Olympiáda zlínských škol v orientačním běhu

Ve čtvrtek 12.10. se u Základní školy Okružní konalo 2. kolo Olympiády zlínských škol v orientačním běhu. Závodní trať vedla mezi panelovými domy v okolí školy. Počasí ještě přálo sportování venku. Naši školu reprezentovalo 10 závodníků: Jáchym Kučera ze 6.třídy, Ondřej Chvatík a Jan Výsmek z 3. třídy, Šimon Chadima, Šimon Dudr, Pavel Popelka, Karel Machala, Michaela Šimáková, Marie Kučerová ze 4. třídy a 5. třídu zastupovala Lucie Šintálová. Našim pomocníkem a fanouškem byla Julie Vrlová.

Výborného výsledku jsme dosáhli v kategorii I, kde startovalo 56 dvojic!

Dudr, Chadima – 9. místo
Šimáková, Kučerová – 11. místo
Popelka, Machala – 26. místo

V kategorii II se skvěle umístil:

Kučera na 6. místě

Kompletní výsledky najdete zde: ORIS – Český svaz orientačních sportů (orientacnisporty.cz)

GRATULUJEME!

Děkujeme všem reprezentačním běžcům za jejich odvahu zkusit to, nevzdat a bojovat až do cíle. Také děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věříme, že na jaře se do závodu přihlásí více zájemců.

Adaptační pobyt 8.A

Naše nově spojená třída absolvovala adaptační pobyt na Nivách u Vsetína. Začátek byl v pondělí 2. října v ranních hodinách na utajovaném místě, na které se účastníci mohli dostat jen rozluštěním GPS souřadnic přiložených ve speciálním dopisu.

Tím místem byl park Komenského, kde na nás čekali dvě postavy vojáků. Velice záhy se celý pobyt proměnil ve vojenský výcvik, který vedla paní učitelka Klímová a Honzíková.

Během tří dnů jsme si vyzkoušeli spoustu zábavných her, aktivit a rituálů, které za sebou měly ukrytou myšlenku, jak nás jako dvě třídy sjednotit.

Nesmíme zapomenout na výborné jídlo, které nám připravovala paní ředitelka s paní asistentkou Kateřinou. Dále nechyběla silná ruka pana Škrly, který nám pomáhal a vyprávěl zajímavé příběhy. Na závěr nad námi bděla naše třídní učitelka Kubešová.

Adaptační pobyt byla skvělá akce, která nás naučila spoustě užitečných vlastností a vytvořila nám nezapomenutelné třídní vzpomínky a zážitky na celý život.

Jožka Němeček, Dominik Jurák, Tobi Dudr

Výprava páťáků za „Učitelem národů“

Ve středu 18.10.2023 se páťáci vypravili na exkurzi do Muzea J. A. Komenského do Uherského Brodu. První část programu byla zaměřená na poznání osobnosti tohoto věhlasného pedagoga. V úvodním sále si žáci vyslechli od paní průvodkyně život J. A. Komenského. Kromě hutného informačního materiálu bylo k vidění množství obrazů i trojrozměrných předmětů. Žáci pak hledali odpovědi na otázky z interaktivních panelů.

V druhém expozičním sále jsme shlédli unikátní audiovizuální projekci, kdy pomocí UV mapování byly přímo na trojrozměrný model města – světa, promítány výjevy z Labyrintu.  V sále s názvem Theatrum, tedy jakési expoziční divadlo, jsme shlédli krátký film podle Komenského spisu „Divadlo veškerenstva věcí“. Čtvrtá část byla věnovaná Komenského knihám a mohli jsme vidět i tiskařský lis. V poslední části expozice jsme mohli shlédnout vizuální ztvárnění J. A. Komenského na bankovkách, známkách, medailích i odznacích, včetně humorných karikatur.

Druhá část programu byla pro žáky přitažlivá tím, že se ocitli ve staré škole. Přivítal je pan učitel a rázem se na chvíli stali žáky z doby J. A. Komenského. Učili se podle jeho metod a největším zážitkem, zvláště pro chlapce, bylo praktické představení trestání žáků v tehdejší době.

Věřím, že si žáci odnesli mnoho poznatků z učiva Vlastivědy i nezapomenutelných zážitků.

