Archiv autora: Lenka Slezáčková

Zprávy ze školní družiny

Vážení rodiče,

přinášíme novinky z akcí školní družiny…

     Ve středu 10. dubna se sešlo ve školní družině několik rodičů a prarodičů, aby si spolu s dětmi vytvořili nějakou velikonoční výzdobu. Ať už to byla vazba věnečku, vajíčka, malovaný květináč nebo hezká ovečka. Každý, kdo přišel, si toto pěkné odpoledne mohl užít.

Pokračování textu Zprávy ze školní družiny

Únor ve školní družině

Hlavní únorové téma ve školních družinkách bylo Zdraví jako dar a  Masopust. Prodiskutovali jsme s dětmi hodně námětů s tím souvisejících formou slovních her. Ve všech družinkách jsme si hodně užili maškarní karneval i jeho přípravu: malování klaunů, výrobu masek a řetězů, kterými jsme si družinky vyzdobili. Tančili jsme, hráli jsme společné hry a soutěžili. Také jsme vyráběli náramky z korálků, tvořili jsme z papíru a ze  špejlí.  Při pěkném počasí jsme chodili ven před školu.

Listopadová družina

Listopad byl ve školní družince bohatý. Začali jsme tématem: Já a moje víra a připomněli jsme si významné světce, vyprávěli jsme si a výtvarně ztvárnili sv. Martina s koníkem. Vytvořili jsme si novou hru „A – Z kvíz,“ při které si děti vyzkouší, co už ví, napříč všeobecnými znalostmi. Velká pochvala patří třeťákům za úspěch tanečního vystoupení na školní akademii. Už se moc těšíme na adventní jarmark, a tak malujeme, vystřihujeme a tvoříme přáníčka a andílky jako vánoční ozdobu.

Září ve školní družině

     Září – to je nový školní rok, nové dětské tváře, nová šance se posunout, nové možnosti jak využít volný čas… Už několik let (téměř 25) se řídíme heslem Dona Bosca: „Výchova je záležitostí srdce a hra je účinným pomocníkem výchovy.“ Chceme v tom pokračovat i nadále, a tak jsme se v každém oddělení s chutí pustili do společných družinkových programů. Věříme, že toto nadšení nám vydrží až do konce školního roku. Pokračování textu Září ve školní družině

Květen ve školní družině

     Měsíc květen byl velmi bohatý na veškerou činnost ve školních družinkách. V rámci cestovatelů do Asie si děti z 2. oddělení vyzkoušely dva ze zvyků Číny a Indie. Zkoušeli jíst rýži čínskými hůlkami, pili  a hodnotili vůni, barvu a chuť čaje. Nakonec jim jeden i vykvetl. Vyráběli jsme květiny ke Dni matek, papírové košile, berušky, kočky z pet lahví a včeličky z víček.  Prvňáci si upevňovali své znalosti z matematiky, zdobili si písmenka a poznávali, že by mohli být pilní jako včeličky. Třeťáci si nejvíc užívali hřišť a školní zahrady, zkusili si hru na pevnost Boyard. Čtvrťáci poznávali českou republiku (práce s mapou – hledání měst, pohoří, řek) formou bodovací soutěže a rébusů. Pokračování textu Květen ve školní družině

Školní družina v měsíci dubnu

Dubnová družinka naplňovala tři hlavní činnosti:

 

 1) odpočinkovou – společné i samostatné čtení, poznávání stromů, květin, domácích zvířátek, povídali jsme si o tématu vodě a studánkách. Učili jsme se dopravní značky, vytvořili jsme si vlastní plán cest s auty, křižovatkami a dopravními značkami. Nezapomněli jsme ani na dobré vztahy a toleranci při společných hrách a soutěžích.

 

2) rekreační – pobyt venku na zahradě, sportování a vycházky s cílem navštívit hřiště v blízkosti školy.

 

3) zájmovou – kroužky v rámci ŠD a vědomostní soutěže ke Dni země. Také jsme se s chutí pustili do vyrábění květin z papíru a ubrousků, motýlků a sladkého překvapení do našeho pouťového stánku při příležitosti zlínské farní pouti.

Školní družina v měsíci březnu

Naše činnost  byla naplněna hlavně přípravou na Velikonoce. Tvořili jsme z vrbového proutí – věnečky, vajíčka a zkoušeli jsme uplést i pomlázku. Také jsme vyráběli kuřátka z vlny, ovečky z vaty, malovali jsme přáníčka. Prvňáci trénovali čtení velikonočními básničkami a soutěžili o největší počet nasbíraných vajíček. Druháci zase poznávali Afriku. Vyzkoušeli si africké bubnování, malovali africké chýše a zvířata, luštili hieroglyfy. Třeťáci si společně vytvořili kříž ze špejlí, povídali si o zajímavostech ve svém bydlišti, stavěli bludiště a na hřišti hráli nejvíc na honěnou. Čtvrťáci si opakovali pomocí rébusů a skládání obrázků důležitá telefonní čísla a také vítali jaro. Tvořili květiny technikou guiling a poznávali rostliny pomocí atlasu.

Únor ve školní družině

Tento měsíc byl kratší, ale o zábavu ve družině o to bohatší. Největší náplň směřovala ke společné akci se školním klubem – maškarnímu karnevalu. Vyráběli jsme masky, řetězy a nejrůznější doplňky. Stihli jsme využít i trochu sněhu a ježdění na lopatách na naší zahradě. Věnovali jsme se tématu zdravá strava, základům stolování, povídání o nemocech a vitamínech. To vše jsme zpestřili hrou na „Hamouna.“ Stihli jsme i turnaj v piškvorkách a vyrábění z vlny. Postní dobu jsme zahájili vyprávěním příběhů za pomocí biblických postaviček, a jak ji můžeme využít k naší proměně.