni se dvěma novými zástupci za rodiče ve školské radě, Ing. Petrou Navláčilovou, která v uplynulém období  již ve školské radě pracovala a Mgr. Marií Němcovou. Děkujeme oběma za jejich ochotu věnovat v nastávajícím období  škole svůj čas.

Změna v plaveckém výcviku

Vážení rodiče,

ve středu 9.1. 2019 odpadá výuka plaveckého výcviku. Tato hodina bude nahrazena v úterý 22.1.2019. Plavecký výcvik tedy bude v týdnu 21.1. – 25.1. probíhat v úterý 22.1. 2019 i ve středu 23.1. 2019.

 

Ve středu 9.1. je také Divadlo nejmladšího diváka.

 

Děkujeme za pochopení.

Ředitelské volno pro žáky

Vážení rodiče, milí žáci.

Po ukončení vánočních prázdnin  je  ve dnech 3. a 4. ledna 2019 z organizačních a technických důvodů ředitelské volno pro žáky.

V tyto dny bude uzavřena také školní jídelna, školní družina a školní klub.

Pro malý zájem rodičů bude ve čtvrtek 3. 1. a v pátek 4. 1. 2019  mimo provoz též mateřská školka.

V novém roce zahájíme vyučování v CZŠ a provoz v CMŠ v pondělí 7. ledna 2019.

Vrcholící Advent

Během celé adventní doby se naši žáci setkávali ráno při tradičních adventních zastaveních. Na I. stupni probíhaly každý den a pro děti je připravovali pedagogové z I. stupně v úvodu s písní Otevřete brány hradeb kamenných. Na II. stupni došlo k určité proměně místa i obsahu těchto zastavení. Vždy v úterý a pátek se žáci ráno shromáždili ve školní jídelně při známé melodii Ejhle, Hospodin přijde. Průvodní slovo měli otcové salesiáni Radek a Dan, s nimiž spolupracoval také pan asistent  D. Knapik.