BellHop praktické informace pro rodiče

 • Čip je určen výhradně a pouze pro vyzvedávání dětí ze školní družiny, tudíž nebude potřeba pro vyzvedávání pro děti z MŠ a ŠK.
 • Bude to jediná varianta pro vyzvedávání dětí ze školní družiny
 • Čipový systém bude současně sloužit jako docházka žáků.
 • Systém je nastaven na fungování 1 čip = 1 dítě, tento systém nemůžeme změnit
 • Čip bude k zakoupení, nepůjde o vratnou zálohu
 • Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku.

 

Přehled možností vyzvedávání dětí:

 1. Vyzvedávající zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba vyzvedne dítě ze ŠD přiložením čipu k terminálu. Čip přiložíte k terminálu ve vestibulu školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. I nadále platí, že děti PT a 1. ročníku odvede do šaten asistent pedagoga, pokud je v ŠD přítomen. 

 2. Děti, kteří odchází domů samy ( dle časů uvedených v přihlášce ŠD ), nemusí mít čip.

 3. Vyzvedávající starší sourozenec nemusí mít čip, mladšího sourozence si vyzvedne osobně v příslušném oddělení ŠD, paní vychovatelka ho odepíše ručně.

 4. V případě, že bude školní družina na zahradě, mohou si rodiče vyzvednout své děti přímo na zahradě. Dítě má již s sebou všechny své věci, tudíž nepotřebuje jít do šatny. Paní vychovatelka je odepíše ručně.

 5. Rodiče dětí z MŠ si vyzvedávají své děti osobně ve školce (bez čipu). V případě, že mají ve škole další dítě:

a) Vyzvedávající zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba vyzvedne dítě ze ŠD přiložením čipu k terminálu. Čip přiložíte k terminálu ve vestibulu školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny, kde počká na rodiče, kteří si mezitím vyzvednou dítě ze MŠ.

b)  Pokud si zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba vyzvedává dítě ze školní zahrady, vyzvedne dítě přiložením čipu k terminálu. Paní vychovatelka Vám dítě pošle ze zahrady přes cvičnou kuchyňku do šatny, kde na vás dítě počká. Vy si zatím vyzvednete své mladší dítě z MŠ.