Archiv autora: Michaela Černošková

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

dnešního dne 16. března 2020  je spuštěna elektronická registrace Vašich dětí k zápisu do 1. ročníku naší Církevní základní školy a mateřské skoly ve Zlíně. Registrace potrvá až do 2. dubna 2020, pokud nám nové nařízení nepřikáže jinak.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na nové prvňáčky!

 

Zrušení provozu CMŠ

Vážení rodiče!

Vzhledem k aktuálnímu vyhlášenému nouzovému stavu v ČR, na základě doporučení MŠMT  a po domluvě se zřizovatelem naší školy uzavíráme Církevní mateřskou školu ve Zlíně, a to s platností od pondělí 16.3. do odvolání.

Školní jídelna je od tohoto dne také uzavřena, od pondělí se nevaří.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Zadávání domácích úkolů v době uzavření školy

Vážení rodiče a milí žáci!

V době uzavření školy budou pedagogové zasílat pravidelně učivo a úkoly, které budou žáci vypracovávat doma, přes elektronický systém EduPage. Sledujte pečlivě a důsledně dbejte na vypracování všech úkolů.  Je potřeba si uvědomit, že děti nemají prázdniny, ale  domácí výuku. Pokud budete potřebovat s něčím poradit nebo vysvětlit, všichni pedagogové jsou Vám k dispozici.

Někteří žáci si v šatních skříňkách nechali pomůcky a učebnice. Některé paní učitelky potřebují žákům zaslat nové pracovní sešity apod. Je možné ( pouze jednotlivci ) si učebnice a ostatní pomůcky ve škole vyzvednout, a to každý všední den, od 8.00 do 12.00 hod.

Všechny zdravíme a děkujeme za spolupráci!

Mimořádná zpráva

Vážení rodiče,

na základě nařízení vlády Vám oznamujeme, že  se od středy 11.3. 2020 zavírá naše základní škola, a to do odvolání. Proto od zítřka neposílejte své děti do školy.

Na mateřské školy se opatření nevztahuje.

Obědy a svačiny vašich žáků byly hromadně odhlášeny, a to do odvolání.

V případě žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let věku

Formulář pro zaměstnavatele rodičů „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení“ budeme potvrzovat od středy 11. 3. 2020 od 7.30 v kanceláři školy.

 

Aktuální informace sledujte na webu.

 

Mimořádné opatření – uzavření škol

Mimořádné opatření – zákaz konání akcí

Vyučování po jarních prázdninách

Vážení rodiče, kolegové a žáci!

V pondělí 9.3. 2020 bude zahájeno vyučování po jarních prázdninách v běžném provozu.

Naléhavě žádám všechny, kteří byli o jarních prázdninách v Itálii, aby dodržovali pokyny vydané Ministerstvem zdravotnictví. ( informace na webu školy )

Pokud jste se z Itálie vrátili 7.3. a později, oznamte tuto skutečnost  vašemu ošetřujícímu lékaři, který je povinen nařídit vám i vašim dětem 14 denní karanténu.

Děkuji za spolupráci!

 

Aktuální informace k onemocnění COVID-19

Vážení rodiče, kolegové a žáci!

vzhledem k výskytu onemocnění COVID – 19 v České republice vydává aktuálně každý den Krajská hygienická stanice Zlínského kraje pro občany tato doporučení. Věnujte, prosím, pozornost všem těmto přílohám!

Dle výzvy ze dne 5.3. KHS Zlín školské zařízení doporučuje nepřijímat žáky a studenty přijíždějící z regionů s výskytem COVID -19 a po návratu být v režimu domácí výuky po maximální inkubační dobu, t. j. 14 dnů.

Dne 6.3. vydalo Ministerstvo zdravotnictví toto mimořádné opatření! Čtěte pečlivě zde:

     Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
     Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – 6.3.2020

 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – informace k 5.3.2020

 

Základní zásady v období zvýšeného výskytu RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Postní doba ve škole

     Popeleční středou, která letos připadla na 26.2., celá církev vstoupila do postní doby. Také všechny třídy naší školy měly během dne možnost krátkého ztišení ve školní kapli. Připomněli jsme si význam a symbol popelce, který o. Dan a o. Jenda dětem udělovali.

     Během postní doby budeme mít na zřeteli téma “ Milosrdenství.“

              “ Buďte milosrdní jako je milosrdný váš nebeský Otec.“

     Postními týdny nás budou provázet skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Třídy 1. stupně si mohou dotvářet vlastní  „praktický postní program“, jak jednotlivé skutky milosrdenství uvádět do praxe ve svém životě. Žáci 2. stupně se spolu s o. salesiány budou nad tématem milosrdenství zamýšlet v postních zastaveních, a to každé úterý před začátkem vyučování na schodišti, stejně jako v adventu.

Přejeme vám všem pokojnou postní dobu.