Archiv rubriky: Aktuality

Adventní jarmark

V úterý 13. prosince 2016 se v naší škole v odpoledních hodinách uskutečnil jarmark (zde je k dispozici krátké video z akce).  Žáci  nabízeli své výrobky a návštěvníci vybírali a nakupovali. V akci též byly dílničky, které probíhaly ve třídách na II. stupni.  Bylo to  jako na „opravdickém“ jarmarku!

A poté se školní jídelna proměnila v jeden velký kulturní stánek a už to začalo. Nejprve se představili naši školkáčci spolu s dětmi z Přípravné třídy. Zatančili a zazpívali a hned v úvodu rozzářili všechny přítomné tváře. Následovalo strhující nastudování betlémských událostí v podání žáčků z I. A. A to byl teprve začátek.

Pokračování textu Adventní jarmark

Listopad ve družině

     Listopad ve školní družince nám připomněl, že máme v nebi své vzory a patrony. Děti byly nadšené dozvědět se něco o svém svatém jmenovci. Na zemřelé jsme mysleli modlitbou při vycházce ke kapličce. Také jsme vyráběli papírové svíčky.

    Týden před svátkem sv. Martina si naši nejmenší školáci připravili bílé koníky, vystřihovali vločky.

Pokračování textu Listopad ve družině

Adventní Vídeň

5. prosince 2016 se uskutečnil dlouho očekávaný zájezd žáků II. stupně do předvánoční Vídně. Návštěvu rakouské metropole jsme zahájili na předměstí Vídně v Gerasdorfu. Nákupy v tamějším nákupním centru G3 rozehřály a příjemně naladily zejména něžnější část naší výpravy. Návštěvu historické části města jsme zahájili v katedrále sv. Štěpána. Gotický chrám jsme si důkladně prohlédli a také poprosili o Boží ochranu.

Pokračování textu Adventní Vídeň

Rorátní mše svatá ve škole

Rorátní mše svatá v pátek 9. prosince ráno ve školní jídelně byla rosou na naše srdce a duše. Spolu s ocem Pavlem jsme prožili při svíčkách soustředěnou chvíli ztišení při oběti mše svaté. Tento čas byl radostný, vždyť z očí našich dětí už září jistota blížících se Vánoc. Máme radost, že i Vy, milí rodiče, jste se stali součástí našeho společenství. Přejeme Vám všem požehnaný zbytek adventní doby.

V úterý se ve školce a ve škole zastavil Mikuláš

V pondělí 5. 12. byla většina žáků II. stupně na školním zájezdu ve Vídni a adventní rakouská metropole se jim velmi líbila. A tak se letos  Mikuláš v naší škole a školce zastavil až v úterý 6. 12.

Mikuláše doprovázel bohatý průvod andělů a nechyběli ani čerti. Přesto byla Mikulášova přítomnost ve škole velmi důstojná, hodna jeho biskupského úřadu v Myře. Děkujeme Mikuláši!

A jak hodnotili Mikulášovu návštěvu u našich nejmenších ve školce? Čtěte…