Archiv autora: Michaela Černošková

Karneval ve školní družině


V úterý 16.2. jsme ve družinkách zakončili masopust maškarním karnevalem. Bylo to pěkné odpoledne naplněné radostí a zábavou při hrách, soutěžích a tanci s hudbou. Děkujeme všem rodičům, kteří nám přispěli dárky a vyjádřili svou spokojenost. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy.  
 

Postní doba v naší škole

     Popeleční středou 17. února začne i na naší škole postní doba. Čtyřicet dnů se budeme připravovat na Velikonoce – slavnost Ježíšova vítězství nad hříchem a smrtí.   

     Osvědčenými prostředky jsou modlitba, půst a projev štědrosti (tradičně nazývaný „almužna“). Letošní cesta postním časem se snaží odpovědět na Ježíšovu výzvu „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“ (Lk 6,36).

Co to znamená být milosrdný? Ke komu? A jak?
 
Děti dostanou náměty a možnosti, jak se učit být milosrdný v současné době. Každý si vybarví políčko své postní cesty podle skutku milosrdenství, který ten den vykoná.
 

     Dospělí mohou připojit i každodenní četbu evangelia a nechat se jím inspirovat. Je možné se každý den zaměřit postupně na jeden ze sedmi skutků milosrdenství, nebo si ho losovat hrací kostkou. Při večerní modlitbě doporučujeme svěřit Bohu lidi, kterým jsme projevili pozornost a lásku. 

Poutní cesta – ke stažení

Skutky tělesného milosrdenství – ke stažení

P. Ignác Stuchlý

SV. MARTIN

SV. ANEŽKA ČESKÁ

SV. MARTA A MARIE

P. Josef CAFASSO 

MATKA TEREZA

Zprávy ze školní družiny

Milí rodiče,
v úterý 16. února budeme mít v jednotlivých družinách maškarní karneval. Pomozte, prosím, dětem připravit masku a pokud můžete poslat malé odměny, budeme rádi. Těšíme se!  
 
V letošním školním roce  je družina  v provozu odděleně  po  třídách. Každý den chodíme ven na procházky nebo na hřiště a pozorujeme, jak se mění příroda. Po obědě společně čteme různé dětské knihy a podle obsahu knížky pak soutěžíme, kreslíme a tvoříme. Na Vánoce jsme dostali pěkné nové hry a stavebnice, takže se nikdy nenudíme. Díky sněhové nadílce si užíváme i zimních radovánek. Fotodokumentace je ve školní galerii.
 

Tříkrálová sbírka 2021

Vážení rodiče a milí žáci!

V naší škole bude do pátku 22.1.2021 přístupná na sekretariátu školy pokladnička z tradiční Tříkrálové sbírky. Dárci tak mají možnost přispět i u nás ve škole, následně bude pokladnička odevzdána zpět do farnosti Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Děkujeme všem, kteří se zapojí a pomohou dobré věci.

Zakončení adventního programu ve škole

Předání dárků pro Ježíška

Dobu očekávání Spasitele jsme letos ve škole prožili chystáním dárků pro Pána Ježíše. Namísto hraček nebo laskomin jsme pro Ježíška shromažďovali drobné skutky pozornosti vůči bližním. Za jednotlivé projevy upřímnosti, modlitby, splnění povinností, děkování, drobné služby a pomoc děti vkládaly do krabice ve třídě obrázky dárků.

V pátek 18.12. pak každá třída donesla krásně zabalenou krabici s těmito dárky do školní kaple. Tam je očekávali naši kněží – salesiáni P. Antonín Pražan a P. Petr Vaculík. Po krátkém dialogu převzali dar pro Ježíška a jeho jménem dětem poděkovali a požehnali jim. Dárkové krabice vašich dětí můžete od 24.12. uvidět v kostele P. Marie Pomocnice na Jižních Svazích.