Archiv autora: Lenka Klímová

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

ve středu 23. června 2021 v 16 hodin se budou konat třídní schůzky. Vzhledem ke COVID-19 bude zahájení třídních schůzek netradičně ve třídách a informace ředitelky školy budou přenášeny školním rozhlasem. Poté dostanete další informace od třídních učitelů.

PROSÍME VŠECHNY RODIČE, ABY PŘIŠLI S RESPIRÁTORY A DODRŽOVALI HYGIENICKÁ OPATŘENÍ!

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

MISE 45

V pátek 11. 6. 2021 proběhla v Centrálním parku na Jižních Svazích matematická soutěž pro žáky 4.a 5. tříd ZŠ Zlínského kraje. Perfektně ji připravila Mgr. Zuzana Pátíková, Ph. D., z Univerzity Tomáše Bati spolu s kolegy. Pětičlenná nebo čtyřčlenná družstva dětí plnila matematické úkoly na pěti stanovištích – ostrovech Souostroví Smaragdového draka, a snažila se získat potřebné suroviny (např. dřevo, obilí…) k obnovení Ostrova zlomené kletby, který spláchla vlna tsunami. Z naší školy se soutěže zúčastnily týmy z 5. A, 5. B a 4. A. Počasí bylo nádherné, organizace soutěže probíhala hladce, žáci podávali neuvěřitelné matematické výkony. Na závěr byly hojně odměněni bohatým občerstvením. Borci z 5. B získali skvělé 2. místo z 19 soutěžích týmů, Matemágové z 5. A dosáhli na výborné 4. místo. Einsteni ze 4. A měli trochu nevýhodu, protože přece jen jsou o rok mladší, rozhodně ale nezůstali poslední a obhájili 12. místo. Všem soutěžícím upřímně gratulujeme a děkujeme organizátorům za krásné dopoledne!

M. Horáková

Pohovory s rodiči

Vážení rodiče,

V úterý 13. 4. 2021 od 13:00 do 18:00 se budou konat pohovory pro rodiče žáků II. stupně.

Ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 13:00 do 18:00 se budou konat pohovory pro rodiče žáků I. stupně. 

Pohovory budou uskutečněny online formou (MS Teams). Je třeba se předem zaregistrovat přes EduPage na konkrétní čas k danému vyučujícímu a ten Vám poté zašle pozvání na online schůzku (přes účet Vašeho dítěte). 

Děkujeme všem za spolupráci a pochopení.