Archiv autora: Michaela Vančurová

Ohlédnutí za karnevalem školní družiny

V pondělí 12.2.2018 odpoledne se uskutečnil karneval školní družiny v jídelně. Na karnevalu nechyběl tradiční průvod rozmanitých masek, včetně vyhlášení nejoriginálnější masky odbornou porotou, složenou z žáků 2. stupně. Žákům druhých tříd děkujeme za krásné předtančení Belgického tance, ke kterému se všichni rádi připojili. Tanec nakonec dominoval celému karnevalu. Památku na tento den si mohli žáci odnést v podobě fotografie z fotokoutku, zřízeném právě pro tuto příležitost. Závěrem bychom chtěli poděkovat také rodičům za bohaté a pestré občerstvení.

 

Duben ve školní družině

Duben byl měsícem Velikonoc a prvních květin

     Děvčata, převážně z přípravné třídy, se ráda učila plést věnečky, trhala květiny a pořádaly se soutěže o nejdelší květiny.

       Na začátku dubna všechny děti při dopravní výchově hravou formou hádaly nebo soutěžily ve znalostech dopravních značek. Správné odpovědi jim byly bodovány a přičteny k celoroční hře. Mladší děti tvořily značky slušného chování podle pravidel školní družiny. Do jim známých tvarů dopravních značek vymýšlely piktogramy s pravidlem, které si vybraly. Pokračování textu Duben ve školní družině

Únor ve školní družině

      Měsíc únor byl ve znamení karnevalu a příprav na něj.

     Všechna oddělení celý týden vyráběla ozdoby a dekorace ke karnevalu. Řetězy byly dlouhé i přes celou třídu J. Také si každé dítě vyrobilo masku nebo škrabošku podle vlastní fantazie.

     V pondělí 27. 2. se uskutečnil karneval pouze pro družinu a klub v jídelně. Celé dvě hodiny děti tančily, bavily se a soutěžily. Během programu se děti mohly přijít vyfotit do fotokoutku se zábavnou rekvizitou nebo bublinou. Pokračování textu Únor ve školní družině

Prosinec ve školní družině

Na fotografiích, ale i slovem: v ranní družině děti putovaly společně s příběhy jedné rodiny ze současnosti. Chování rodiny bylo dětem blízké svým prožíváním tradic, aktuálními dětskými otázkami a zábavně prožitými situacemi ze strany všech členů rodiny. Ve všech odděleních na začátku měsíce se všechny děti zapojily do vyrábění přání pro pacienty do krajské nemocnice. Při svých vycházkách jsme s dětmi navštívily hřiště v areálu skautské klubovny na konečné zastávce autobusu 33. Určitě jsme tu nebyly naposled.

Pokračování textu Prosinec ve školní družině

Zprávičky z družinky

IMG_5669

Letošní měsíc září ve školní družince nám přál svým krásným letním počasím, a tak jsme mohli být hlavně venku na obou zahradách u školy.

Družinku využívají téměř všechny  děti od 1. do 5. třídy. Každé má své potřeby a zájmy, které naplňuje v pestré nabídce zájmových činností. S chutí jsme se pustili do všech her a tvoření. Dověděli jsme se něco o sv. Ludmile, sv. Václavu a připomenuli jsme si, že naši andělé strážní nás provází celý den. Děti měly radost i ze společné práce na téma „zvířátka“, čímž jsme si připomněli sv. Františka.

Díky patří i salesiánům z naší farnosti za jejich prostory a hřiště, které jsme využili v pátek 7. října a strávili jsme u nich pěkné odpoledne.

Zde jsou k nahlédnutí fotografie.