Školní ples 2020

Vážení rodiče a přátelé naší školy!

Přijměte pozvání na  tradiční reprezentační ples naší školy!

Vstupenky můžete zakoupit od 6.1.2020 na sekretariátu školy, kde také již přijímáme dary do tomboly.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Novoroční přání

Vážení rodiče, přátelé a milí žáci!

Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví, pravou radost, vzájemnou lásku ve vašich rodinách,hojnost Božího požehnání i ochranu Panny Marie.

Děkujeme za přízeň, pomoc i modlitby za naši školu.

Návštěva v Domovince

Ve čtvrtek 19. 12. navštívily děti ze 4. B seniory v Domovince. Připravily si pro ně koledy s hudebním doprovodem a Lukáš Krčmář sklidil velký úspěch s tancem „odzemek“. Poté děti spolu se staršími lidmi vytvořily vánoční hvězdičku, kterou se naučily skládat ve škole. Velmi pěkně a ochotně všechno seniorům vysvětlovaly a ukazovaly. Bylo to opravdu hezké a obohacující setkání dvou různých generací.

Marie Horáková

Listopad a prosinec v družině

Podzimní období nám přineslo hodně příležitostí k rozhovorům, vyprávění a společným modlitbám na téma: sv. Martin, sv. Anežka, sv. Kateřina, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie, advent. Žáci ze 4.oddělení si pro ostatní připravili soutěž „Káčocap.“ Soutěžilo se v tom, komu se káča, vyrobená z lega bude nejdéle točit. A byl to G. Dittrich, jehož káča byla nejlepší. Získal 1. místo,  na 2. místě pak byl Lukáš Kaláč a na 3. místě Radim Stodůlka.
V prosinci si zase nacvičili vánoční příběh se zvířátky a poutavě ho  zahráli dětem z ostatních  družin. Je vidět, že jsou nejstarší a rádi se rozdělí o své umění s ostatními.  Třeťáci se seznámili se školní knihovnou a začali si půjčovat dětské knížky. V rámci týdne: Podzim a pranostiky si připravili pásmo s tímto tématem a předvedli ho prvňáčkům. Také je naučili pár her. Prvňáci a přípravka mají velmi rádi pohybové hry, společné hry v kruhu a hodně využívali pobyt venku při hře na honěnou a fotbalu. Také tvořili vánoční přáníčka. Druháci jsou soutěživí, hraví i tvořiví. Střídali běhání venku s tvořením: vyrobili si martinského koně, vánoční svícny a přáníčka.  Všechny družinky vyráběly vánoční přáníčka pro nemocné a drobné dárečky na jarmark. Na jarmarku se pak s velkou chutí zapojili do prodávání a využili i tvořivé dílničky. Pár fotografií naleznete v naší školní fotogalerii.
Lenka Slezáčková

Adventní jarmark

Milí rodiče, prarodiče a přátelé naší školy,

děkujeme, že jste si našli čas a zastavili se za námi ve škole v úterý 10. 12.   na tradiční  adventní jarmark.

Díky Vaší štědrosti se na misie sestřiček františkánek do Paraguaye vybrala částka 29 000 Kč.

 Vážíme si Vašeho otevřeného srdce a děkujeme Vám všem!!! 

 

Předvánoční mše sv.

Vážení, rodiče, prarodiče a milí žáci!

V pátek 20.12.2019 budu od 8. 00 hod. probíhat ve třídách třídní vánoční besídky.  V 10.00 hod. pak společně poděkujeme za vše dobré při mši sv. v kostele PMPK na Jižních Svazích, na kterou Vás srdečně zveme.

Po mši sv. mohou  žáci již odcházet sami domů. Školní jídelna, družina i klub budu v provozu.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

 

CZŠ se zapojuje do Batůžkového projektu Mary´s meals

Vážení rodiče a milé děti!

Děkujeme, že jste s námi zapojili do Batůžkového projektu organizace Mary´s meals. Cílem projektu bylo shromáždit použitý ( a vašimi dětmi již nevyužívaný ) školní batoh, který se naplní konkrétním školním vybavením.

Tuto adventní akci jsme úspěšně ukončili a s potěšením můžu oznámit, že jsme dnes do farnosti Filipa a Jakuba předali 35 batůžků, které poputují k potřebným dětem.