Archiv autora: Jana Langerová

Projekt pana Kučery vyhrál!!!

Vážení rodiče,

pan Kučera, jeden z našich tatínků,  se podílí na velmi podnětném projektu k rekonstrukci trolejbusové zastávky Česká.

Projekt  s názvem „Odstranění dalšího torza na Jižních Svazích“ v hlasování uspěl a s celkovým počtem 820 bodů  soutěž vyhrál.

Díky všem, kdo se zapojili do elektronického hlasování. Panu Kučerovi blahopřejeme a těšíme se na budoucí pozitivní proměnu trolejbusové zastávky Česká!

Přednáška „Prevence kriminality“

Přednáška kpt. Bc. E. Řádkové  o prevenci kriminálních jevů (mj. též kyberkriminalitě, apod)  proběhla pro rodičovskou veřejnost a pedagogy v naší škole ve středu 28. listopadu 2018. Její obsah odpovídal době, v jaké žijeme. Všichni účastníci přednášky nám jistě dají za pravdu, že toto téma je velmi široké a je skutečně třeba o něm hovořit.

Pokračování textu Přednáška „Prevence kriminality“

ISIC karty pro žáky

Naše škola obdržela v minulých měsících nabídku na vydání ISIC karet pro žáky. Prostřednictvím třídních učitelů všichni žáci naší školy obdrželi podrobný dopis k této nabídce. Termín  vyjádření rodičů k  nabídce ISIC  karet byl stanoven do konce října 2018.  Děkujeme.

Den církevního školství

Svátek svaté Ludmilyjsme letos slavili v neděli 16. září. My jsme si v naší škole připomenuli patronku církevního škoství v pátek 14. září 2018 při mši svaté u svatých Filipa a Jakuba s otcem Kamilem a s otcem Radkem.

Během homilie otec Kamil dal příměr s voňavým jablkem, o který se měli spravedlivě podělit Dan a Tom z první třídy. Tím skutečným obdarováním však můžeme být pro své okolí my sami… Otec Kamil ukázal na naše srdce. A příkladem nám je právě svatá  Ludmila, která rozdávala vůni své hluboké víry a lásky ve svém srdci do okolí a viditelně jej proměňovala…

Platby za družinu a zájmové kroužky

Vážení rodiče,

při bezhotovostní platbě za školní družinu a za kroužky  využívejte účet u ČSOB  č.ú. 3717947/0300. Do poznámky, prosím, uveďte jméno a ročník dítěte a také účel platby (např. družina, keramika, apod.).

 

Platby za družinu za 1. pololetí 2018/2019

celodenní ( tzn. ranní a odpolední) družina  5 dnů v týdnu: 800,- Kč

odpolední 5 dnů v týdnu: 700,- Kč

nepravidelná 1 – 4 dny v týdnu: 600,- Kč

 

Děkujeme za spolupráci.