Archiv rubriky: Aktuality

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA v naší škole pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, pokud uvažujete o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy v naší škole, sdělujeme následující informace:

Předpokládáme, že přípravná třída bude ve školním roce 2019/2020 v naší škole otevřena (min. počet žáků ve třídě 10, max. 15).

Poslední a nejnovější úpravou ŠZ v lednu 2019 došlo k podstatné změně: DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY  MOHOU BÝT PŘIJATY TÉŽ DĚTI BEZ ODKLADU PŠD. PŘEDNOSTNĚ VŠAK BUDOU PŘIJATY DĚTI S ODKLADEM PŠD.

Žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy přijímáme pouze osobně na ředitelství školy. Nutná návštěva zákonného zástupce s dítětem (vždy po předběžné domluvě – email školy: czs@czszlin.cz; mob. 736 763 467)

Přípravná třída – přihláška

Prožívání postní doby v naší škole

Vážení rodiče!

     V letošní postní době se naše škola zapojila do Projektu Mary´s Meals ( Mariino jídlo ), který umožňuje dnes již více jak 1,5 milionu chudých dětí po celém světě mít denně jedno skromné teplé jídlo ( jednu porci kukuřičné či sójové kaše ),díky kterému mohou chodit do školy. 421 Kč tak nasytí ročně 1 dítě. ( Jedna denní dávka jídla činí v přepočtu pouze 1,15 Kč! )

     V 1. patře naproti schodišti je umístěna pokladnička, kam mohou děti vhazovat své drobné příspěvky.

     Svým příspěvkem s modlitbou mohou dílo Mary´s Meals do Velikonoc podpořit i rodiče. Věříme, že naše děti tak mohou pocítit větší vděčnost za dary, kterých máme hojnost a zároveň se učit drobných skutkům milosrdenství, ke kterým postní doba vybízí.

Únor ve školní družině

Hlavní únorové téma ve školních družinkách bylo Zdraví jako dar a  Masopust. Prodiskutovali jsme s dětmi hodně námětů s tím souvisejících formou slovních her. Ve všech družinkách jsme si hodně užili maškarní karneval i jeho přípravu: malování klaunů, výrobu masek a řetězů, kterými jsme si družinky vyzdobili. Tančili jsme, hráli jsme společné hry a soutěžili. Také jsme vyráběli náramky z korálků, tvořili jsme z papíru a ze  špejlí.  Při pěkném počasí jsme chodili ven před školu.

Platby za družinu a zájmové kroužky

Vážení rodiče,

do konce února 2019 vybíráme platby za kroužky a družinu na druhé pololetí. Upřednostněte, prosím, bezhotovostní platbu. Při bezhotovostní platbě za školní družinu a kroužky využívejte účet u ČSOB č.ú. 3717947/0300. Do poznámky, prosím, uveďte jméno, ročník dítěte a také účel platby (např. družina, keramika, apod.). Pokud Vaše dítě navštěvuje více kroužků, žádáme o platbu každého kroužku zvlášť. Jestli-že chcete dítě pro druhé pololetí školního roku 2018/2019 nově do kroužku přihlásit či naopak odhlásit, sdělte tuto skutečnost, prosím, vedoucímu kroužku.

Kroužky lze také zaplatit v hotovosti na sekretariátu školy u paní Jany Žižlavské.

Ceník kroužků CZŠ a MŠ II. pololetí  18-19

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

 

Platby za družinu za 2. pololetí 2018/2019

celodenní ( tzn. ranní a odpolední) družina 5 dnů v týdnu: 800,- Kč

odpolední družina 5 dnů v týdnu: 700,- Kč

nepravidelná družina 1 – 4 dny v týdnu: 600,- Kč

Ohlédnutí za lyžařským kurzem

Violka ze sedmé třídy napsala:

„Na konci ledna jsme se vydali do Beskyd na lyžařský kurz. Bydleli jsme v chatě na Kyčerce hned pod svahem, kde nám byla občas zima, ale jídlo tam vařili výborné.

Každý den jsme se rozdělovali do čtyř skupin a učili se nové dovednosti na lyžích. Odpoledne jsme kromě lyžování mívali přednášky, např. o Valašsku a historii lyžování. Ve středu jsme navštívili Karlovské muzeum, které nám přiblížilo život na Valašsku. Závody ve slalomu se konaly ve čtvrtek. Tento večer byl náš poslední na horách, takže se vyhodnocovalo a nakonec jsme se pobavili na diskotéce.

Lyžařský kurz jsme si všichni užili a v pátek jsme odjížděli domů plní zážitků.!“

Lyžařský výcvikový kurz na Kyčerce 2019

Ve dnech 20. – 25. ledna 2019 proběhl lyžařský výcvikový kurz našich žáků ze 7. a 8. ročníku v Beskydech, v oblíbené destinaci naší školy – na Kyčerce. Dobré počasí, přírodní sníh, chuť ke sportování a zdokonalení se ve sjezdovém lyžování, muzeum ve Velkých Karlovicích,  kamarádské vztahy, čtvrteční večerní mše svatá a mnoho dalších příjemných zážitků… Pochvala pro žáky!

A poděkování za velmi zdařilou akci patří především vedoucímu kurzu panu učitelu Mirku Škarkovi, intruktorkám paní Janě Pokorné a paní učitelce Jitce Nezvalové a také paní vychovatelce Míši Vančurové.

Za dva roky a nebo dokonce už za rok znovu? Uvidíme.