Archiv autora: Michaela Černošková

Zadávání domácích úkolů v době uzavření školy

Vážení rodiče a milí žáci!

V době uzavření školy budou pedagogové zasílat pravidelně učivo a úkoly, které budou žáci vypracovávat doma, přes elektronický systém EduPage. Sledujte pečlivě a důsledně dbejte na vypracování všech úkolů.  Je potřeba si uvědomit, že děti nemají prázdniny, ale  domácí výuku. Pokud budete potřebovat s něčím poradit nebo vysvětlit, všichni pedagogové jsou Vám k dispozici.

Někteří žáci si v šatních skříňkách nechali pomůcky a učebnice. Některé paní učitelky potřebují žákům zaslat nové pracovní sešity apod. Je možné ( pouze jednotlivci ) si učebnice a ostatní pomůcky ve škole vyzvednout, a to každý všední den, od 8.00 do 12.00 hod.

Všechny zdravíme a děkujeme za spolupráci!

Mimořádná zpráva

Vážení rodiče,

na základě nařízení vlády Vám oznamujeme, že  se od středy 11.3. 2020 zavírá naše základní škola, a to do odvolání. Proto od zítřka neposílejte své děti do školy.

Na mateřské školy se opatření nevztahuje.

Obědy a svačiny vašich žáků byly hromadně odhlášeny, a to do odvolání.

V případě žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let věku

Formulář pro zaměstnavatele rodičů „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení“ budeme potvrzovat od středy 11. 3. 2020 od 7.30 v kanceláři školy.

 

Aktuální informace sledujte na webu.

 

Mimořádné opatření – uzavření škol

Mimořádné opatření – zákaz konání akcí

Vyučování po jarních prázdninách

Vážení rodiče, kolegové a žáci!

V pondělí 9.3. 2020 bude zahájeno vyučování po jarních prázdninách v běžném provozu.

Naléhavě žádám všechny, kteří byli o jarních prázdninách v Itálii, aby dodržovali pokyny vydané Ministerstvem zdravotnictví. ( informace na webu školy )

Pokud jste se z Itálie vrátili 7.3. a později, oznamte tuto skutečnost  vašemu ošetřujícímu lékaři, který je povinen nařídit vám i vašim dětem 14 denní karanténu.

Děkuji za spolupráci!

 

Aktuální informace k onemocnění COVID-19

Vážení rodiče, kolegové a žáci!

vzhledem k výskytu onemocnění COVID – 19 v České republice vydává aktuálně každý den Krajská hygienická stanice Zlínského kraje pro občany tato doporučení. Věnujte, prosím, pozornost všem těmto přílohám!

Dle výzvy ze dne 5.3. KHS Zlín školské zařízení doporučuje nepřijímat žáky a studenty přijíždějící z regionů s výskytem COVID -19 a po návratu být v režimu domácí výuky po maximální inkubační dobu, t. j. 14 dnů.

Dne 6.3. vydalo Ministerstvo zdravotnictví toto mimořádné opatření! Čtěte pečlivě zde:

     Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
     Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – 6.3.2020

 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – informace k 5.3.2020

 

Základní zásady v období zvýšeného výskytu RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Postní doba ve škole

     Popeleční středou, která letos připadla na 26.2., celá církev vstoupila do postní doby. Také všechny třídy naší školy měly během dne možnost krátkého ztišení ve školní kapli. Připomněli jsme si význam a symbol popelce, který o. Dan a o. Jenda dětem udělovali.

     Během postní doby budeme mít na zřeteli téma “ Milosrdenství.“

              “ Buďte milosrdní jako je milosrdný váš nebeský Otec.“

     Postními týdny nás budou provázet skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Třídy 1. stupně si mohou dotvářet vlastní  „praktický postní program“, jak jednotlivé skutky milosrdenství uvádět do praxe ve svém životě. Žáci 2. stupně se spolu s o. salesiány budou nad tématem milosrdenství zamýšlet v postních zastaveních, a to každé úterý před začátkem vyučování na schodišti, stejně jako v adventu.

Přejeme vám všem pokojnou postní dobu.

Ohlédnutí za školním plesem

Vážení rodiče a přátelé naší školy!

Srdečné a velké DÍKY  Spolku rodičů za uspořádání reprezentačního plesu naší školy, tentokrát v sále Fortuny.  Sobotní večer 22. 2. 2020 byl po roce opět velmi milým setkáním se všemi, kdo naši školu podporují a cítí se být její součástí. 

Velkou radostí pro všechny  bylo obohacení programu vystoupením našich žáků. Žáci 9. ročníku s posilou žákyně 8. ročníku nám připravili jedinečný zážitek v podobě nádherného předtančení na píseň Perfect od Eda Sheerana. Po něm jsme historicky poprvé pasovali naše deváťáky na absoloventy. Bylo milým překvapením pro všechny shlédnout prezentaci fotografií, jak šel čas s našimi deváťáky, kterou připravila třídní učitelka Lenka Klímová. Žákyně 8. ročníku nám pak zatančily Street Dance a manželé Pátíkovi obohatili program plesu krásným tanečním vystoupením v podobě tanga. Bonusem navíc byla výuka tance waltz.

Celý večer ples doprovázela hudební skupina Quatro, kterým tímto děkujeme za krásný hudební zážitek!

Řád zlaté vařečky zasluhují všichni kuchaři a kuchařky naší školy, kteří pod vedením naší paní vedoucí školní jídelny zajistili luxusní občerstvení na vysoké úrovni.

Děkujeme všem, kteří přišli, podpořili ples finančním darem nebo darem do tomboly i všem organizátorům z řad rodičů i pedagogů.

Již teď se těšíme na další školní ples!

Den otevřených dveří

Vážení rodiče a příznivci naší školy,

     ve středu na naší škole proběhl již tradiční Den otevřených dveří. Děkujeme, že jste přijali naše pozvání a věříme, že se Vám u nás ve škole líbilo.

     Jsme rádi, že jsme mohli také při této příležitosti slavnostně otevřít nově vybudovanou počítačovou a jazykovou učebnu ve 2. patře školy. Za přítomnosti vedoucího odboru školství Magistrátu města Zlína Mgr. Milana Smoly, manažera projektu p. Jaromíra Schneidera, zástupců firmy KDZ Vizovice, o. Petra Bulvase za zřizovatele školy, také otce děkana Kamila Obra, školního kaplana otce Dana Žůrka i zástupců školské rady a řady pedagogů, jsme slavnostně přestřihli pásku, a mohli tak spatřit nadčasovou a moderní učebnu. Pan Ing. Oldřich Havránek z firmy KDZ nám pak v krátké prezentaci představil práci s interaktivní tabulí. Na závěr jsme mohli být svědky vysvěcení nové učebny a zároveň požehnání pro všechny z rukou našich duchovních.

     Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Všem vyučujícím i žákům přejeme radostné vzdělávání v nové, moderní učebně!