Archiv rubriky: Aktuality

Novoroční přání

Vážení rodiče, přátelé a milí žáci!

Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví, pravou radost, vzájemnou lásku ve vašich rodinách,hojnost Božího požehnání i ochranu Panny Marie.

Děkujeme za přízeň, pomoc i modlitby za naši školu.

Návštěva v Domovince

Ve čtvrtek 19. 12. navštívily děti ze 4. B seniory v Domovince. Připravily si pro ně koledy s hudebním doprovodem a Lukáš Krčmář sklidil velký úspěch s tancem „odzemek“. Poté děti spolu se staršími lidmi vytvořily vánoční hvězdičku, kterou se naučily skládat ve škole. Velmi pěkně a ochotně všechno seniorům vysvětlovaly a ukazovaly. Bylo to opravdu hezké a obohacující setkání dvou různých generací.

Marie Horáková

Listopad a prosinec v družině

Podzimní období nám přineslo hodně příležitostí k rozhovorům, vyprávění a společným modlitbám na téma: sv. Martin, sv. Anežka, sv. Kateřina, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie, advent. Žáci ze 4.oddělení si pro ostatní připravili soutěž „Káčocap.“ Soutěžilo se v tom, komu se káča, vyrobená z lega bude nejdéle točit. A byl to G. Dittrich, jehož káča byla nejlepší. Získal 1. místo,  na 2. místě pak byl Lukáš Kaláč a na 3. místě Radim Stodůlka.
V prosinci si zase nacvičili vánoční příběh se zvířátky a poutavě ho  zahráli dětem z ostatních  družin. Je vidět, že jsou nejstarší a rádi se rozdělí o své umění s ostatními.  Třeťáci se seznámili se školní knihovnou a začali si půjčovat dětské knížky. V rámci týdne: Podzim a pranostiky si připravili pásmo s tímto tématem a předvedli ho prvňáčkům. Také je naučili pár her. Prvňáci a přípravka mají velmi rádi pohybové hry, společné hry v kruhu a hodně využívali pobyt venku při hře na honěnou a fotbalu. Také tvořili vánoční přáníčka. Druháci jsou soutěživí, hraví i tvořiví. Střídali běhání venku s tvořením: vyrobili si martinského koně, vánoční svícny a přáníčka.  Všechny družinky vyráběly vánoční přáníčka pro nemocné a drobné dárečky na jarmark. Na jarmarku se pak s velkou chutí zapojili do prodávání a využili i tvořivé dílničky. Pár fotografií naleznete v naší školní fotogalerii.
Lenka Slezáčková

Adventní jarmark

Milí rodiče, prarodiče a přátelé naší školy,

děkujeme, že jste si našli čas a zastavili se za námi ve škole v úterý 10. 12.   na tradiční  adventní jarmark.

Díky Vaší štědrosti se na misie sestřiček františkánek do Paraguaye vybrala částka 29 000 Kč.

 Vážíme si Vašeho otevřeného srdce a děkujeme Vám všem!!! 

 

Předvánoční mše sv.

Vážení, rodiče, prarodiče a milí žáci!

V pátek 20.12.2019 budu od 8. 00 hod. probíhat ve třídách třídní vánoční besídky.  V 10.00 hod. pak společně poděkujeme za vše dobré při mši sv. v kostele PMPK na Jižních Svazích, na kterou Vás srdečně zveme.

Po mši sv. mohou  žáci již odcházet sami domů. Školní jídelna, družina i klub budu v provozu.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

 

CZŠ se zapojuje do Batůžkového projektu Mary´s meals

Vážení rodiče a milé děti!

Děkujeme, že jste s námi zapojili do Batůžkového projektu organizace Mary´s meals. Cílem projektu bylo shromáždit použitý ( a vašimi dětmi již nevyužívaný ) školní batoh, který se naplní konkrétním školním vybavením.

Tuto adventní akci jsme úspěšně ukončili a s potěšením můžu oznámit, že jsme dnes do farnosti Filipa a Jakuba předali 35 batůžků, které poputují k potřebným dětem.

Adventní duchovní obnova

     V pondělí 9. prosince proběhla na naší škole adventní duchovní obnova. Protože jsem měli možnost ji prožít na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu, nechali jsme se provést Mariiným příběhem podle Lukášova evangelia. Děti 1. stupně si duchovní obnovu prožily ve škole, děti z 2. stupně dopoledne strávily v prostorách Salesiánského střediska. V 10.45 hod. jsme naše osobní „Fiat“ odevzdali společně při mši sv., která duchvoní obnovu zakončila.