Září ve školní družině

     Září – to je nový školní rok, nové dětské tváře, nová šance se posunout, nové možnosti jak využít volný čas… Už několik let (téměř 25) se řídíme heslem Dona Bosca: „Výchova je záležitostí srdce a hra je účinným pomocníkem výchovy.“ Chceme v tom pokračovat i nadále, a tak jsme se v každém oddělení s chutí pustili do společných družinkových programů. Věříme, že toto nadšení nám vydrží až do konce školního roku. Pokračování textu Září ve školní družině

Den církevního školství

Svátek svaté Ludmilyjsme letos slavili v neděli 16. září. My jsme si v naší škole připomenuli patronku církevního škoství v pátek 14. září 2018 při mši svaté u svatých Filipa a Jakuba s otcem Kamilem a s otcem Radkem.

Během homilie otec Kamil dal příměr s voňavým jablkem, o který se měli spravedlivě podělit Dan a Tom z první třídy. Tím skutečným obdarováním však můžeme být pro své okolí my sami… Otec Kamil ukázal na naše srdce. A příkladem nám je právě svatá  Ludmila, která rozdávala vůni své hluboké víry a lásky ve svém srdci do okolí a viditelně jej proměňovala…

Florbal – kroužek

Vážení rodiče,

Vzhledem k velkému zájmu dětí bylo nutné rozdělit kroužek florbalu  na dva oddíly. Děkujeme za pochopení.

  1. 13:30 – 14:30 (mladší děti PT + 1. – 3. třída)
  2. 14:30 – 15:30 (starší děti 4. – 6. třída)

V tyto časy budou kroužky probíhat po celý školní rok.

S sebou: sportovní oblečení, obuv do tělocvičny, pití.

Sportu zdar a florbalu zvlášť!

Platby za družinu a zájmové kroužky

Vážení rodiče,

při bezhotovostní platbě za školní družinu a za kroužky  využívejte účet u ČSOB  č.ú. 3717947/0300. Do poznámky, prosím, uveďte jméno a ročník dítěte a také účel platby (např. družina, keramika, apod.).

 

Platby za družinu za 1. pololetí 2018/2019

celodenní ( tzn. ranní a odpolední) družina  5 dnů v týdnu: 800,- Kč

odpolední 5 dnů v týdnu: 700,- Kč

nepravidelná 1 – 4 dny v týdnu: 600,- Kč

 

Děkujeme za spolupráci.

Nabídka kroužků na školní rok 2018-19

Vážení rodiče,

předkládáme vám nabídku kroužků v novém školním roce:

Nabídka-zájmových-kroužků-pro-školní-rok-2018_19

Kroužky v tomto školním roce 2018/19 začínají 17. září 2018.

Platbu za kroužky uhraďte do konce září. Upřednostněte, prosím, bezhotovostní platbu. Při tomto způsobu platby uveďte vždy jméno dítěte, ročník a název kroužku. Pokud Vaše dítě bude navštěvovat více kroužků, žádáme o platbu každého kroužku zvlášť. Kroužky lze také zaplatit na sekretariátu školy v hotovosti na sekretariátu školy u paní Jany Žižlavské.

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Začátek nového školního roku 2018/2019

3. 9. 2018  u Panny Marie na Jižních Svazích jsme společně zahájili nový školní rok.

 

Otec Radek spolu s otcem Danem, Kamilem, Zdeňkem a Petrem pro nás sloužil mši svatou.  Po této naší společné slavnosti jsme se přivítali  s novými osobnostmi v čele našich farností – s otcem Danem Žůrkem, který ve Zlíně už v minulosti působil a s otcem děkanem Kamilem Obrem.

 

Květinou byly přivítány také naše nové kolegyně v učitelském sboru.

 

Našimi žáky se dnes oficiálně stalo 20 dětí v první třídě a také 10 dětí v přípravné třídě. Vážení rodiče, děkujeme Vám za projevenou důvěru. Věříme, že nastávající školní rok bude pro všechny nové i staronové tváře úspěšný a požehnaný.

 

Děkujeme Vám všem, kdo na nás myslíte ve svých modlitbách. Víme o nich!

Rozvrh hodin pro školní rok 2018/2019

Nový rozvrh hodin pro třídy I. – IX. v nastávajcím školním roce je k dispozici v elektronickém systému školy EduPage. Přípravná třída nebude součástí systému EduPage.

 

Po otevření stránky EduPage se Vám vždy –  i bez přihlášení otevře nabídka s aktuálním rozvrhem hodin a  se suplováním.  

 

Po přihlášení do Edu Page budete mít možnost sledovat další nabídky, především však prospěch žáků.

Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,

 

dovolujeme si Vás požádat, abyste stravu na začátku letošního školního roku  2018/2019 objednávali svým dětem výhradně přes internet.  

Z neočekávaných technických důvodů je terminál ve školní jídelně mimo provoz.  Na vzniklých technických obtížích se intenzivně pracuje. Věříme, že zařízení bude od úterý 4. 9. již plně funkční.

 

Od úterý 4.9. si žáci budou moci vybrat opět ze dvou druhů jídel a také si mohou objednat  již také školní svačiny.

Děkujeme za pochopení.