Archiv autora: Jana Langerová

Prodloužení sběru papíru do 15. 1.

Vážení rodiče a žáci.

V úterý 8. 1. 2019  probíhal u školy sběr starého papíru. Ovšem počasí nám příliš nepřálo a je pochopitelné, že mnohé z Vás právě množství čerstvě napadlého sněhu odradilo a sběr se Vám nepodařilo do školy dovézt. Po dohodě s firmou, která nám na starý papír zajišťuje kontejner, jsme prodloužili sběr papíru do příštího týdne, a to do úterý 15. ledna 2019.  Budeme rádi, když se se sběrem zastavíte, bylo by škoda, když by se kontejner nepodařilo naplnit.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Třídní schůzky 8. ledna 2019

V úterý 8. ledna 2019 proběhly v naší škole třídní schůzky.  V tento den byl též sběr papíru od 14:00 do 17:00.

 

Během třídních schůzek byli rodiče seznámeni se dvěma novými zástupci za rodiče ve školské radě, Ing. Petrou Navláčilovou, která v uplynulém období  již ve školské radě pracovala a Mgr. Marií Němcovou. Děkujeme oběma za jejich ochotu věnovat v nastávajícím období  škole svůj čas.

MŠ ve dnech 3.-4.1. 2019 mimo provoz

Ve čvrtek 3. 1.  a v pátek 4. 1. 2019 je v CZŠ vyhlášeno ředitelské volno pro žáky.  V tyto dny bude Církevní mateřská školka pro malý zájem rodičů též  mimo provoz. 

V novém kalendářním roce 2019  školku otevíráme v pondělí  7. ledna. Těšíme se na Vás.

Ředitelské volno pro žáky

Vážení rodiče, milí žáci.

Po ukončení vánočních prázdnin  je  ve dnech 3. a 4. ledna 2019 z organizačních a technických důvodů ředitelské volno pro žáky.

V tyto dny bude uzavřena také školní jídelna, školní družina a školní klub.

Pro malý zájem rodičů bude ve čtvrtek 3. 1. a v pátek 4. 1. 2019  mimo provoz též mateřská školka.

V novém roce zahájíme vyučování v CZŠ a provoz v CMŠ v pondělí 7. ledna 2019.

Vrcholící Advent

Během celé adventní doby se naši žáci setkávali ráno při tradičních adventních zastaveních. Na I. stupni probíhaly každý den a pro děti je připravovali pedagogové z I. stupně v úvodu s písní Otevřete brány hradeb kamenných. Na II. stupni došlo k určité proměně místa i obsahu těchto zastavení. Vždy v úterý a pátek se žáci ráno shromáždili ve školní jídelně při známé melodii Ejhle, Hospodin přijde. Průvodní slovo měli otcové salesiáni Radek a Dan, s nimiž spolupracoval také pan asistent  D. Knapik.

Soutěž Církevka má talent

Soutěž  „Církevka má talent“, kterou pro žáky připravil již podruhé (v loňském roce proběhl první ročník) školní parlament v úterý 18. 12., měla dobrou úroveň. Soutěžící se snažili podat dobré výkony, občas sehrála svou roli i tréma. Po zásluze vyhráli ti nejlepší, i když vítězem byl ve skutečnosti každý, kdo se do soutěže přihlásil a obohatil ji svým vystoupením. Díky školnímu parlamentu za zorganizování celé akce!

Výlet florbalistů do Prahy na MS

V naší škole má svou tradici sport, jehož mistrovství světa nedávno proběhlo v Praze. Samozřejmě, že jde o florbal. Chlapci, kteří tento sport mají rádi a pravidelně reprezentují naši školu na místních meziškolních turnajích, dostali za odměnu na místo školy výlet  do Prahy, kde mohli „nasát atmosféru mistrovství světa“ přímo v pražské aréně. Díky paní učitelce Klímové a panu učiteli Škarkovi za doprovod žáků a šťastný návrat domů.