Archiv rubriky: Aktuality

Stylový týden

Od 22. 5. do 26. 5. se uskuteční STYLOVÝ DEN.

Tentokrát proběhne pro oba stupně stejné téma:

Pondělí: Pyžamový den

Úterý: Povolání a řemesla

Středa: Společenské oblečení

Čtvrtek: Jednobarevné oblečení

( Celý v jedné libovolné barvě. !!!MIMO ČERNOU!!!)

Pátek: Pohádkové nebo filmové postavy

Pro třídu s nejlepším ohodnocením bude připravena sladká odměna!

 

Bezpečnost na internetu – 5.A

Ve čtvrtek 4. 5. 2023 měli páťáci návštěvu z Policie ČR. Naštěstí policista nemusel vyšetřovat žádný zločin, ale seznámil žáky s pravidly bezpečného užívání internetu a upozornil je na možná rizika. Svou prezentaci doložil i příklady z praxe. Bezpečné chování na internetu je pro děti (a nejen pro ně) stále důležitější dovedností, takže to byla velmi užitečná hodina.

O Indii anglicky

15.5. zavítala na naši školu exotická návštěva, křesťanští manželé z Indie. Milým slovem, zdařilou prezentací a poutavým vyprávěním zpestřili žákům pondělní vyučování na 2. stupni.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a nezůstalo jen u vyprávění. Mohli jsme si například na vlastní oči prohlédnout svatební a sváteční oděvy, naučili jsme se dokonce jeden tradiční indický tanec. Někteří žáci neváhali a využili svých anglických konverzačních dovedností, jiní se aktivně zapojili do tlumočení z angličtiny.

Čas strávený se zahraničními hosty byl nejen příjemný, ale i velmi užitečný. Žáci poznali, že komunikovat v cizím jazyce je radost a že angličtinou se skutečně domluvíme s lidmi z celého světa.

Vítězný turnaj v přehazované

Ve středu 26.4. se na ZŠ Okružní konalo okresní kolo v přehazované pro kategorii 4. a 5. tříd.

Vybral jsem 7 statečných páťáků: Františka Němce, Pavla Kopala, Jacoba Hodgsona, Jakuba Lambora, Nikol Dudrovou, Michaelu Barboříkovou a Barču Chvatíkovou. Na turnaji hrálo 7 družstev ze zlínských škol systémem každý s každým na jeden vítězný set do 15 bodů. Tohle jsou naše výsledky:

15:4, 15:12, 8:15, 15:8, 15:5, 15:8

Náš tým porazil všechny kromě jednoho domácího týmu a nakonec to v součtu vyneslo první místo. Naši reprezentanti si odnesli zlaté medaile, tašku sladkostí, diplom za 1. místo a úžasný zážitek z vítězství. Na turnaji zanechali sympatický dojem za bojovný výkon a přátelské a sportovní chování. Gratulujeme!

Oslava svátku sv. Dominika Savia

V pátek 5. 5. jsme oslavili svátek spolupatrona naší kaple sv. Dominika Savia. Při návštěvě kaple si každá třída 1. stupně připomněla krátce Dominikův život a zamyslela se nad tím, v čem svatost spočívá, kdo je svatý.

Děti poskládaly Ježíšovu výzvu: „Buďte dokonalí jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Všichni jsme se shodli, že splnit tento Ježíšův úkol není vůbec snadné. Ale Dominik ke svatosti dorostl už za svých 15 letech života!!!

Otec Toník představil čtyři Dominikova předsevzetí, která si zapsal před svým 1. sv. přijímáním:

  1. Budu se často zpovídat a přistupovat ke sv. přijímání.
  2. Mými nejlepšími přáteli budou Ježíš a Maria.
  3. Budu si dobře plnit své povinnosti.
  4. Raději zemřít než zhřešit. Budu mít v ošklivosti hřích.

Text předsevzetí si každá třída odnesla s sebou, aby nás provázel i v dalších dnech. Vždyť cestu ke svatosti může začít každý z nás „tady a teď“, nemusíme čekat až do dospělosti. A můžeme začít jednoduchým předsevzetím jako Dominik. Stačí být jako slunečnice, které zdobily v tento den naši kapli. Tak jako se slunečnice otáčí za sluncem, tak se svatí v každé situaci svým srdcem otáčí k Bohu.

Kéž se to daří nám všem a následujeme sv. Dominika Savia v jeho cestě ke svatosti.

Třídnický den 7. B

V pátek 28. 4. jsme se společně vydali do Provodova. Třídnický den jsme strávili v části zvané Malenisko, která je známa jako poutní místo a je obecně velmi přívětivá, natožpak se skvělým třídním kolektivem.

Vůbec jsme se nenudili, cestou jsme se zabavili hrami Klíště a Nálety, podnikli jsme výšlap ke kapličce, zařádili jsme si na louce a přidali další zábavné hry: Na pány a dámy, Na buldoky a Chyť šátek. Zázemí pro opékání špekáčků jsme díky dobrým lidem získali u fary.

Náš třídnický den se vydařil a už teď se těšíme na další.

Matematická olympiáda

Ve středu 12.4.2023 proběhlo okresní kolo 72. ročníků MO.
Naši školu reprezentovali výherci školního kola MO.
Mezi úspěšné řešitele okresního kola 72. ročníku MO patří tito žáci:

Kategorie Z6
Lucie Korzeniowská

Kategorie Z7
Josef Němeček
Jakub Chvatík

Kategorie Z8
Iva Burešová
Lucie Strnadelová

Úspěšným řešitelům gratulujeme!

Třídnický den 7.A

V pátek 21.4. v nádherném, teplém, slunečném počasí vyrazila naše třída na Hostýn. Přiznáváme, že jsme se do Chvalčova svezli autobusem, ale cesta do kopce nás stejně neminula. Protože jsme putovali ještě v době velikonoční, pomocí Cesty světla jsme si v přírodě u jednotlivých zastavení připomněli velikonoční příběhy. Společné chvíle na kopci jsme ukončili ztišením v kostele a pak následoval vytoužený rozchod, který někteří pojali odpočinkově u jídla a jiní aktivně při hře s frisbee.

Poté následoval již sestup do Bystřice na vlak a zpátky do Zlína.

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Před Velikonocemi ve středu 5.dubna proběhlo na Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně okresní kolo OČJ. Naši školu reprezentovali dva žáci z deváté třídy.

Ve velké konkurenci 60 žáků se Vojtěch Straka umístil na krásném 7. místě!

Oběma žákům děkujeme za účast a Vojtovi moc gratulujeme!