Archiv autora: Martina Honzíková

Přehlídka recitátorů

Ve středu 22.2. se ve školní jídelně konalo školní kolo recitační soutěže. Nejprve jsme si vyslechli básně odvážných prvňáčků, kteří sice nepostupovali, ale moc se těšili, že nám předvedou své umění recitace.

Z kategorií 1.stupně byly do okrskového kola z devíti žáků vybrány:

Ella Kosáčová 2.A

Markéta Němcová 3.A

Eva Bočková 4.A

Barbora Chvatíková 5.A

Z kategorií 2.stupně byly do okrskového kola z devíti žáků vybrány:

Agáta Janoušková  7.A

Anežka Popelková 7.B

Kateřina Rózsová  8.A

Amy Hodgson 9.A

Všem zúčastněným děkujeme za jejich čas a píli, které věnovali přípravě recitace.

Preventivní program – 7. ročníky

Během měsíce ledna se 7. ročníky účastnily dvou cyklů besed.

Nejprve se žáci zamýšleli nad tím, jak zvládat emoce. Dozvěděli se, že emoce jsou velmi důležité, ať už jsou pozitivní nebo negativní, neboť nás chrání od vnějších vlivů. Emoce jsou kořením života, ale je špatně, když je toho koření moc – pak nám život může přestat chutnat.

V druhém bloku se paní lektorka věnovala tématu lásky. Seznámila žáky s jejími druhy: filia (přátelská), storgé (rodičovská), éros (milenecká). Závěr patřil úvodu do sexuální výchovy z křesťanského pohledu.

Výchovný koncert – 3. a 5. třída

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 se děti ze 3. a z 5. třídy zúčastnily výchovného koncertu v Kongresovém centru ve Zlíně. Koncert řídil pan dirigent Miloš Machek, který to s dětmi opravdu umí. Na pozvánku jim napsal tento pozdrav:

Srdečně zdravím všechny báječné posluchače našich společných koncertů. Se zlínskými filharmoniky nás čeká putování nejen do říše krásné hudby, ale především do říše vaší kouzelné fantazie. Po stopách pověstí i historií Malenovického hradu, Zlínského a Vizovického zámku se vydáme tajemnými chodbami do minulosti i nedaleké budoucnosti vašeho krásného kraje.

Dětem se koncert líbil, byl to krásný kulturní zážitek.

4.A v knihovně

V pátek žáci 4.A navštívili knihovnu FB ve Zlíně na téma „Bylo nebylo…“ Dokud paní knihovnice nezačala vyprávět, netušili, co se pod názvem může skrývat. Velmi poutavé a zajímavé povídání ponořilo žáky do dob pravěku, středověku a současnosti v našem městě Zlín. Dozvěděli se opravdu velké množství informací, jak Zlín ke svému jménu přišel, jak vypadaly ulice dříve a nyní, kde stála škola a vznik firmy Baťa.