Archiv autora: Michaela Černošková

Uzavření škol 14.10.2020

Vážení rodiče a milí žáci!

Dle nařízení vlády ČR se od středy 14.10.2020 do 1. 11.2020 uzavírají základní školy plně, tedy 1. i 2. stupeň. Uzavřena je také školní družina a školní klub.

Mateřská škola je v provozu, toto nařízení se na ni nevztahuje.

Žáci byli dnes řádně poučeni o povinnosti účasti pravidlech distanční výuky. Zákonným zástupcům i žákům budou během dnešního dne zaslány všechny informace prostřednictvím EduPage. Taktéž bude zaslán rozvrh s online hodinami pro 1 i 2. stupeň.

S případnými problémy se s důvěrou obracejte na vyučující, případně na vedení školy. Žádáme rodiče žáků, kteří se nahlásili na zapůjčení školních notebooků, aby si je během dnešního, nejpozději zítřejšího dne, vyzvedli.

Věřím, že toto náročné období společně a s Boží pomocí zvládneme.

Rozvrh online hodin pro 8. a 9. ročník

Vážení rodiče,

prostřednictvím EduPage jste dostali podrobné informace o výuce žáků během nouzového stavu od 12.10.2020.

Od tohoto týdne začínají žákům 8. a 9. ročníku online hodiny, v dalším týdnu budou online hodiny připraveny pro 6. a 7. ročník. Věnujte, prosím, pozornost tomuto rozvrhu, protože distatnční výuka je povinná a neúčast žáků na distanční výuce/ online výuce bez řádné omluvy zákonným zástupcem bude hodnocena neomluvenou hodinou.

Nové znění rozvrhu naleznete zde:

Rozvrh 12.10.-16.10.2020

jablíčkohraní ve školní družince

Ve středu 23.9. proběhlo ve školní družině  „Jablíčkohraní“.
     Prvňáci se sešli ve školní kuchyňce, kde si povídali o tom, proč jsou jablka zdravá a co všechno je potřeba k tomu, než se k nám dostanou na stůl. Ochutnali jablečný mošt a štrůdl, zahráli si vlastnoručně vyrobené jablíčkové pexeso, pokusili se dostat jablko z vody hůlkami. Nakonec je kouzelná jablíčková babička za velkou snahu obdarovala. Každý dostal jablíčko a mohl dál soutěžit na školní zahradě.
     2. oddělení si užilo jablíčkohraní ve třídě. Přečetli si zajímavosti o jablkách. Následovala hra na hamouna, kde děti krájely a pojídaly jablíčka, sladké „červíky“ a prokládaly to rozinkami. Činnost zakončili chůzí po laně s jablíčkem na hlavě.
     Pro třeťáky bylo nachystáno deset stanovišť na školní zahradě. Děti postupně plnily úkoly, např.: projít určenou trasu s jablíčkem na hlavě nebo prohodit jablko kruhem kamarádovi. Museli prokázat i určité znalosti, např. poznat, které suroviny se nedávají do štrůdlu. Na závěr soutěžního odpoledne byly děti odměněny jablíčkem a výbornou jablkovou buchtou.
     Ve ŠD 4 se jablíčkohraní také povedlo, úkoly se dětem líbily. Měly možnost naučit se odrůdy jablek, popřemýšlet z čeho se dělá jablečný závin, vyzkoušet si svůj postřeh, obratnost a orientaci i poslepu. Jablíčko pak měly možnost sníst, nebo si mohly vyrobit tiskátka. Foto je k nahlédnutí ve školní galerii.
 

Oznámení rodičům

Vážení rodiče a milí žáci,

v mediích proběhla zpráva, že ministr zdravotnictví doporučuje vyhlásit na pátek 25.9.2020 ředitelské volno.

Tímto vám oznamujeme, že Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně ředitelské volno na tento den vyhlašovat nebude.

Děkujeme za pochopení.

Důležité upozornění

Vážení rodiče a milí žáci!

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkou žáků na 1. stupni). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Prosíme rodiče, aby o tom poučili své děti.

Naléhavě žádáme všechny rodiče, aby žáci byli vybaveni 2 rouškami ( plně funkčními ) na každý den. Škola není povinna poskytovat žákům roušky z vlastních zásob. Jde pouze o mimořádnou a jednorázovou záležitost. Prosíme o respektování této skutečnosti a spolupráci v této věci.

Děkujeme za pochopení!

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků

Mimořádné opatření k pořádní hromadných akcí

Jablíčkohraní ve školní družině

Ve středu 23. září proběhne v každém oddělení školní družiny JABLÍČKOHRANÍ.
Bude to odpoledne plné her, soutěží a poznatků o jablkách.
Zveme všechny děti, i ty,  které v tento den do družiny nechodí, nebo chodí domů po obědě.
 
Na všechny děti se těší paní vychovatelky!
                                                                 

Důležité oznámení

Vážení rodiče,žáci a pedagogové!

V pátek 18.9.2020 se z preventivních důvodů nárůstu nakažených osob s COVID-19 ruší školní mše sv., která byla naplánovaná v 8 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Všichni žáci se sejdou v 8 hod. před školou nebo ve škole, dle pokynů třídních učitelů.

Děkujeme za pochopení!