Archiv rubriky: Aktuality

Sběr drobného elektra a baterií

Vážení rodiče, milé děti,

od 10. října do 11. listopadu 2016 probíhá v naší škole sběr použitých baterií a vysloužilých drobných elektrospotřebičů (elektrické hračky, mobilní telefony, notebooky, radia, fény, svítilny, holicí strojky, žehličky, varné konvice, mixéry, reproduktory, ovladače apod.).
Drobný elektroodpad můžete odložit do červené popelnice a staré baterie do zelené sběrné krabice v 1.patře školy.

Děkujeme za pomoc přírodě i naší škole.

Pavla Davidova

Čtvrťáci na dopravním hřišti v Malenovicích

IMG_20161012_100939

Ve středu 12. října 2016 se vydali žáci IV. třídy do Malenovic na dopravní hřiště. Ani chladné počasí je neodradilo od jízd na kole po „silnicích“ dopravního hřiště, kde se vlastně stali téměř skutečnými účastníky silničního provozu. Vystřídali se při jízdě „v automobilu“, na kole, seznámili se s pravidly silničního provozu a učili se být k sobě ohleduplní.  A byli prý šikovní (…říkal i pan Dřevojánek na dopravním hříšti). Pochvala!

Zprávičky z družinky

IMG_5669

Letošní měsíc září ve školní družince nám přál svým krásným letním počasím, a tak jsme mohli být hlavně venku na obou zahradách u školy.

Družinku využívají téměř všechny  děti od 1. do 5. třídy. Každé má své potřeby a zájmy, které naplňuje v pestré nabídce zájmových činností. S chutí jsme se pustili do všech her a tvoření. Dověděli jsme se něco o sv. Ludmile, sv. Václavu a připomenuli jsme si, že naši andělé strážní nás provází celý den. Děti měly radost i ze společné práce na téma „zvířátka“, čímž jsme si připomněli sv. Františka.

Díky patří i salesiánům z naší farnosti za jejich prostory a hřiště, které jsme využili v pátek 7. října a strávili jsme u nich pěkné odpoledne.

Zde jsou k nahlédnutí fotografie.

Podzimní sběr starého papíru

Děkujeme Vám všem, kdo jste pamatovali na podzimní sběr starého papíru a přinesli svou „trochu“. Opět jsme nasbírali plný kontejner. Nejlepší sběrači budou po zásluze odměněni.

Výtěžek půjde na konto Spolku rodičů při naší škole. A my už se teď těšíme, že rodiče nám přispějí na aktivity našich žáků, např. lyžařský výcvikový kurz, adaptační pobyt v DiSu ve Fryštáku a také na nové vybavení interiéru naší víceúčelové místnosti.

Děkujeme!

Výsledky podzimního sběru 2016-2017.