Informace ke stravování pro žáky CZŠ a MŠ 2023/24

Prvňáčci a noví žáci

  • Podmínkou stravování žáka ve školní jídelně je odevzdaná přihláška ke stravování, kterou společně s formulářem k inkasu obdrží na začátku školního roku ve svých třídách od třídních učitelů, příp. u vedoucí školní jídelny nebo na internetových stránkách školy.
  • Po vyplnění přihlášky a odevzdání je nutné si zakoupit u vedoucí školní jídelny čipovou kartu, (slouží celou dobu školní docházky) která stojí 65,- Kč a nabít kartu úvodním vkladem 1 100,- Kč, v mateřské školce 2000,-Kč (včetně školného). Při ztrátě si strávník může zakoupit novou čipovou kartu (stará bude zablokována a peníze převedeny na novou kartu).

 

Platba stravného

  • Je výhradně bezhotovostně formou inkasa z účtu objednatele. Inkasní příkazy budeme do Vaší banky zadávat k 20. dni v měsíci ve výši odpovídající částce vypočítané podle počtu pracovních dnů (poníženo o prázdniny) a odečten bude aktuální zůstatek. Proto je nutné donést vyplněný formulář na inkaso, povolit inkasní platbu ve Vaší bance a nastavit limit inkasované částky 1100,- Kč, u mateřské školky 2000,- Kč.
  • Ve výjimečných případech si můžete dobít kartu v hotovosti každé úterý od 7:40 – 8:00 hodin u vedoucí školní jídelny.

 

Objednávka a odhlašování stravy

  • Jídlo se objednává/odhlašuje pomocí čipové karty žáka ve školní jídelně na dotykové obrazovce nebo prostřednictvím internetu na stránkách školy http://www.czszlin.cz/skolni-jidelna/jidelni-listek/ po přihlášení uživatele. Informace nutné k přihlášení (osobní číslo a heslo) obdrží každý nový žák u přihlášky na stravování, stávající žáci je mají z minulých let. Při nemoci je možné jídlo odhlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny (tel.: 733 741 959).
  • Jídlo je možno objednat nebo odhlásit nejpozději do 8:00 hodin daného dne.
  • Doporučujeme sledovat i  podrobný jídelníček, který je na stránkách školy. Zvláště pro rodiče žáků, kteří trpí alergiemi. Je zde uveden přesný výčet  alergenů a podrobnější popis  požitých surovin, nebo technologií

 

  • Cena stravného k 1.9.2023 ( v souladu s vyhláškou může být upravena)

3-6 let

Přesnídávka

Oběd

Svačina

10,- Kč

28,- Kč

9,- Kč

7 let

Přesnídávka

Oběd

Svačina

10,- Kč

31,- Kč

9,- Kč

7-10 let

I. kategorie 31,- Kč

11-14 let

II. kategorie 33,- Kč

15a více let

III. kategorie 35,- Kč

Svačiny

Všechny kategorie 12,- Kč

 

Ukončení školní docházky

  • Při ukončení školní docházky nebo přestupu na jinou školu se po vrácení čipové karty u vedoucí školní jídelny vrátí hotově zbývající peníze z karty + 65,- Kč za kartu a karta bude zablokována.

 

Kontakt na školní jídelnu:

Marie Chudožilová, vedoucí školní jídelny.

Telefon: 733 741 959 nebo 577 219 809

Email: chudozilova@czszlin.cz