Pevnost Boyard

Sportovní den pro 1.stupeň

Letní olympiáda v družině

Květen v družině

Noc s malým princem

Školní výlet Březová

Školní výlet žáků 1.stupně

Duben v družině

Miniturnaj_florbal

Březen v družině