Archiv rubriky: Aktuality

Den církevního školství

V pátek 16. 9. 2016 jsme celý den slavili Den církevního školství. Nejprve však při mši svaté na Jižních Svazích v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Po mši svaté třídy I. stupně a přípravná třída navštívily zábavní park Galaxie. To bylo radosti. Chvála Pánu, všichni se vrátili do školy na oběd v pořádku. Páťáci si zase užívali krásného Mariánského léta v parku a také se vrátili spokojení.

Na II. stupni se sportovalo v areálu Salesiánského sportovního areálu. Ve fotbalovém turnaji si nenechali prvenství ujít osmáci. Překvapivě druhé místo vybojovali šesťáci. Třetí příčku obsadili deváťáci a bramborovou medaili dostali sedmáci.

Děvčata sváděla sportovní boje ve vybíjené a překvapení se nekonalo. Nejlépe své zápasy zvládly deváťačky, druhou příčku obsadily osmačky, třetí byly sedmačky a čtvrté dívky ze šestky.

Blahopřeji všem vítězům a raduji se, že se vše obešlo bez ztráty květinky na zdraví a všichni si tento den pěkně užili.

Odpoledne jsme ve škole přivítali hosty, kteří s námi přišli oslavit Den církevního školství. Tentokrát jsme se setkali v naší nové sborovně, shlédli jsme školní videa z youtube, ochutnali něco dobrého na zub a na závěr tohoto příjemného setkání poprosili v krátké společné modlitbě za dny příští…

Děkuji vyučujícím za celodenní nasazení, převzetí zodpovědnosti za děti v Galaxii, doprovod a organizaci sportovního klání na II. stupni.

Jana Langerová

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začalo ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Vánoční prázdniny:  pátek 23. prosince 2016 až  pondělí 2. ledna 2017

(Vyučování bude zahájeno  v úterý 3. ledna 2017)

Jednodenní pololetní prázdniny:  pátek 3. února 2017

Jarní prázdniny: 13. – 19. února 2017

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

Hlavní prázdniny: od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017

Státní svátky ( mimo prázdniny )

středa 28. září 2016

pátek 28. října 2016

čtvrtek 17. listopadu 2016

Ředitelské volno:

pátek 18. listopadu 2016

Ahoj všichni!

Vítáme Vás na našem novém školním webu!  Je pro nás velkou radostí, že k 8. září se váže mariánský svátek Narození Panny Marie. K tomuto datu 8. září 2016 vstupuje do virtuálního světa též náš nový web a my jej svěřujeme do mocné ochrany Panny Marie. Původní školkový web přechází tímto plně pod „jednu střechu“ pod web školy. Starý web školy naleznete v archivu zde.

Děkujeme za Vaši přízeň, modlitby a chuť, vyrazit s námi do nového dobrodružství začínajícího školního roku 2016/2017.

PŘIVÍTALI JSME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Ve čtvrtek 1. září 2016 jsme zahájili letošní školní rok 2016/2017 při mši svaté v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Hlavním celebrantem mše svaté byl otec Petr Bulvas, biskupský vikář pro církevní školství v naší arcidiecézi a spolu s ním koncelebrovali mši svatou naši kněží v čele s o. Ivanem Fišarem a Pavlem Glogarem. Slavnost zdařile hudebně doprovázela školní schola pod vedením paní učitelky Hany Poislové.

Otec Petr nás ve své homilii povzbuzoval, abychom dobře začali a nebáli se budoucích dnů a týdnů. Začátky jsou někdy těžké. Ale s Boží pomocí jde všechno lépe a snáz. A začíná nás více. Spolu se šestatřiceti prvňáčky a jednácti dětmi v přípravné třídě, začínají na svých pozicích také noví, ale i staronoví zaměstnanci naší školy. Všichni se nám po mši svaté postupně představili a úklony některých byly až k zemi! Veliká pochvala!

Našim nejmenším ze srdce přeji, aby hned z kraje do školy chodili rádi a měli zde spoustu dobrých kamarádů. Deváťákům vyprošuji hojnost darů Ducha Svatého, aby zdárně dokončili svou misi na základní škole a dobře se rozhodli, kam jít dál.

Přeji ze srdce požehnaný celý nový školní rok Vám všem, milí žáci a spolupracovníci. A předem děkuji Vám – rodiče, prarodiče a příznivci naší školy, že se za nás modlíte a prosím – ve svých modlitbách neochabujte. Děkuji!!

Jana Langerová

Začátek nového školního roku 2016/2017

Milí žáci, vážení rodiče, prarodiče a příznivci naší školy.

Prázdniny uběhly velmi rychle a škola volá! A my víme, že nejlepší začátek našeho celoročního školního putování bude ve čtvrtek 1. září 2016 v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích.