Mateřská škola

Kontakt:

vedoucí učitelka MŠ Magda Honzíková

mobil 734 878 240

e-mail: honzikova@czszlin.cz

Vzdělávací koncepce v Církevní mateřské škole

Církevní mateřská škola bude vzdělávat dle školního vzdělávacího programu sestaveného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání rozšířeného o rozvoj spirituální inteligence dítěte. Do programu budou zařazeny prvky Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta.

Velký důraz bude kladen na křesťanskou výchovu dětí, která bude přirozenou součástí každého dne. Děti se budou učit „být ve vztahu a být ve vztahu aktivní“.

Během celého roku budou děti poznávat a slavit ve společenství jednotlivá období liturgického roku.

Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „BEZ TEBE TO NEJDE“.