Archiv rubriky: Aktuality

Důležité informace pro rodiče k provozu škol od 1.9.2020

Vážení rodiče,

na základě nově vydaných doporučení a nařízení MŠMT vzhledem ke COVID-19 vám budou prostřednictvím EduPage zaslány důležité informace k provozu školy od 1.9.2020. Na EduPage také najdete rozvrh na nový školní rok 2020/21.

Rozdělení prvňáčků do tříd je vyvěšeno na dveřích školy a zasláno emailem rodičům prvňáčků.

Sběr starého papíru se uskuteční 8. 9. 2020 od 14 – 17 hod. Upozorňujeme rodiče, že se sbírají pouze noviny, časopisy a letáky. Ostatní papír se již neodevzdává.

Nabídka kroužků ve školním roce 2020/21    

Vážení rodiče a milí žáci!

V sekci Nabídka kroužků si již můžete prohlédnout, co vám škola nabízí pro odpolední zájmovou činnost.

Pokud budete mít o některý kroužek zájem, vyplňte vše potřebné v přihlášce školní družiny či školního klubu. Školní schola již naplno zahájila svou činnost, ostatní kroužky se rozjíždí od pondělí 5. října 2020

Přihlášky odevzdávejte do pátku 4. září 2020 vychovatelkám školní družiny, na 2. stupni třídním učitelům.

Platby za družinu i kroužky za 1. pololetí, prosím, uhraďte na sekretariátu školy do 30. září 2020. Upřednostňujeme bezhotovostně platbou na účet školy (3717947/0300) vyjímečně hotově v kanceláři školy. Při bezhotovostní platbě uveďte jméno dítěte, ročník a účel.

Vrácení vyzvednutí nových čipů

Vážení rodiče!

Vzhledem k tomu, že nám  nebyly včas vráceny čipy od všech žáků 4. ročníku, není možné vydávat nové čipy žákům 1. ročníku. Naléhavě žádáme všechny rodiče žáků 4. ročníku, aby do konce tohoto týdne vrátili všechny čipy. Děkujeme všem, kteří tak již učinili.

Od pondělí 31.8.2020 bude možné vyzvedávat nové čipy.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

Konec školního roku 2019/20

Vážení rodiče a milí žáci!

       V pátek 26.6. jsme se slavnostně rozloučili nejen s našimi deváťáky, ale také s celým školním rokem 2019/20 při slavnostní mši sv.v kostele PMPK na Jižních Svazích. Velké poděkování patří všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy za jejich celoroční práci, zvláště pak v období distanční výuky v době pandemie koronaviru. Velký DÍK patří také školní schole pod vedením paní učitelky H. Poislové, B. Rózsové i M. Němcové, za krásný hudební zážitek při mši sv.

Přejeme všem dětem, žákům i rodičům požehnané letní prázdniny plné sluníčka a odpočinku pod Boží ochranou.

A v září opět na viděnou ve škole!

Závěr školního roku 2019/2020

Vážení rodiče a milí žáci!

další školní rok končí a byl velmi mimořádný. Děkujeme Vám za projevenou přízeň, podporu, modlitby, nabízenou pomoc i spolupráci během celého roku, zvláště pak v době pandemie. Věřím, že jsme ji společnými silami, podpořenými modlitbami, ustáli a mnohému se naučili. Velmi děkuji všem rodičům, kteří v době distanční výuky bděli nad svými dětmi a motivovali je k práci, za vaši trpělivost i komunikaci s námi všemi.

     V pátek 26. 6. 2020 se bude žákům rozdávat vysvědčení v 8.00. Pro vysvědčení si mohou přijít i žáci, kteří se neúčastní výuky ve škole. Podmínkou je však mít s sebou podepsané čestné prohlášení.

Pokračování textu Závěr školního roku 2019/2020

Dotazník: Zpětná vazba – distanční výuka

Vážení rodiče, 

prosíme o vyplnění dotazníku – zpětné vazby k uplynulému období distanční výuky na naší škole. Dotazník Vám byl včera zaslán přes EduPage (na Vaše rodičovské účty). Dotazník bude k vyplnění otevřen do tohoto pátku 19. 6. 2020. Všem Vám za jeho vyplnění děkujeme. 

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění,

na pondělí a úterý 29. – 30. června 2020 ředitelské volno pro žáky

z technických a organizačních důvodů.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.