EduPage

Vstup do programu EduPage

 

Naše škola používá elektronický systém EduPage. Žákům 1. ročníku zapisujeme známky písemně do deníčku,  do žákovské knížky dostává známky 2. – 4. ročník a elektronicky do EduPage zapisujeme známky ročníkům 5. – 9.  Zažitá hesla pro žáky i pro zákonné zástupce platí  i ve školním roce 2023/2024. Noví žáci a jejich zákonní zástupci obdrží hesla na začátku  školního roku.

Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, mají možnost požádat třídního učitele o pravidelný výpis známek.

 

Pro online přístup můžete použít také mobilní aplikaci EduPage pro system Android a Apple, které jsou ke stažení zdarma.