Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,

 

dovolujeme si Vás požádat, abyste stravu na začátku letošního školního roku  2018/2019 objednávali svým dětem výhradně přes internet.  

Z neočekávaných technických důvodů je terminál ve školní jídelně mimo provoz.  Na vzniklých technických obtížích se intenzivně pracuje. Věříme, že zařízení bude od úterý 4. 9. již plně funkční.

 

Od úterý 4.9. si žáci budou moci vybrat opět ze dvou druhů jídel a také si mohou objednat  již také školní svačiny.

Děkujeme za pochopení.

Závěr školního roku 2017/2018

V pátek 29. června 2018, ve svátek svatých Petra a Pavla jsme se rozloučili se školním rokem 2017/2018 děkovnou mší svatou v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, kterou pro nás všechny sloužil otec Pavel Glogar, spolu s otci Radkem Gottwaldem  a Karlem Hořákem. Otec Karel za námi přijel z Hošťálkové. Radostnou a slavnostní atmosféru obřadu dotvářela školní schola svým excelentním zpěvem pod vedením paní učitelky Poislové! Děkujeme také Vám všem, milí rodiče, prarodiče a příznivci naší školy, kdo jste slavili s námi a  myslíte na nás v modlitbách.

Pokračování textu Závěr školního roku 2017/2018

Atletika pro II. stupeň

V pondělí 25. června 2018 všichni žáci II. stupně spolu s páťáky změřili své síly na zlínském Stadionu mládeže při školní Atletické olympiádě. Padaly rekordy a někteří žáci dosáhli výborných výsledků. Na druhé straně bylo také mnoho těch, kteří nevyhráli, ale čestně bojovali a snažili se podat, co nejlepší výkony. Podívejte se na krátký Dominikův filmík, který přibližuje příjemnou pondělní atmosféru na stadionu.

 

Poděkování patří všem závodníkům za sportování v duchu fair play a také učitelům a asistentům v čele s panem učitelem Jiráčkem, za uspořádání zdařilé Olympiády. Dokonce nadšení bylo tak veliké, že je velký zájem ze strany závodníků „o dvojitou porci“ olympiády, tzn. alespoň dvakrát do roka  – což reálné je.  Když je chuť ke sportování,  je to vždy dobrá zpráva!

Dotazníková response o škole a školce pro rodiče

Vážení rodiče.
 
děkujeme všem respondentům, kteří  v uplynulých dnech vyplnili evaluaci pro rodiče CZŠ a MŠ o škole a školce.
 
 
V  aplikaci Portfolionet(c) jsou  k dispozici souhrnné analytické výsledky tohoto průzkumu. Do aplikace se mohou zákonní zástupci přihlásit  pod stejným heslem, jako při vyplňování dotazníku.
 

Brigáda na školní zahradě v sobotu 23. 6. 2018

Milí tatínkové.

Velmi Vám děkujeme, že jste zareagovali na výzvu k sobotní brigádě na školní zahradě. Nebylo Vás sice mnoho, ale ti, kdo přišli, udělali opravdu mnoho práce!

 

Podařilo se nainstalovat nové pískoviště na zahradu školní družiny a přenést rám na nové pískoviště na zahradu školky. Dále proběhl úklid kolem nového zahradního domečku u školy a byly vyčištěny skruže na odvod vody ze zahrady.

Ještě jednou, vřelé díky za Vaši obětavou pomoc!

 

Během letních prázdnin bude probíhat další pozvolná revitalizace obou školních zahrad.

 

Květen ve školní družině

     Měsíc květen byl velmi bohatý na veškerou činnost ve školních družinkách. V rámci cestovatelů do Asie si děti z 2. oddělení vyzkoušely dva ze zvyků Číny a Indie. Zkoušeli jíst rýži čínskými hůlkami, pili  a hodnotili vůni, barvu a chuť čaje. Nakonec jim jeden i vykvetl. Vyráběli jsme květiny ke Dni matek, papírové košile, berušky, kočky z pet lahví a včeličky z víček.  Prvňáci si upevňovali své znalosti z matematiky, zdobili si písmenka a poznávali, že by mohli být pilní jako včeličky. Třeťáci si nejvíc užívali hřišť a školní zahrady, zkusili si hru na pevnost Boyard. Čtvrťáci poznávali českou republiku (práce s mapou – hledání měst, pohoří, řek) formou bodovací soutěže a rébusů. Pokračování textu Květen ve školní družině