Archiv rubriky: Aktuality

Výchovný koncert – 3. a 5. třída

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 se děti ze 3. a z 5. třídy zúčastnily výchovného koncertu v Kongresovém centru ve Zlíně. Koncert řídil pan dirigent Miloš Machek, který to s dětmi opravdu umí. Na pozvánku jim napsal tento pozdrav:

Srdečně zdravím všechny báječné posluchače našich společných koncertů. Se zlínskými filharmoniky nás čeká putování nejen do říše krásné hudby, ale především do říše vaší kouzelné fantazie. Po stopách pověstí i historií Malenovického hradu, Zlínského a Vizovického zámku se vydáme tajemnými chodbami do minulosti i nedaleké budoucnosti vašeho krásného kraje.

Dětem se koncert líbil, byl to krásný kulturní zážitek.

Pololetní mše svatá

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy!

Ve čtvrtek 2. února 2023 poděkujeme za 1. pololetí tohoto školního roku mší svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba v 10 hodin. Na tuto mši sv. jste všichni srdečně zváni.

V tento den bude v provozu školní jídelna, školní družina i školní klub. Návratky odevzdají žáci svým třídním učitelům. 

V pátek 3. února jsou jednodenní pololetní prázdniny. Hezky si je užijte a v pondělí 6. února se těšíme na viděnou!

4.A v knihovně

V pátek žáci 4.A navštívili knihovnu FB ve Zlíně na téma „Bylo nebylo…“ Dokud paní knihovnice nezačala vyprávět, netušili, co se pod názvem může skrývat. Velmi poutavé a zajímavé povídání ponořilo žáky do dob pravěku, středověku a současnosti v našem městě Zlín. Dozvěděli se opravdu velké množství informací, jak Zlín ke svému jménu přišel, jak vypadaly ulice dříve a nyní, kde stála škola a vznik firmy Baťa.

 

Svátek blahoslavené Laury Vicuni

V pondělí 23. ledna jsme na naší škole oslavili svátek blahoslavené Laury Vicuni. V kapli jsme si po jednotlivých třídách prvního stupně připomněli její život. Otec Dan dětem představil tablo svatých, se kterými se děti v náboženství nebo ve vlastivědě už setkaly. Děti tak mohly objevit, jak jsou životní příběhy svatých různé a pestré. Co mají všichni svatí společného? Za církev někoho blahořečí či svatořečí? Co dělají svatí v nebi „dnes“?  Můžeme mít v nebi svého svatého kamaráda? Na všechny tyto otázky děti společně s otcem Danem hledali odpověď. Na závěr se každá třída v kapli pomodlila a poprosila blahoslavenou Lauru o přímluvu.

Blahoslavená Lauro Vicuño, oroduj za nás!

ŠD u hasičů

Dne 13.1.2023 se ŠD 1 a ŠD 4 zúčastnila Dne otevřených dveří u hasičského záchranného sboru na Přílucké.

Po krátkém úvodu jsme se dostali do starší garáže, kde byla zaparkovaná auta, která se používají jen výjimečně. U některých aut si děti mohly vyzkoušet, jak se v nich sedí. Nahlédli jsme do věže, ze které je vybudována vysoká lezecká stěna. Viděli jsme učebny, tělocvičnu, posilovnu a tyče, po kterých hasiči sjíždějí, když je výjezd. Exkurzi jsme ukončili v nové garáži, kde jsme mimo jiné slyšeli zkoušku poplachu. Exkurze se nám líbila, dozvěděli jsme se hodně informací a věříme, že na tuto akci budeme rádi vzpomínat. 

Předvánoční sbírka – Útulek pro zvířata v nouzi Zlín

Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na sbírce pro zvířata v nouzi a na dárcích, které věnovali Útulku ve Zlíně na Vršavě.

Nejvíce žáků se do sbírky zapojilo z 5.A a tato třída zvítězila. Žáci měli možnost dárky předat a navštívit útulek osobně.

Věříme, že se příštím rok zapojí do sbírky více žáků a tříd a potěší tak více pejsků, kočiček a zaměstnanců útulku.

Děkujeme.

8.A – EXKURZE TRELLEBORG

Ve středu 14.12. se naše třída vydala na exkurzi do firmy Trelleborg do Otrokovic. Po našem příjezdu se nás ujali rodiče našich žáků – pan Sklenařík a paní Burešová. Nejdříve jsme se podívali na promítanou prezentaci a pak jsme vyrazili v reflexních vestách do provozu. Prohlédli jsme si výrobu pneumatik pro zemědělské stroje. A tady jsou postřehy žáků:

„Zaujala mě přednáška a skládání pneumatiky z různých vrstev.“

„Zajímavé bylo, když jsem viděla proces naživo.“

„Bylo fajn, že jsme celkově jako kolektiv někam jeli na výlet. A byla legrace vidět celou třídu ve žlutých vestách.“

„Pěkně to tam vonělo 😊

„Mě se líbila ta exkurze, protože jsme tam mohli jet společně a ještě se mi líbilo, že jsme mohli vidět, jak se ty pneumatiky vyrábí naživo.“

„Bylo zajímavé vidět výrobu pneumatik a z čeho se vyrábí. Vzduch v některých místech byl nedýchatelný.“

Líbilo se mi, že jsme se nedjřív koukli na video, kde bylo popsán,o jak se pneumatika vyrábí. Poté jsme prošli tou továrnou a viděli to na vlastní oči. Nejvíce se mi líbilo, jak se tvarují do těch forem.“

„Zaujal mě stroj na chlazené části gumy, který využíval k ochlazení vodu.“

„Bylo to svým způsobem zajímavé. Líbily se mi ty stroje a to, jak to tam mají promyšlené. Nelíbil se mi smrad gumy a někde bylo docela i dusno. Bylo to dobré, už jsem tam byl, ale nevěděl jsem, z čeho se to vyrábí, takže to bylo super.“

„Exkurze mě celkem bavila a mám teď nové vzpomínky, které se mi vybaví vždy, když někde uvidím pneumatiku.“

„Bylo velice zajímavé si projít tuto továrnu.“

 

 

Duchovní a osobní příprava na Vánoce

V pondělí 19. 12. proběhla pro žáky naší školy duchovní nebo osobní příprava na Vánoce. Žáci si dopředu zvolili, zda se připraví duchovně – v kostele PMPK u salesiánů, nebo osobně v prostorách školy za doprovodu vybraných pedagogů.
Pro obě skupiny žáků byl připravený bohatý program a věříme, že se všichni na Vánoce hezky připravili.