Třídní schůzky a sběr starého papíru

Vážení rodiče.

V úterý 18. září 2018 proběhnou ve škole třídní schůzky, které společně zahájíme ve školní jídelně v 16:00. Zároveň proběhne také členská schůze SRPŠ. Předem děkujeme za Vaši účast.

 

Sběr starého papíru bude též v úterý 18. 9.  v čase od 14:00 do 17:00. Pokud by se někomu hodilo přivést starý papír do školy už v pondělí, je to možné na obvyklém místě do 15:00 hodin.

Florbal – kroužek

Vážení rodiče,

v pondělí 17. 9. 2018 se poprvé setkáme s dětmi na kroužku florbalu. Vzhledem k velkému zájmu dětí bylo nutné kroužek rozdělit na dva oddíly:

  1. 13:30 – 14:30 (mladší děti PT + 1. – 3. třída)
  2. 14:30 – 15:30 (starší děti 4. – 6. třída)

V tyto časy budou kroužky probíhat po celý školní rok.

S sebou: sportovní oblečení, obuv do tělocvičny, pití.

Těším se na setkání se všemi nadšenými sportovci.

Platby za družinu a zájmové kroužky

Vážení rodiče,

při bezhotovostní platbě za školní družinu a za kroužky  využívejte účet u ČSOB  č.ú. 3717947/0300. Do poznámky, prosím, uveďte jméno a ročník dítěte a také účel platby (např. družina, keramika, apod.).

 

Platby za družinu za 1. pololetí 2018/2019

celodenní ( tzn. ranní a odpolední) družina  5 dnů v týdnu: 800,- Kč

odpolední 5 dnů v týdnu: 700,- Kč

nepravidelná 1 – 4 dny v týdnu: 600,- Kč

 

Děkujeme za spolupráci.

Den církevního školství

Svátek svaté Ludmily připadne letos na neděli 16. září. My jsme si v naší škole připomenuli patronku církevního škoství v pátek 14. září 2018 při mši svaté u svatých Filipa a Jakuba s otcem Kamilem a s otcem Radkem.

Během homilie otec Kamil dal příměr s voňavým jablkem, o který se měli spravedlivě podělit Dan a Tom z první třídy. Tím skutečným obdarováním však můžeme být pro své okolí my sami… Otec Kamil ukázal na naše srdce. A příkladem nám je právě svatá  Ludmila, která rozdávala vůni své hluboké víry a lásky ve svém srdci do okolí a viditelně jej proměňovala…

Nabídka kroužků na školní rok 2018-19

Vážení rodiče,

předkládáme vám nabídku kroužků v novém školním roce:

 

Nabídka-zájmových-kroužků-pro-školní-rok-2018_19

 

Kroužky v tomto školním roce 2018/19 začínají 17. září 2018.

Platbu za kroužky uhraďte do konce září. Upřednostněte, prosím, bezhotovostní platbu. Při tomto způsobu platby uveďte vždy jméno dítěte, ročník a název kroužku. Pokud Vaše dítě bude navštěvovat více kroužků, žádáme o platbu každého kroužku zvlášť. Kroužky lze také zaplatit na sekretariátu školy v hotovosti na sekretariátu školy u paní Jany Žižlavské.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Dopravní situace v okolí školy

Vážení rodiče.

 

Je nezbytné, abyste se připravili na možné dopravní komplikace v okolí školy. Současná dopravní situace v okolí CZŠ a MŠ je velmi složitá.  Ulice Česká je  neprůjezdná, ulice Pasecká je provizorně průjezdná pouze v jednom jízdním pruhu a je osazena semaforem. Prosím, počítejte s dostatečnou časovou rezervou pro dojezd do školy.

Začátek nového školního roku 2018/2019

3. 9. 2018  u Panny Marie na Jižních Svazích jsme společně zahájili nový školní rok.

 

Otec Radek spolu s otcem Danem, Kamilem, Zdeňkem a Petrem pro nás sloužil mši svatou.  Po této naší společné slavnosti jsme se přivítali  s novými osobnostmi v čele našich farností – s otcem Danem Žůrkem, který ve Zlíně už v minulosti působil a s otcem děkanem Kamilem Obrem.

 

Květinou byly přivítány také naše nové kolegyně v učitelském sboru.

 

Našimi žáky se dnes oficiálně stalo 20 dětí v první třídě a také 10 dětí v přípravné třídě. Vážení rodiče, děkujeme Vám za projevenou důvěru. Věříme, že nastávající školní rok bude pro všechny nové i staronové tváře úspěšný a požehnaný.

 

Děkujeme Vám všem, kdo na nás myslíte ve svých modlitbách. Víme o nich!

Rozvrh hodin pro školní rok 2018/2019

Nový rozvrh hodin pro třídy I. – IX. v nastávajcím školním roce je k dispozici v elektronickém systému školy EduPage. Přípravná třída nebude součástí systému EduPage.

 

Po otevření stránky EduPage se Vám vždy –  i bez přihlášení otevře nabídka s aktuálním rozvrhem hodin a  se suplováním.  

 

Po přihlášení do Edu Page budete mít možnost sledovat další nabídky, především však prospěch žáků.