Adaptační pobyt 6.A

V pondělí 8:00 jsme měli sraz na školní, kde nás čekaly paní učitelky převlečené za námořníky. Museli jsme odevzdat své palubní lístky a potom jsme šli do parku hrát hry. Po několika hrách (například na maják a skaliska) jsme odešli na autobusové nádraží. Jeli jsme autobusem asi 45 minut, pak jsme přestoupili a jeli dalších 10 minut. Po vystoupení z druhého autobusu jsme šli asi 2 km pěšky. Po příchodu jsme si dali výborný oběd a po něm jsme zjišťovali jako agenti informace o chatě a učitelích. Po této hře jsme se šli ubytovat a měli volno – kluci hráli fotbal. Po volnu jsme hráli pif paf a krokodýli a pak byla svačinka. Po ní jsme se seznámili s režimem dne a pravidly a vyrobili si obálky na vzkazy. Před večeří jsme si ještě zahráli Všichni na palubu. Po večeři byl rituál, kde jsme zhodnotili celý den a šli spát.

Pokračování textu Adaptační pobyt 6.A

Závody v přespolním běhu

Ve středu 4.10. se 3 reprezentanti z naší školy zúčastnili závodu v přespolním běhu, zvaném Trnavský vrch. Speciálně vypraveným autobusem jsme z ulice Hradská vyrazili směr Trnava. Závodníky zde čekalo krásné slunečné počasí. Tyto tradiční závody mají start u zdejší ZŠ, která tento závod již léta skvěle organizuje. Trať vede po zpevněných i nezpevněných cestičkách po rovině, do kopce i z kopce.

V kategorii 6. a 7. tříd nás reprezentoval šesťák Jáchym Kučera a trať dlouhou 1 500 m uběhl za 8 minut 32 sekund na 22. místě. Na jeho první závod to nebylo špatné.
V kategorii 8. a 9. tříd startovali Štěpán Lahoda a Samuel Hodgson. V konkurenci 43 závodníků se neztratili. Štěpán uběhl 3 kilometry za 14 minut a 34 sekund na 28 místě. Samuel Hodgson doběhl na krásném 7. místě, když ve vedoucí skupince soupeřil s triatlonisty, duatlonisty, orienťáky a s běžci-atlety. Jeho čas byl rovných 13 min.
Za bojovný výkon a sympatické chování po celou dobu pobytu na závodech vyslovuji uznání a pochvalu.

Září ve školní družině

V letošním školním roce se snažíme propojit družinu a klub. Jde o společně prožitý čas při hře, o zábavu, poučení, kamarádské vztahy mezi mladšími a staršími dětmi. V září přišly děti ze školního klubu mezi prvňáky v přestrojení jako postava sv. Václava a jeho družina. Děti hádaly, kdo to k nim přišel. Svatého Václava poznaly až po podrobnějším představení svého života. Tvořili jsme svatováclavskou korunu, meč, papírový hrozen. Na zahradě jsme hráli kuličky. Každý dostal za odměnu sladké hroznové kuličky, ale takový počet, kolik se mu podařilo trefit. Moc jsme si to užili.

Oslava Dne církevního školství

V pátek 15. 9. 2023 se žáci naší církevní školy, jejich učitelé a také někteří rodiče a přátelé sešli na společné mši sv. v 8 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Po této duchovní oslavě se děti z 1. stupně přesunuly zpátky do školy. Protože to byl výjimečný a slavnostní den, neučily se, ale na školní zahradě si pro ně připravil pan Jiří Sadila svůj cirkus. Cirkus byl neobyčejný v tom, že děti nebyly pouze diváky, ale mohly si samy vyzkoušet mnoho cirkusových dovedností, a s radostí se zapojily i mnohé paní učitelky a asistentky.

Žáky 5. – 9. ročníku čekalo v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů hudebně – dramatické pásmo o bl. Carlu Acutisovi, které nám předvedlo společenství Alfa Štramberk. Tento nádherný hudební zážitek spojený s hlubokým poselstvím mladým v nás zůstane dlouho a děkujeme tímto našim hostům, že nás navštívili a obohatili.

Počasí nám krásně přálo a slunečná usměvavá atmosféra tohoto dne nás snad provázela i při návratu domů. 

Vyhlášení ředitelského volna pro žáky

Ředitelka Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění,

na pátek 29.9.2023 ředitelské volno pro žáky

z technických a organizačních důvodů.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.