Archiv autora: Michaela Černošková

Oslava Dne církevního školství

V pátek 17.9. naše škola oslavila Den církevního školství, který připadá na svátek svaté Ludmily 16.9. V 8 hodin jsme se zúčastnili mše svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Po mši svaté se žáci I. stupně vypravili do zábavního parku Galaxie.

Třídy II. stupně měly původně naplánovaný sportovní turnaj na hřišti Salesiánského klubu mládeže. Vzhledem k nepříznivému počasí se přesunuly do školy, kde se sportovní turnaj uskutečnil v upravené podobě v tělocvičně.

Děvčata soutěžila ve vybíjené. Vítězkami se staly deváťačky, které obhájily prvenství z loňska.

Výsledky zde:

  1. místo 9. třída 9 bodů
  2. místo 8. třída 6 bodů
  3. místo 6. třída 3 body
  4. místo 7. třída 0 bodů

Chlapci hráli fotbal a vítězem je také 9. třída, i když ji potrápili skvělým výkonem sedmáci i šesťáci.

Výsledky zde:

  1. místo 9. třída 6 bodů
  2. místo 7. třída 4 body
  3. místo 6. třída 3 body
  4. místo 8. třída 0 bodů

Ohlasy 5.A ze zlínského filmového festivalu

V rámci ZFF třída 5. A navštívila workshop filmového animace s profesionálními animátory z Prahy.

Nejdříve se děti dozvěděly, jak vzniká animovaný film, jaké profese se na tom podílejí, co vše je potřeba. Pak si zpracovaly svůj námět a začaly tvořit své krátké animované filmy. Na zpáteční cestě se převlékly za vědátory a s kouzly HP si odnesly svůj skvělý čaj.

 

V rámci besed v knihovně navštívila 5. A besedu s paní Hoferkovou „ To bylo prima čtení“

Velmi zajímavá beseda, kde se děti dozvěděly jak na tvorbu čtenářského deníku, aby to pro ně byla zábava a proč jej psát.

Na cestě zpět jsme v parku navštívili stánek „déčko“, kde si žáci vyzkoušely soutěže. Na závěr jsme si vychutnali skvělou zmrzlinu a zakončili tak prima školní den.

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění,

na pondělí 27.9. 2021 ředitelské volno pro žáky

z technických a organizačních důvodů.

Zážitky třeťáků z filmového festivalu

     V rámci ZFF třída 3. A shlédla v sále Kongresového centra film Dračí princezna a navštívila workshop filmového herectví s profesionální režisérkou a kameramanem. Nejdříve se děti dozvěděly jak vzniká film, jaké profese se na tom podílejí, co vše je potřeba, kolik to stojí, atd., pak si oblékly kostýmy, vzájemně se nalíčily a mohl se začít točit klip s tanečními kreacemi. V závěru děti pozorovaly stříhání natočených záběrů. Na zpáteční cestě jsme se osvěžili výjimečnou zmrzlinou. Natočil nám ji totiž robot.

Kulturní obzor třeťáků se tak opět mírně rozšířil.

Výlet 8.A

     Dlouho očekávaný výlet 8.A – Permonium Oslavany se uskutečnil 10.9.2021. Cesta tam nám utekla poměrně rychle, v autobuse panovala pohodová atmosféra, pasažéři si zpestřovali cestu povídáním, poslechem hudby a nabízejícím se spaním. Permonium bylo úžasné. V rozlehlém areálu bývalých dolů bylo mnoho stanovišť, které musely jednotlivé týmy zdolat v rámci připravené hry. Hned na začátku potrápila odvážlivce lanová dráha, pavoučí síť v sopce, bludiště anebo také stará výtahová šachta, která ukrývala nejedno překvapení. Týmy byly po splnění všech úkolů odměněny soškou Permoníka. Společně jsme si poté dali výborný oběd a vydali se na cestu domů.  Jsme pyšné na naše osmáky a osmačky, že se zhostili všech úkolů s velkým nasazením a skvělým týmovým přístupem. 

Filmové představení v rámci ZFF

Filmové představení a beseda k seriálu Marty is dead 

Dne 14. 9. 2021 se třídy 8. A a 9. A zúčastnily v rámci 61. ročníku ZFF besedy a promítání seriálů Marty is dead v rámci Konference Děti bez hranic. Nejprve bylo promítnuto několik dílů z tohoto seriálu o kyberšikaně a jejich důsledcích a následně proběhla beseda s panem Martinem Kožíškem, jedním z předních odborníků na téma bezpečného chování na internetu u nás. Celá akce byla velkým přínosem a na toto téma budeme v osmém ročníku určitě pokračovat s diskusí i v nejbližších třídnických hodinách.

 

Oslava Dne církevního školství

Vážení rodiče a milí žáci!

V pátek 17.9.2021 oslavíme Den církevního školství mší svatou v 8 hod. v kostele Filipa a Jakuba ve Zlíně. Všechny vás na ni srdečně zveme!

Poté si žáci 1. stupně užijí zábavné dopoledne v Galaxii a žáci 2. stupně budou mít sportovní turnaje na hřišti u salesiánů. Více informací o akci rozešlou třídní učitelé prostřednictvím Edupage.

 

Parkování u školy

    Vážení rodiče, 

     Naléhavě žádáme všechny rodiče našich žáků, aby neparkovali na parkovišti, které je vyhrazeno pouze pro zaměstnance naší školy a zaměstnance pedagogické školy. Najíždění rodičů s dětmi na uvedené parkoviště, které je zároveň přístupovou cestou ke škole, je z hlediska bezpečnosti příchodu žáků do školy nepřijatelné. K parkování, prosím, využívejte parkoviště u hlavní cesty z boku školy ( u popelnic )

Děkujeme za pochopení!

Zahájení školního roku 2021/22

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé naší školy!

Dnes jsme společně zahájili nový školní rok 2021/22 slavnostní mší svatou v 8 hod. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Otec Toník Pražan nám připomněl, jak dobře a bezpečně se máme, když můžeme chodit do školy a zdůraznil potřebu “ dobrého větru“ v podobě Ducha svatého. Mši svatou svým nádherným zpěvem doprovodila naše schola, které tímto velmi děkujeme. 

Při mši svaté jsem slavnostně přivítali 18 nových prvňáčků, kteří se do školy moc těšili! Pomyslnou štafetu jim předali naši „deváťáci“ a obdarovali je malým dárkem. 

Věřím, že si tuto krásnou chvíli udržíme v srdci a budeme z ní čerpat celý školní rok! Přeji nám všem příznivý rok s dětmi ve školních lavicích ve společenství svých spolužáků i učitelů a hodně zážitků z poznávání všeho nového!

Zkouška scholy

Milí žáci,
ve středu 1. 9. bude zkouška scholy přede mší sv. v 7. 15 v kostele PMPK. Houslistky a flétnistky prosím, aby si nezapomněly vzít s sebou hudební nástroje.
Na všechny se těší Hana Poislová