Archiv autora: Michaela Černošková

Pololetní mše svatá

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy!

Ve čtvrtek 2. února 2023 poděkujeme za 1. pololetí tohoto školního roku mší svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba v 10 hodin. Na tuto mši sv. jste všichni srdečně zváni.

V tento den bude v provozu školní jídelna, školní družina i školní klub. Návratky odevzdají žáci svým třídním učitelům. 

V pátek 3. února jsou jednodenní pololetní prázdniny. Hezky si je užijte a v pondělí 6. února se těšíme na viděnou!

Adventní doba na druhém stupni

Adventní doba na druhém stupni

Do nového církevního roku jsme na naší Církevní ZŠ vstoupili promítáním krátkého videa. Vítr sfoukl oheň v majáku a on přestal svítit. Tím pádem ale neplnil svoji roli ukazatele, což by ohrozilo blížící se loď. Co dělat? Strážce majáku si nakonec poradil – svolal lidi z nedalekého města, každý držel v rukou jednu nebo dvě lucerny se světlem. Množství malých světélek přece jenom zaznamenali námořníci lodě a útesu, na kterém byl maják zbudován, se vyhnuli.

Podobně jako mezi žáky prvního stupně, i pro nás se stalo směrodatným téma světlo. První týden jsme se soustředili na „světlo“ (tj. dobro a krásu) kolem sebe. Všimneme si dobrých lidí a krásy přírody? Druhý týden jsme se nechali vést výzvou Jana Křtitele: „Údolí vyplňte, hory snižte“ (srv. Lk 3,5). Žáci i pedagogové hledali odpovědi na tyto otázky: „Co mi překáží? Co očekávám?“ Na základě toho se dá formulovat, v čem se tedy chci změnit, co udělám. Třetím týdnem zněla otázka: „Komu a jak udělám radost?“. Poslední dny adventu jsou motivované úryvkem z Mt 1,18-24. Po vzoru sv. Josefa i jeho snoubenky P. Marie chceme i my dát Bohu prostor ve svém srdci, což se děje také modlitbou – rozhovorem s Bohem.

Ke ztišení a znovuzažehnutí světla v nitrech našich žáků přispěla duchovní i osobní příprava na Vánoce. Věnovali jsme jí celé pondělní dopoledne a obsahovala nejen různé podněty k zamyšlení (scénka „Betlémští pastýři“, uvažování nad předměty spojenými s Vánočním příběhem, sdílení jak kdo prožívá Vánoce), ale také příležitost ke svátosti smíření a vytvoření vánočních přání, která hned druhý den putovala do domovů důchodců a Krajské nemocnice Tomáše Bati. Doufáme, že znovunalezená radost z odpuštění hříchů, z uvědomění si svých pozitivních stránek i z obdarování starých a nemocných lidí bude vyzařovat z našich žáků a pedagogů co nejdéle.

Pokračování textu Adventní doba na druhém stupni

Výtěžek z adventního jarmarku

Milí rodiče, prarodiče a přátelé naší školy!

Jsme rádi, že jsme vás mohli opět po dlouhé době osobně přivítat na adventním jarmarku v naší škole , v úterý 13.12.2022. Věřím, že vás toto setkání obohatilo na těle i na duši.

Díky Vaší štědrosti se na misie sestřiček františkánek do Paraguaye vybrala částka 22 600 Kč.

 Vážíme si Vašeho otevřeného srdce a děkujeme Vám všem!!! 

Adventní doba na 1. stupni

V letošním adventu nás provází symbol světla. Každé ráno se s dětmi ze všech tříd 1. stupně scházíme na koberci u schodiště. V pondělí nám kněz přečte nedělní evangelium a z něho se vyvodí úkol na následující týden. Pokud se dětem v jednotlivých třídách podaří úkol splnit, za každý den si od pondělí do pátku vybarví jeden paprsek hvězdičky, na konci týdne pak hvězdičku za třídu nalepí na tmavou nástěnku, která se tak krásně rozjasňuje. Navíc si mohou děti v domečku své třídy rozsvítit okénko, pokud se jim něco pěkného podařilo i navíc. V ostatní dny kromě pondělí si na koberci čteme krátký příběh a zpíváme písničku o adventních svících, při těchto setkáních se k nám připojují i děti ze školky.

