Kalendář akcí

ZÁŘÍ 2023  
4. 9.  Mše svatá v kostele PMPK v 8.00 hod.

Slavnostní zahájení školního roku

5. 9.  Třídní schůzky, sběr papíru
7.9. 8.A +9.A  seminář: Najděte klíč ke svému potenciálu 
15. 9.  Den církevního školství, mše sv. v kostele  FaJ v 8.00 hod.
11.-13-9. 6.A Adaptační pobyt Nivy u Vsetína 
   
28. 9.  Státní svátek /slavnost Sv. Václava
ŘÍJEN  2023  
2.10. – 4.10. 8.A Adaptační pobyt Nivy u Vsetína 
6.10. Třídnický den 9.A
20.10. Třídnický den 7.A
   
   
   
28.10. Státní svátek
26. 10.,27. 10. Podzimní prázdniny
   
LISTOPAD  2023  
3.11. Třídnický den 6.A
7.11. Pedagogická rada – 1. čtvrtletí

Pohovory s rodiči

   
   
   
17.11. Státní svátek
   
28.11. Adventní zastavení
   
   
PROSINEC  2023
 
4.12. Adventní zastavení
6.12. Návštěva sv. Mikuláše v MŠ i ZŠ
12.12. ADVENTNÍ JARMARK 
   
   
   
   
   
   
22. 12. Předvánoční mše svatá v kostele PMPK v 9.30hod.
23 12. 2023– 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny
   
LEDEN  2024  
3. 1. 2024 Zahájení vyučování v novém kalendářním roce 2024
   
23. 1. Pedagogická rada I. pololetí
31.1. Pololetní vysvědčení

 

ÚNOR 2024  
1.2. Pololetní mše svatá v kostele FaJ v  10.00 hod.
2.2. Pololetní prázdniny
19.2. – 23.2. Jarní prázdniny
14.2. Příprava na postní dobu
26.2. Postní zastavení
BŘEZEN 2024  
27.3. Postní mše sv. 
28.3. Velikonoční prázdniny
29.3. Velký pátek – svátek
DUBEN 2024  
9.4. Pohovory  rodiči
12.4. Třídnický den 6.A
16.4. Pedagogická rada 3. čtvrtletí
19.4. Třídnický den 7.A
20.4. Reprezentační ples školy
26.4. Třídnický den 8.A
   
KVĚTEN 2024  
1.5. Svátek práce
3.5. Třídnický den 9.A
8.5. Den vítězství
20.5. Oslava k 30.výročí založení školy- v jednání
   
   
   
ČERVEN 2024  
11.6. Třídní schůzky
18.6. Pedagogická rada za 2. pololetí
26.6. Školní pouť
28.6. Rozloučení s žáky 9. ročníku
  Slavnostní mše sv. k ukončení školního roku v 10.00 v kostele PMPK
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Změna vyhrazena!