Archiv rubriky: Aktuality

Úřední hodiny o prázdninách

Vážení rodiče!

Úřední hodiny během prázdnin budou v kanceláři školy:

Po, Út  29.,30.6.                 8 – 14 hod.

Po 7.,13., 20.7.                   8 – 14 hod.

3.8. – 7.8., 10.8. – 11.8.   8 – 14 hod.

17.8. – 31.8.                         8 – 14 hod.

Využijte, prosím, tyto dny k vyzvednutí vysvědčení a především k navrácení čipů k vyzvedávání ze ŠD. Čipy vrací ti, kteří je již nebudou od září 2020/21 využívat a především všichni žáci 4. ročníků. Prosíme všechny rodiče žáků 4. ročníků, aby čipy vrátili, abychom je mohli přenastavit pro další žáky.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

Konec školního roku 2019/20

Vážení rodiče a milí žáci!

       V pátek 26.6. jsme se slavnostně rozloučili nejen s našimi deváťáky, ale také s celým školním rokem 2019/20 při slavnostní mši sv.v kostele PMPK na Jižních Svazích. Velké poděkování patří všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy za jejich celoroční práci, zvláště pak v období distanční výuky v době pandemie koronaviru. Velký DÍK patří také školní schole pod vedením paní učitelky H. Poislové, B. Rózsové i M. Němcové, za krásný hudební zážitek při mši sv.

Přejeme všem dětem, žákům i rodičům požehnané letní prázdniny plné sluníčka a odpočinku pod Boží ochranou.

A v září opět na viděnou ve škole!

Závěr školního roku 2019/2020

Vážení rodiče a milí žáci!

další školní rok končí a byl velmi mimořádný. Děkujeme Vám za projevenou přízeň, podporu, modlitby, nabízenou pomoc i spolupráci během celého roku, zvláště pak v době pandemie. Věřím, že jsme ji společnými silami, podpořenými modlitbami, ustáli a mnohému se naučili. Velmi děkuji všem rodičům, kteří v době distanční výuky bděli nad svými dětmi a motivovali je k práci, za vaši trpělivost i komunikaci s námi všemi.

     V pátek 26. 6. 2020 se bude žákům rozdávat vysvědčení v 8.00. Pro vysvědčení si mohou přijít i žáci, kteří se neúčastní výuky ve škole. Podmínkou je však mít s sebou podepsané čestné prohlášení.

Pokračování textu Závěr školního roku 2019/2020

Dotazník: Zpětná vazba – distanční výuka

Vážení rodiče, 

prosíme o vyplnění dotazníku – zpětné vazby k uplynulému období distanční výuky na naší škole. Dotazník Vám byl včera zaslán přes EduPage (na Vaše rodičovské účty). Dotazník bude k vyplnění otevřen do tohoto pátku 19. 6. 2020. Všem Vám za jeho vyplnění děkujeme. 

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění,

na pondělí a úterý 29. – 30. června 2020 ředitelské volno pro žáky

z technických a organizačních důvodů.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Organizace závěru školního roku 2019/20

Vážení rodiče a milí žáci!

V pátek 26.6.2020 se rozloučíme se školním rokem v kostele PMPK na JS.

V 8.00 hod. se bude žákům rozdávat vysvědčení. Pro vysvědčení si mohou přijít i žáci, kteří se neúčastní výuky ve škole. Podmínkou je však mít s sebou podepsané čestné prohlášení.

Pokud si někdo ze žáků v tento den nebude moci přijít pro vysvědčení, bude k dispozici k vyzvednutí v pátek 26.6.2020 na sekretariátu školy od 12.00 – 14.00 hod., a dále pak během prázdnin po předchozí domluvě  v úředních dnech na sekretariátu školy do vlastních rukou zákonných zástupců.

V 9:30 hod. bude slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku, v rámci kterého jim bude předáno vysvědčení v kostele PMPK.

Poté bude v 10.00 hod. sloužena slavnostní  mše svatá, kde se budeme za celou školu loučit s otcem Jendou Fojtů.  Všichni jste srdečně zváni.

Prosíme rodiče žáků 1.-8. ročníku, aby při mši sv. využili místa k sezení před kostelem, kde pro ně budou nachystány židle a mše tam bude přenášena. Rodiče žáků 9. ročníku mohou být přítomni uvnitř kostela.

Po mši svaté už nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

V pondělí 29.6. a v úterý 30.6. je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky z technických a organizačních důvodů.

Harmonogram postupného uvolňování v oblasti školství

Vážení rodiče a milí žáci!

Ministerstvo školství vydalo 30.4. aktualizovaný harmonogram postupného uvolňování  v oblasti školství. Předkládáme vám schéma tohoto harmonogramu. Dle průzkumu zájmu o výuku jste obdrželi podrobné informace k závěrečnému hodnocení i organizaci výuky od 11.5. pro žáky 9. ročníku, od 25.5. pro žáky 1. stupně a přípravné třídy, od 1.6. pro žáky 2. stupně.

25.5. bude znovu v provozu mateřská škola, školní jídelna i výuka ZUŠ Morava.

Do konce školního roku nebudou již v provozu školní družina a klub i zájmové kroužky.

Prosíme, abyste po svých dětech poslali vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Bez něj nebude možné pustit dítě do školy.

Děkujeme za pochopení i spolupráci a těšíme se na všechny děti!

Schéma uvolnění škol

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku

Organizace výuky od 25.5.2020

Vážení rodiče,

v pondělí 25.5.2020 jsem úspěšně zahájili opětovně výuku přihlášených žáků přípravné třídy a 1.stupně. Děkujeme vám za spolupráci, že jste po svých dětech zaslali čestná prohlášení.

V pondělí také znovu MŠMT zaktualizovalo harmonogram uvolnění škol a školských zařízení, kdy žáci 2. stupně mají také možnost dobrovolně se od 8. června setkávat ve škole, přičemž nemají mít program jako žáci 1. stupně a nemusí do školy docházet každý den.
V předstihu tohoto nového doporučení jsme již nastavili organizaci výuky i pro 2.stupeň, který je v souladu v novým doporučením, tudíž ho již nebudeme měnit.
Rádi bychom vás jen upozornili na skutečnost, že vypsané konzultace u jednotlivých pedagogů 2. stupně dle tříd jsou určeny výhradně pro žáky, nejsou to konzultace pro rodiče.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.