V pondělí 19. 12. jsme také společně prožili duchovní přípravu na Vánoce. Paní učitelka Poislová dětem ukázala krásnou svítící lampičku a velké srdce – tak by mělo vypadat naše srdce. Ale co dělat, když plamínek zhasne, kde si ho můžeme znovu zapálit? A jak ho pak zase ochránit před zhasnutím? Těmito otázkami se zabývaly děti ve svých třídách za pomoci učitelek i kněží, čtvrťáci a páťáci si pak mohli plamínek svého srdce rozsvítit přímo ve svátosti smíření. Na závěr jedno důležité poučení, které všem vzkazují druháci: „Nezlob, ať nezhasneš.“

Předvánoční mše svatá

Vážení, rodiče, prarodiče a milí žáci!

Ve čtvrtek  22.12.2022 budou od 8. 00 hod. probíhat ve třídách třídní vánoční besídky.  V 9.30 hod. pak společně poděkujeme za vše dobré při mši sv. v kostele PMPK na Jižních Svazích, na kterou Vás srdečně zveme.

Po mši sv. mohou  žáci již odcházet sami domů. Školní jídelna, družina i klub budu v provozu.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Třídnický den 7.B

4.11. jsme v rámci třídnického dne navštívili Kabinet filmové historie na Filmových ateliérech ve Zlíně.

Velice se nám líbil poutavý a profesionální výklad, který doprovázel expozici věnovanou zlínským filmovým ateliérům od jejich vzniku v roce 1936 až po současnost. Zaujaly nás původní loutky, dekorace a scény z animovaných i hraných filmů našich výjimečných režisérů Hermíny Týrlové a Karla Zemana, ale i filmová technika, se kterou se vytvářely na svou dobu unikátní snímky. Samozřejmě jsme ocenili rovněž rekvizity spojené s televizním seriálem Pat a Mat, jehož 30 dílů bylo vyrobeno právě ve zlínských ateliérech.

Nakonec jsme se podívali na slavný film Vánoční sen, kde jeho autoři Karel a Bořivoj Zemanové poprvé spojili hraný a loutkový film.

 

 

 

Soustředění scholy

V sobotu 6. 11. proběhlo v malém sále u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů soustředění scholy. Společně jsme se připravovaly na chválový večer, který v kostele PMPK plánujeme na sobotu 19. 11. od 18. 30. Měly jsme čas se zamyslet nad tím, v čem spočívá modlitba chval, společně jsme procházely texty jednotlivých písniček a samozřejmě jsme se snažily si pořádně zazpívat a zahrát. Celé naše sekání jsme mohly začít i ukončit před svatostánkem, tak věříme, že Bůh našemu snažení požehnal. Děkujeme také kuchařkám ze školní jídelny, které pro nás připravily výborný oběd a se slavnostně prostřenými stoly.

Olympiáda zlínských škol v orientačním běhu

Ve čtvrtek 20.10. se u Církevní základní školy konalo 2. kolo Olympiády zlínských škol v orientačním běhu. Závodní trať vedla mezi panelovými domy nad školou. Podzimní sluníčko vytvořilo příjemné klima a barevné kulisy stále ještě trochu listnatých stromů. Již druhým rokem se kontroly snímaly čipem na prstě závodníka.

V našem týmu byli jen 4 reprezentanti:

V kategorii I se poprvé v životě vydali na trať a dosáhli skvělého výsledku:

Benjamin Dudr a Štěpán Suchomel – 9. místo z 58. závodních dvojic!

V kategorii II se po menším bloudění umístil mezi 32 startujícími:

Jáchym Kučera na 24. místě

V kategorii III se nejlépe umístil mezi 21 závodníky Kristian Worm na krásném 5. místě.

GRATULUJEME! a děkujeme všem reprezentačním běžcům za vzornou reprezentaci školy a věříme, že na jaře se do závodu přihlásí více zájemců.

Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na:

ORIS – Český svaz orientačních sportů (orientacnisporty.cz)