Archiv autora: Michaela Černošková

Třídní schůzky a sběr papíru

Vážení rodiče, děkujeme za Vaši účast na posledních třídních schůzkách v tomto školním roce, v úterý 13. 6. 2017. Děkujeme obzvlášť také za Vaši štědrost ve vztahu k rodině, která se ocitla v tíživé životní situaci. 

.

Při sběru starého papíru jsme opět naplnili celý kontejner. Zisk půjde na konto Spolku rodičů. Vřelé díky!

Školní pouť

V pátek 9. června 2017 jsme prožili zdařilou tradiční školní pouť! Počasí bylo nádherné a vše se vydařilo. Cílem našeho putování byla kaplička Panny Marie / Santa Maria Maggiore v Chlumu nad Tečovicemi, kde jsme společně oslavili Pána při mši sv. v 10.00 hod.