Archiv autora: Michaela Černošková

Předvánoční mše sv.

Vážení, rodiče, prarodiče a milí žáci!

V pátek 20.12.2019 budu od 8. 00 hod. probíhat ve třídách třídní vánoční besídky.  V 10.00 hod. pak společně poděkujeme za vše dobré při mši sv. v kostele PMPK na Jižních Svazích, na kterou Vás srdečně zveme.

Po mši sv. mohou  žáci již odcházet sami domů. Školní jídelna, družina i klub budu v provozu.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

 

CZŠ se zapojuje do Batůžkového projektu Mary´s meals

Vážení rodiče a milé děti!

Děkujeme, že jste s námi zapojili do Batůžkového projektu organizace Mary´s meals. Cílem projektu bylo shromáždit použitý ( a vašimi dětmi již nevyužívaný ) školní batoh, který se naplní konkrétním školním vybavením.

Tuto adventní akci jsme úspěšně ukončili a s potěšením můžu oznámit, že jsme dnes do farnosti Filipa a Jakuba předali 35 batůžků, které poputují k potřebným dětem.

Adventní duchovní obnova

     V pondělí 9. prosince proběhla na naší škole adventní duchovní obnova. Protože jsem měli možnost ji prožít na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu, nechali jsme se provést Mariiným příběhem podle Lukášova evangelia. Děti 1. stupně si duchovní obnovu prožily ve škole, děti z 2. stupně dopoledne strávily v prostorách Salesiánského střediska. V 10.45 hod. jsme naše osobní „Fiat“ odevzdali společně při mši sv., která duchvoní obnovu zakončila.

Sv. Mikuláš ve škole

V pátek 6. prosince k nám od školy zavítala vzácná návštěva.  Dětem ve školce i všem žákům ve škole rozdal sv. Mikuláš balíčky s dobrotami. Obdaroval i všechny pedagogy ve škole. Nezapomněl ani na pana kuchaře a paní kuchařky,paní uklízečky, paní sekretářku,paní zástupkyni i paní ředitelku. Milou návštěvu doprovázela skupina andělů, kteří mu byli užitečnými pomocníky.

Svatý Mikuláši, děkujeme a za rok se zase těšíme!

 

Přichází adventní čas…

Vážení rodiče a milí žáci!

V neděli jsme zapálili 1. svíci na adventním věnci a vstoupili do krásné doby očekávání – adventu.

I letos se budou děti ze školky i žáci 1. stupně setkávat na koberci u schodiště v 1. patře, aby si u adventního věnce zazpívali adventní píseň a poslouchali příběh na pokračování, který pro ně připravily paní učitelky. Pravidelná adventní zastavení začínají každé ráno v 7.55 hod., proto buďte dochvilní, aby vám nic neuniklo:-) a zároveň jste nenarušovali pozdními příchody tento vzácný čas!

Na druhém stupni se žáci budou pravidelně setkávat každé úterý s otci salesiány, kteří pro ně připravují také adventní zamyšlení.

V tomto školním roce se dále v pondělí 9.12. uskuteční adventní duchovní obnova, kterou nabízíme všem žákům jako možnost intenzivně s Bohem prožít jeden adventní den. Žáci 1. stupně budou mít duchovní program připravený ve škole se svými třídními učitelkami, žáci 2. stupně pak prožijí dopoledne u salesiánů pod vedením kněží a katechetů. Společně prožitý čas završíme mší svatou v 10.45 hod. v kostele PMPK na Jižních Svazích, po které se vrátíme do školy zpět na oběd.

Školní jídelna, družina i klub budou v tento den v provozu.

Žáci 2. stupně, kteří se nebudou duchovní obnovy účastnit, budou mít ve škole náhradní smysluplně využitý program pod vedením pedagogů. ( výuka nebude probíhat dle rozvrhu )

Děkujeme Vám, že jste se s námi zapojili do batůžkového projektu a můžeme tak během adventu pomoci tak, kde je třeba!

Přejeme Vám všem požehnaný adventní čas.

 

 

Pohovory s rodiči

V úterý 19. 11. 2019 budou probíhat pohovory s rodiči.

Využijte, prosíme, rezervační systém   konzultačních hodin v EduPage u jednotlivých pedagogů.

V tento den se uskuteční sběr papíru od 14:00 do 17:00 hod.

Těšíme se na setkání s Vámi.