Informace ke stravování studentů z ped. školy

Informace ke stravování studentů  pedagogické školy  2023/24

 

  • Podmínkou ke stravování studenta je odevzdaná přihláška ke stravování, což znamená, že každý student z každého ročníku musí odevzdat v září vyplněnou přihlášku ke stravování, kterou obdrží od svých třídních učitelů.
  • Studenti mají na výběr ze dvou jídel, pokud je to nutričně, finančně a technicky možné.
  • Cena stravného je  40,- Kč
  • Jídlo se objednává/odhlašuje pomocí čipové karty strávníka ve školní jídelně na dotykové obrazovce, nebo prostřednictvím internetu na stránkách školy http://www.czszlin.cz/po přihlášení uživatele. Informace nutné k přihlášení (osobní číslo a heslo) obdrží nový student u přihlášky na stravování, stávající studenti je mají z minulých let.
  • Stravu je možno objednat nebo odhlásit nejpozději do 8:00 hodin daného dne.

 

Noví studenti – I. ročník

  • Studenti z prvních ročníků obdrží společně s přihláškou ke stravování formulář na inkasní platbu.
  • Princip inkasní platby: první platba se Vám strhne 20. září a peníze budete čerpat v měsíci říjnu. Výše peněz se vypočítává stravovacím programem, a to podle počtu pracovních dní na budoucí měsíc. Jestliže máte velký zůstatek na účtu (např. z důvodu nemoci), program automaticky strhávanou částku poníží tak, aby Vám vyšlo stravné na pracovní dny do dalšího měsíce k 20. dni, kdy se Vám strhne další platba. Vždy na svém účtu budete mít pouze tolik peněz, abyste se mohli stravovat na následující měsíc.
  • Přihlášku na stravování s vyplněným formulářem na inkasní platbu odevzdáte 1. 9. 2023 nebo 2. 9. 2023 ve školní jídelně, kde Vás dovede Váš třídní učitel, taktéž zaktivujeme Vaši čipovou kartu, která slouží zároveň pro vstup do Vaší školy a nabijeme hotovostní vklad 1000,- Kč za který se budete stravovat v měsíci září, než se Vám strhne první inkasní platba.

 

Stávající studenti II. – IV. ročník

  • Stávající studenti vyplní přihlášku ke stravování, kterou obdrží od svých třídních učitelů. Třídní učitelé hromadně vrátí vyplněné přihlášky do školní jídelny.
  • Platba za stravné u již zavedených strávníků v systému, se strhne 20.8. 2023

 

Kontakt na školní jídelnu:

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně

Marie Chudožilová – vedoucí školní jídelny

Email: chudozilova@czszlin.cz

Mobil: 733 741 959 TF 577219809

 

Mgr. Michaela Černošková – ředitelka školy