Archiv autora: Michaela Černošková

Děkovná mše sv. na konci školního roku

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé naší školy!

Školní rok 2020/21 se blíží ke svému konci.  Děkovat za něj budeme při závěrečné mši sv. ve středu 30.9.2021 v kostele PMPK na Jižních Svazích. V 9.30 proběhne rozloučení s žáky 9. ročníku a v 10 hod. bude slavnostní mše sv. Všichni jste srdečně zváni!

Děkujeme všem rodičům i žákům za pomoc, trpělivost, pochopení i modlitby v tomto mimořádně náročném školním roce. Věříme, že Pán nám dá své požehnání i do dalšího školního roku, ať už přinese cokoliv. 

Přejeme Vám požehnané a odpočinkové prázdniny a načerpání nových sil!

Oslava 10. výročí založení Církevní mateřské školy

Vážení rodiče a přátelé naší školy!

     V pondělí 21.6.2021 jsme mohli prožít krásnou oslavu k 10. výročí založení naší církevní mateřské školy. Jsme vděčni, že jsme mohli společně se zástupci zřizovatele, spřátelených škol a školek i rodičů, pedagogů a dětí prožít slavnostní mši sv., kterou sloužil o. biskup Antonín Basler. V promluvě nám připomněl výchovný rozměr školy budovaný na křesťanských hodnotách a děti oslovil nejkrásnějším příběhem “ O Ježíši „.

     Společně jsme pak pokračovali v oslavách u Salesiánů, kteří nám poskytli pro tuto akci své zázemí. Slavnostně jsme pasovali předškoláky na školáky. O program pro děti se postaral balonkový klaun pan Taraba a žáci 8. a 9. ročníku s připravenými aktivitami na hřišti.  Po celý čas jsme mohli ochutnat grilované speciality od pana Kosa,  vynikající občerstvení našich kuchařů i buchty našich maminek.

Díky Bohu za krásné počasí i požehnaný celý čas. Díky všem, kteří se o založení školky zasloužili, podporují ji a modlí se za ni. Díky paním učitelkám za mateřský přístup i rodičům, že nám s důvěrou svěřujete své děti. Naší školce přejeme, ať z ní nikdy nevyprchá jedinečnost a výjimečnost vlídného a laskavého prostředí podpořeného celistvou pedagogikou Franze Ketta. Boží ochrana a pomoc ať ji provází i nadále!

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání 2021/22

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání dětí na naší Církevní základní škole a mateřské škole ve Zlíně.

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání v naší škole je zde:

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Pokud nám to situace dovolí, uskutečníme ve škole setkání rodičů i žáků, kde obdržíte všechny důležité informace k nástupu do 1. ročníku a seznámíte se s paní učitelkou i prostředím školy.

Na  všechny nové prvňáčky se moc těšíme!

 

Aktuální informace k testování k přijímacím zkouškám na SŠ 2020/21

Vážení rodiče a milí žáci!

Předkládáme Vám aktuální informace k přijímacím zkouškám na SŠ 2020/21 ohledně testování.

Informace pro základní školy k testování uchazečů o střední vzdělávání

Ochrana zdraví ve středních školách

Informace pro žáky k přijímacím zkouškám na SŠ 2020/21

Harmonogram konání přijímacích zkoušek na SŠ 2020/21

Mimořádný úspěch v Zeměpisné olympiádě

Letos Jan Genzer obsadil v okresním kole Zeměpisné olympiády 2. místo a postoupil do kola krajského. To se konalo online 17. března.

V krajském kole Zeměpisné olympiády se Jan Genzer umístil na 1. místě.

Jsme náležité hrdí, že Jeník takto vyjímečným způsobem naši školu reprezentoval. Patří mu velká gratulace a velké DÍKY!

Přejeme mu i nadále hodně úspěchů!

 

Návrat žáků k prezenční výuce od 12.4.2021

Vážení rodiče a milí žáci,

dnes jsme obdrželi radostnou zprávu, že alespoň někteří žáci ( i když rotačně ) se v pondělí 12.4.2021 vrátí zpátky do školních lavic!

Všechny potřebné informace obdržíte prostřednictvím EduPage i v záložce Covid19 informace. Naléhavě prosíme všechny rodiče o pomoc a spolupráci s přípravou dětí na testování, které je podmínkou k přijetí k prezenční výuce.

Děkujeme za pochopení a už teď se na všechny děti moc těšíme!