Čipový systém BELLhop

Vážení rodiče!

V naší škole využíváme pro vyzvedávání dětí ze školní družiny čipový systém BELLhop. Jedná se o elektronický systém, vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a vychovatelka Vám následně pošle dítě. Stávající telefony budou zachovány jako nouzové řešení pro případ výpadku čipového systému. Ranní družina bude fungovat i nadále jako doposud.

Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Objednání čipu

Cena jednoho čipu je 100 Kč. Půjde o vratnou kauci. Po skončení docházky Vašeho dítěte do ŠD Vám budou peníze za čipy vráceny. Za ztracený či znehodnocený čip se záloha nevrací.

Zákonný zástupce musí vyplnit formulář k objednání čipu s uvedením, kolik čipů bude chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je nutné, aby byl čip vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Tento systém je zároveň bezpečnostním systémem a umožňuje, aby vychovatelky viděly, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD. Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Přiobjednání čipů

V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte vedoucí školní družiny, paní Lenku Slezáčkovou na email:slezackova@czszlin.cz nebo telefonicky na tel. číslo: 735 701 432.

Situace, které mohou nastat

  • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo vychovatelce příslušného oddělení. Ty pak čip v systému deaktivují a nebude možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z Vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně si můžete zakoupit čip nový.
  • Pokud ve výjimečných případech čip zapomenete a nebudete ho mít u sebe, zazvoníte na mobilní telefon příslušné vychovatelky.
  • V případě, že si pro dítě ve výjimečných případech přijde osoba, která nebude mít u sebe čip, bude postup stejný jako při zapomenutí čipu. Je však nutné, aby byla tato osoba uvedena v přihlášce do školní družiny jako oprávněná osoba k vyzvedávání.

 

Přehled možností vyzvedávání dětí

  •  Vyzvedávající zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba vyzvedne dítě ze ŠD přiložením čipu k terminálu. Čip přiložíte k terminálu u vchodu do školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. I nadále platí, že děti PT a 1. ročníku odvede do šaten asistent pedagoga, pokud je v ŠD přítomen.     
  • Děti, kteří odchází domů samy   ( dle časů uvedených v      přihlášce ŠD ), nemusí mít čip.
  • Vyzvedávající starší sourozenec nemusí mít čip, mladšího sourozence si vyzvedne osobně v příslušném oddělení ŠD, paní vychovatelka ho odepíše ručně.
  • V případě, že bude školní družina na zahradě, mohou si rodiče vyzvednout své děti přímo na zahradě. Dítě má již s sebou všechny své věci, tudíž nepotřebuje jít do šatny. Paní vychovatelka je odepíše ručně.

 

  • Rodiče dětí z MŠ si vyzvedávají své děti osobně ve školce (bez čipu). V případě, že mají ve škole další dítě:

 

  • Vyzvedávající zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba vyzvedne dítě ze ŠD přiložením čipu k terminálu. Čip přiložíte k terminálu u vchodu do školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny, kde počká na rodiče, kteří si mezitím vyzvednou dítě ze MŠ.

 

  • Pokud si zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba vyzvedává dítě ze školní zahrady, vyzvedne dítě přiložením čipu k terminálu. Paní vychovatelka Vám dítě pošle ze zahrady přes cvičnou kuchyňku do šatny, kde na vás dítě počká. Vy si zatím vyzvednete své mladší dítě z MŠ.

Od 1.9.2023 si budete moci na sekretariátu školy zakoupit čipy. pro žáky 1. třídy. Při zakoupení čipů Vás poprosíme o podpis na předávacím protokolu, který slouží zároveň jako souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů.

Děkujeme za pochopení i spolupráci.                                                

Mgr. Michaela Černošková,ŘŠ