Archiv rubriky: Aktuality

Důležité upozornění

Vážení rodiče a milí žáci!

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkou žáků na 1. stupni). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Prosíme rodiče, aby o tom poučili své děti.

Naléhavě žádáme všechny rodiče, aby žáci byli vybaveni 2 rouškami ( plně funkčními ) na každý den. Škola není povinna poskytovat žákům roušky z vlastních zásob. Jde pouze o mimořádnou a jednorázovou záležitost. Prosíme o respektování této skutečnosti a spolupráci v této věci.

Děkujeme za pochopení!

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků

Mimořádné opatření k pořádní hromadných akcí

Jablíčkohraní ve školní družině

Ve středu 23. září proběhne v každém oddělení školní družiny JABLÍČKOHRANÍ.
Bude to odpoledne plné her, soutěží a poznatků o jablkách.
Zveme všechny děti, i ty,  které v tento den do družiny nechodí, nebo chodí domů po obědě.
 
Na všechny děti se těší paní vychovatelky!
                                                                 

Důležité oznámení

Vážení rodiče,žáci a pedagogové!

V pátek 18.9.2020 se z preventivních důvodů nárůstu nakažených osob s COVID-19 ruší školní mše sv., která byla naplánovaná v 8 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Všichni žáci se sejdou v 8 hod. před školou nebo ve škole, dle pokynů třídních učitelů.

Děkujeme za pochopení!

Roušky ve škole

Vážení rodiče a milí žáci!

Věnujte,prosím, pozornost důležité zprávě. Od čtvrtka 10.9.2020 jsou ve všech vniřních prostorách nařízeny nosit roušky. Nařízení platí pro zaměstnance,rodiče i žáky školy.

Žádáme všechny žáky, aby si zítra vzali do školy 2 roušky a sáček . Roušky budou žáci nosit ve všech společných prostorách školy, ve třídě ji mít nebudou. 1 rouška bude v aktovce v sáčku jako náhradní.

Děkujeme za spolupráci!

Mimořádné opatření

Členská schůze SRPŠ

Výbor Spolku rodičů a přátel školy při Církevní základní škole a mateřské škole ve Zlíně zve na členskou schůzi, která proběhne dne 8. září 2020 od 16 hodin během třídních schůzek v jednotlivých třídách školy.

Program schůze:

1. Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2019

2. Plán hospodaření a platby členských příspěvků na rok 2021

3. Podněty ze tříd pro SRPŠ a vedení školy

Třídní schůzky a sběr starého papíru

Vážení rodiče,

v úterý 8. září 2020 v 16 hodin se budou konat třídní schůzky.

Vzhledem ke COVID-19 bude zahájení třídních schůzek netradičně ve třídách a informace ředitelky školy budou přenášeny školním rozhlasem. Poté dostaneme informace od třídních učitelů.

PROSÍME VŠECHNY RODIČE, ABY PŘIŠLI S ROUŠKAMI!

V tento den se také uskuteční sběr starého papíru, a to v  čase od 14 – 17 hod. Upozorňujeme rodiče, že se sbírají pouze noviny, časopisy a letáky. Ostatní papír se již neodevzdává.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Informace ze školní družiny

Vážení rodiče,

školní družina ve školním roce 2020/21 zahájí svou činnost v úterý 1.9.2020.  Závěr školní družiny bude v tento den v 16.00 hod. Všechny informace najdete v sekci Školní družina.

Přihlášky do školní družiny je nutné odevzdat do pátku 4.9.2020.

Zákonní zástupci žáků 1. ročníku, kteří si budou vyzvedávat své děti ze družiny a nebudou mít ještě zakoupený čip prosíme, aby použili telefonní spojení na paní vychovatelku L. Slezáčkovou: 735 701 432.

Od 15.30 – 16.30 proísm, zvoňte na zvonek spojovací družiny u hlavního vchodu školy.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Zahájení nového školního roku

Vážení rodiče a milí žáci!

V úterý 1. září 2020 jsme zahájili nový školní rok v 8 hod. při slavnostní mši sv. v kostele PMPK na Jižních Svazích. Tu sloužil o. Kamil Obr z farnosti sv. Filipa a Jakuba. Nechyběli ani kněží z farnosti PMPK na JS, kteří nás seznámili se svými novými spolupracovníky – o. Petrem Vaculíkem a o. Antonínem Pražanem, který bude zároveň vyučovat náboženství na 2. stupni v naší škole.

I my jsme na závěr mše sv. přivítali  nové posily učitelského sboru a především 29 nových prvňáčků, rozdělených do dvou prvních tříd.

Vítáme naše nové prvňáčky v naší škole a přejeme jim mnoho radosti z poznávání všeho nového. Našim deváťákům přejeme pokojný průběh a mnoho sil do posledního roku,ať úspěšně složí přijímací zkoušky a mohou pokračovat ve studiu na jejich vysněné životní dráze.

Díky, o. Kamile,Dane,Radku,Antoníne, Petře  i Vám, naši žáci, za Vaše modlitby za nás pedagogy při mši sv.

Požehnaný nový školní rok Vám všem!

 

Důležité informace pro rodiče k provozu škol od 1.9.2020

Vážení rodiče,

na základě nově vydaných doporučení a nařízení MŠMT vzhledem ke COVID-19 vám budou prostřednictvím EduPage zaslány důležité informace k provozu školy od 1.9.2020. Na EduPage také najdete rozvrh na nový školní rok 2020/21.

Rozdělení prvňáčků do tříd je vyvěšeno na dveřích školy a zasláno emailem rodičům prvňáčků.

Sběr starého papíru se uskuteční 8. 9. 2020 od 14 – 17 hod. Upozorňujeme rodiče, že se sbírají pouze noviny, časopisy a letáky. Ostatní papír se již neodevzdává.