EduPage

Vstup do programu EduPage

.

Od začátku školního roku 2017/2018 naše škola používá nový systém EduPage. Žákům zapisujeme známky písemně do deníčku (1. ročník),  do žákovské knížky (2. – 5. ročník) a elektronicky do EduPage pro ročníky 5. – 9. V druhé polovině měsíce září 2017 obdrželi všichni žáci a zákonní zástupci hesla pro přístup do EduPage.

Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, mají možnost požádat třídního učitele o pravidelný výpis známek.

.

Pro online přístup můžete použít také mobilní aplikaci EduPage pro system Android a Apple, které jsou ke stažení zdarma.