Lyžařský výcvikový kurz na Kyčerce 2019

Ve dnech 20. – 25. ledna 2019 proběhl lyžařský výcvikový kurz našich žáků ze 7. a 8. ročníku v Beskydech, v oblíbené destinaci naší školy – na Kyčerce. Dobré počasí, přírodní sníh, chuť ke sportování a zdokonalení se ve sjezdovém lyžování, muzeum ve Velkých Karlovicích,  kamarádské vztahy, čtvrteční večerní mše svatá a mnoho dalších příjemných zážitků… Pochvala pro žáky!

A poděkování za velmi zdařilou akci patří především vedoucímu kurzu panu učitelu Mirku Škarkovi, intruktorkám paní Janě Pokorné a paní učitelce Jitce Nezvalové a také paní vychovatelce Míši Vančurové.

Za dva roky a nebo dokonce už za rok znovu? Uvidíme.

Vyhodnocení žákovských aktivit

Ve středu 30. ledna 2019 jsme společně ve školní jídelně ocenili ty žáky, kteří mají výborný prospěch, reprezentovali naši školu v podzimních  a zimních vědomostních soutěžích, morálně a lidsky chvályhodně přistupovali ke svým spolužákům, pomáhali při kulturních aktivitách typu adventního jarmarku a školního reprezentačního plesu  a také se podíleli na přebírání víček od PET lahví, s cílem pomoci při charitativní akci. Na závěr jsme „nahlédli“ do příjemné atmosféry právě ukončeného lyžařského výcivkového kurzu díky fotografiím od pana učitele Škarky.

Těší nás, že můžeme vyzdvihnout dobré výsledky našich žáků a do druhého pololetí přejeme všem úspěchy ve studiu, dobré kamarádské vztahy a deváťákům zdar při přijímačkách na střední školy!

Reprezentační ples CZŠ a MŠ

Děkujeme Spolku rodičů za uspořádání reprezentačního plesu naší školy na hotelu Moskva.  Sobotní večer 26. 1. 2019 byl po roce opět velmi milým setkáním se všemi, kdo naši školu podporují a cítí se být její součástí. 

Radostí pro nás všechny jistě bylo obohacení programu vystoupením našich žáků: noblesní předtančení deváťáků na melodii z Krásky a zvířete,  latinskoamerické tance Elenky a jejího partnera a dramatizace pohádky O Červené Karkulce v podání Vojty. Pokaždé – skvělé.

Vše jistila výborná studená kuchyně od naší paní vedoucí školní jídelny s jejím týmem kuchařů.

Děkujeme všem, kdo se jakkoli zasloužili o náš ples a budeme-li zdrávi, těšíme se opět za rok!

Dramatický kroužek opět startuje

Vážení rodiče a milí žáci!

Od 2. pololetí se bude na naší škole otevírat opět dramatický kroužek pro žáky 3.-7. tříd. je možné, aby býval pravidelně v termínu středa 14.00-14.45 nebo čtvrtek 14.20-15.05.

Přihlásit své děti můžete emailem na adrese poislova@czszlin.cz, a to do 31.1.2019 . Je nutné připsat den, který vám vyhovuje.

Po pololetních prázdninách bude rozhodnuto, ve kterém dni čase bude kroužek probíhat.

Okresní kolo Dějepisné olympiády

Víte, co dělali burlaci na Volze? Jak vypadala draisina?

Zatímco odpověď na první otázku je určitě celé střední generaci studující v mládí ruštinu notoricky známá, druhou by zodpověděli jen milovníci jízdních kol. Podobné otázky se vyskytovaly na okresním kole Dějepisné olympiády, tentokrát s tématem cesty jako tepny civilizace, cesty za obchodem, poznáním, poutě.

Pro šíři tohoto tématu nebylo lehké se na soutěž připravit, ale Vojtěch Mikulášek z 9. třídy patří svým 13. místem ze 43 soutěžících mezi nejlepší znalce historie z okresu. Postup do krajského kola sice po úspěšných letech nevyšel, ale i tak je to velký úspěch.  

Třídní schůzky 8. ledna 2019

V úterý 8. ledna 2019 proběhly v naší škole třídní schůzky.  V tento den byl též sběr papíru od 14:00 do 17:00.

 

Během třídních schůzek byli rodiče seznámeni se dvěma novými zástupci za rodiče ve školské radě, Ing. Petrou Navláčilovou, která v uplynulém období  již ve školské radě pracovala a Mgr. Marií Němcovou. Děkujeme oběma za jejich ochotu věnovat v nastávajícím období  škole svůj čas.