Archiv autora: Lenka Slezáčková

Květen ve školní družině

     Měsíc květen byl velmi bohatý na veškerou činnost ve školních družinkách. V rámci cestovatelů do Asie si děti z 2. oddělení vyzkoušely dva ze zvyků Číny a Indie. Zkoušeli jíst rýži čínskými hůlkami, pili  a hodnotili vůni, barvu a chuť čaje. Nakonec jim jeden i vykvetl. Vyráběli jsme květiny ke Dni matek, papírové košile, berušky, kočky z pet lahví a včeličky z víček.  Prvňáci si upevňovali své znalosti z matematiky, zdobili si písmenka a poznávali, že by mohli být pilní jako včeličky. Třeťáci si nejvíc užívali hřišť a školní zahrady, zkusili si hru na pevnost Boyard. Čtvrťáci poznávali českou republiku (práce s mapou – hledání měst, pohoří, řek) formou bodovací soutěže a rébusů. Pokračování textu Květen ve školní družině

Školní družina v měsíci dubnu

Dubnová družinka naplňovala tři hlavní činnosti:

 

 1) odpočinkovou – společné i samostatné čtení, poznávání stromů, květin, domácích zvířátek, povídali jsme si o tématu vodě a studánkách. Učili jsme se dopravní značky, vytvořili jsme si vlastní plán cest s auty, křižovatkami a dopravními značkami. Nezapomněli jsme ani na dobré vztahy a toleranci při společných hrách a soutěžích.

 

2) rekreační – pobyt venku na zahradě, sportování a vycházky s cílem navštívit hřiště v blízkosti školy.

 

3) zájmovou – kroužky v rámci ŠD a vědomostní soutěže ke Dni země. Také jsme se s chutí pustili do vyrábění květin z papíru a ubrousků, motýlků a sladkého překvapení do našeho pouťového stánku při příležitosti zlínské farní pouti.

Školní družina v měsíci březnu

Naše činnost  byla naplněna hlavně přípravou na Velikonoce. Tvořili jsme z vrbového proutí – věnečky, vajíčka a zkoušeli jsme uplést i pomlázku. Také jsme vyráběli kuřátka z vlny, ovečky z vaty, malovali jsme přáníčka. Prvňáci trénovali čtení velikonočními básničkami a soutěžili o největší počet nasbíraných vajíček. Druháci zase poznávali Afriku. Vyzkoušeli si africké bubnování, malovali africké chýše a zvířata, luštili hieroglyfy. Třeťáci si společně vytvořili kříž ze špejlí, povídali si o zajímavostech ve svém bydlišti, stavěli bludiště a na hřišti hráli nejvíc na honěnou. Čtvrťáci si opakovali pomocí rébusů a skládání obrázků důležitá telefonní čísla a také vítali jaro. Tvořili květiny technikou guiling a poznávali rostliny pomocí atlasu.

Únor ve školní družině

Tento měsíc byl kratší, ale o zábavu ve družině o to bohatší. Největší náplň směřovala ke společné akci se školním klubem – maškarnímu karnevalu. Vyráběli jsme masky, řetězy a nejrůznější doplňky. Stihli jsme využít i trochu sněhu a ježdění na lopatách na naší zahradě. Věnovali jsme se tématu zdravá strava, základům stolování, povídání o nemocech a vitamínech. To vše jsme zpestřili hrou na „Hamouna.“ Stihli jsme i turnaj v piškvorkách a vyrábění z vlny. Postní dobu jsme zahájili vyprávěním příběhů za pomocí biblických postaviček, a jak ji můžeme využít k naší proměně.

Leden ve školní družině

V lednu, který byl jen krátce na sněhu, jsme sněhuláky aspoň modelovali, tvořili z vaty, z polystyrénových kuliček, z textilu a z papíru. Tříkrálovou koledu jsme si přiblížili čtením o 3 mudrcích a vyzdobením královské koruny. V rámci jednotlivých družin jsme soutěžili, chodili na procházky, četli jsme a malovali. Svátek sv. Jana Boska jsme oslavili povídáním o jeho životě a vyzkoušeli jsme si cirkusové umění, např. žonglování a chození po laně.

.

A zde jsou fotografe z  lednové družinky.

 

Září ve školní družině

Měsíc září nám přinesl radost a chuť do všech činností, takže jsme jich vystřídali velmi mnoho i díky rozmarům počasí. Družinky byly stále plné hravých dětí, a tak jsme mohli číst, relaxovat, malovat, tvořit, cvičit v tělocvičně, běhat na školních zahradách, stavět z písku. Také vycházky a všechny hřiště z blízkého okolí už začínáme pomalu poznávat.

.

Neopomenuli jsme ani dva krásné svátky, a to sv. Ludmilu a sv. Václava.