Archiv autora: Jana Langerová

Letní prázdniny

Milé děti, žáci, rodiče a zaměstnanci školy.

Přejeme Vám všem příjemné a požehnané dny letních prázdnin a vydařené dovolené!

Sdělujeme, že škola je během prázdnin pro veřejnost uzavřena, s výjimkou mateřské školy, která bude pro předem nahlášené děti v provozu ve druhém a třetím červencovém týdnu.

Pro domluvu k příp. převzetí nevyzvednutého vysvědčení, či další kontakt se ředitelstvím školy v měsíci červenci, volejte předem na mobil 736 763 467. Děkujeme.

Třídní schůzky

Poděkování všem rodičům, kteří se v úterý 14. května 2019 zúčastnili třídních schůzek. 

Sdělujeme, že sběr starého papíru se uskuteční v úterý 4. 6. 2019. Papír je možné přinést do školy už v pondělí 3. 6. Děkujeme!

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA v naší škole pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, pokud uvažujete o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy v naší škole, sdělujeme následující informace:

Předpokládáme, že přípravná třída bude ve školním roce 2019/2020 v naší škole otevřena (min. počet žáků ve třídě 10, max. 15).

Poslední a nejnovější úpravou ŠZ v lednu 2019 došlo k podstatné změně: DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY  MOHOU BÝT PŘIJATY TÉŽ DĚTI BEZ ODKLADU PŠD. PŘEDNOSTNĚ VŠAK BUDOU PŘIJATY DĚTI S ODKLADEM PŠD.

Žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy přijímáme pouze osobně na ředitelství školy. Nutná návštěva zákonného zástupce s dítětem (vždy po předběžné domluvě – email školy: czs@czszlin.cz; mob. 736 763 467)

Přípravná třída – přihláška

Platby za družinu a zájmové kroužky

Vážení rodiče,

do konce února 2019 vybíráme platby za kroužky a družinu na druhé pololetí. Upřednostněte, prosím, bezhotovostní platbu. Při bezhotovostní platbě za školní družinu a kroužky využívejte účet u ČSOB č.ú. 3717947/0300. Do poznámky, prosím, uveďte jméno, ročník dítěte a také účel platby (např. družina, keramika, apod.). Pokud Vaše dítě navštěvuje více kroužků, žádáme o platbu každého kroužku zvlášť. Jestli-že chcete dítě pro druhé pololetí školního roku 2018/2019 nově do kroužku přihlásit či naopak odhlásit, sdělte tuto skutečnost, prosím, vedoucímu kroužku.

Kroužky lze také zaplatit v hotovosti na sekretariátu školy u paní Jany Žižlavské.

Ceník kroužků CZŠ a MŠ II. pololetí  18-19

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

 

Platby za družinu za 2. pololetí 2018/2019

celodenní ( tzn. ranní a odpolední) družina 5 dnů v týdnu: 800,- Kč

odpolední družina 5 dnů v týdnu: 700,- Kč

nepravidelná družina 1 – 4 dny v týdnu: 600,- Kč

Lyžařský výcvikový kurz na Kyčerce 2019

Ve dnech 20. – 25. ledna 2019 proběhl lyžařský výcvikový kurz našich žáků ze 7. a 8. ročníku v Beskydech, v oblíbené destinaci naší školy – na Kyčerce. Dobré počasí, přírodní sníh, chuť ke sportování a zdokonalení se ve sjezdovém lyžování, muzeum ve Velkých Karlovicích,  kamarádské vztahy, čtvrteční večerní mše svatá a mnoho dalších příjemných zážitků… Pochvala pro žáky!

A poděkování za velmi zdařilou akci patří především vedoucímu kurzu panu učitelu Mirku Škarkovi, intruktorkám paní Janě Pokorné a paní učitelce Jitce Nezvalové a také paní vychovatelce Míši Vančurové.

Za dva roky a nebo dokonce už za rok znovu? Uvidíme.

Vyhodnocení žákovských aktivit

Ve středu 30. ledna 2019 jsme společně ve školní jídelně ocenili ty žáky, kteří mají výborný prospěch, reprezentovali naši školu v podzimních  a zimních vědomostních soutěžích, morálně a lidsky chvályhodně přistupovali ke svým spolužákům, pomáhali při kulturních aktivitách typu adventního jarmarku a školního reprezentačního plesu  a také se podíleli na přebírání víček od PET lahví, s cílem pomoci při charitativní akci. Na závěr jsme „nahlédli“ do příjemné atmosféry právě ukončeného lyžařského výcivkového kurzu díky fotografiím od pana učitele Škarky.

Těší nás, že můžeme vyzdvihnout dobré výsledky našich žáků a do druhého pololetí přejeme všem úspěchy ve studiu, dobré kamarádské vztahy a deváťákům zdar při přijímačkách na střední školy!

Reprezentační ples CZŠ a MŠ

Děkujeme Spolku rodičů za uspořádání reprezentačního plesu naší školy na hotelu Moskva.  Sobotní večer 26. 1. 2019 byl po roce opět velmi milým setkáním se všemi, kdo naši školu podporují a cítí se být její součástí. 

Radostí pro nás všechny jistě bylo obohacení programu vystoupením našich žáků: noblesní předtančení deváťáků na melodii z Krásky a zvířete,  latinskoamerické tance Elenky a jejího partnera a dramatizace pohádky O Červené Karkulce v podání Vojty. Pokaždé – skvělé.

Vše jistila výborná studená kuchyně od naší paní vedoucí školní jídelny s jejím týmem kuchařů.

Děkujeme všem, kdo se jakkoli zasloužili o náš ples a budeme-li zdrávi, těšíme se opět za rok!