Archiv rubriky: Aktuality

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění,

na pondělí a úterý 29. – 30. června 2020 ředitelské volno pro žáky

z technických a organizačních důvodů.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Organizace závěru školního roku 2019/20

Vážení rodiče a milí žáci!

V pátek 26.6.2020 se rozloučíme se školním rokem v kostele PMPK na JS.

V 8.00 hod. se bude žákům rozdávat vysvědčení. Pro vysvědčení si mohou přijít i žáci, kteří se neúčastní výuky ve škole. Podmínkou je však mít s sebou podepsané čestné prohlášení.

Pokud si někdo ze žáků v tento den nebude moci přijít pro vysvědčení, bude k dispozici k vyzvednutí v pátek 26.6.2020 na sekretariátu školy od 12.00 – 14.00 hod., a dále pak během prázdnin po předchozí domluvě  v úředních dnech na sekretariátu školy do vlastních rukou zákonných zástupců.

V 9:30 hod. bude slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku, v rámci kterého jim bude předáno vysvědčení v kostele PMPK.

Poté bude v 10.00 hod. sloužena slavnostní  mše svatá, kde se budeme za celou školu loučit s otcem Jendou Fojtů.  Všichni jste srdečně zváni.

Prosíme rodiče žáků 1.-8. ročníku, aby při mši sv. využili místa k sezení před kostelem, kde pro ně budou nachystány židle a mše tam bude přenášena. Rodiče žáků 9. ročníku mohou být přítomni uvnitř kostela.

Po mši svaté už nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

V pondělí 29.6. a v úterý 30.6. je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky z technických a organizačních důvodů.

Harmonogram postupného uvolňování v oblasti školství

Vážení rodiče a milí žáci!

Ministerstvo školství vydalo 30.4. aktualizovaný harmonogram postupného uvolňování  v oblasti školství. Předkládáme vám schéma tohoto harmonogramu. Dle průzkumu zájmu o výuku jste obdrželi podrobné informace k závěrečnému hodnocení i organizaci výuky od 11.5. pro žáky 9. ročníku, od 25.5. pro žáky 1. stupně a přípravné třídy, od 1.6. pro žáky 2. stupně.

25.5. bude znovu v provozu mateřská škola, školní jídelna i výuka ZUŠ Morava.

Do konce školního roku nebudou již v provozu školní družina a klub i zájmové kroužky.

Prosíme, abyste po svých dětech poslali vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Bez něj nebude možné pustit dítě do školy.

Děkujeme za pochopení i spolupráci a těšíme se na všechny děti!

Schéma uvolnění škol

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku

Organizace výuky od 25.5.2020

Vážení rodiče,

v pondělí 25.5.2020 jsem úspěšně zahájili opětovně výuku přihlášených žáků přípravné třídy a 1.stupně. Děkujeme vám za spolupráci, že jste po svých dětech zaslali čestná prohlášení.

V pondělí také znovu MŠMT zaktualizovalo harmonogram uvolnění škol a školských zařízení, kdy žáci 2. stupně mají také možnost dobrovolně se od 8. června setkávat ve škole, přičemž nemají mít program jako žáci 1. stupně a nemusí do školy docházet každý den.
V předstihu tohoto nového doporučení jsme již nastavili organizaci výuky i pro 2.stupeň, který je v souladu v novým doporučením, tudíž ho již nebudeme měnit.
Rádi bychom vás jen upozornili na skutečnost, že vypsané konzultace u jednotlivých pedagogů 2. stupně dle tříd jsou určeny výhradně pro žáky, nejsou to konzultace pro rodiče.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Zeměpisná olympiáda

Ve středu 26. února jsme se zúčastnili okresního kola již 22. ročníku Zeměpisné olympiády. Šestou třídu reprezentoval Vojtěch Straka, 7. třídu Kryštof Růžička a v kategorii 8. a 9. třídy soutěžil Jan Genzer. Soutěž se konala tradičně na ZŠ Dřevnická. Po vyhlášení výsledků jsme měli velkou radost, protože z 2. místa postoupili ve svých kategoriích do krajského kola Vojtěch Straka a Jan Genzer. Gratulujeme jim, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme další úspěch i v krajském kole 25. března.

Krajské kolo se 27. 4. z důvodu mimořádných opatření konalo online. Zúčastnilo se ho 800 žáků ZŠ a SŠ, kteří pracovali s digitálním atlasem, řešili test geografických znalostí a praktickou část. Naši borci byli opět úspěšní – Vojta Straka se v kategorii A umístil na 6.místě a Jan Genzer v krajském kole v kategorii C zvítězil a z 1. místa postoupil do celostátního kola. A to vleže 2 týdny po operaci.

GRATULUJEME a oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy i za obtížných soutěžních podmínek.

 

Úřední hodiny na sekretariátu školy

Vážení rodiče a milí žáci!

Nově od 11.5.2020 je pro vás otevřena škola k vyzvednutí věcí ze šaten či materiálů k učivu každý den, tedy od pondělí do pátku od 8 – 12 hod.

Úřední hodiny na sekretariátu školy jsou:

Pondělí: 8 – 14 hod.

Středa: 8 – 14 hod.

Děkujeme za spolupráci!

Přijímací řízení 2019/2020

Vážení rodiče a žáci 9. ročníku!

S účinností od dnešního dne, tedy 7. května 2020, vydalo MŠMT vyhlášku upravující informace o přijímacím řízení.

Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) 8. června

Víceletá gymnázia9. června

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Schema – časová osa přijímacího řízení