Archiv autora: Jana Langerová

ISIC karty pro žáky

Naše škola obdržela v minulých měsících nabídku na vydání ISIC karet pro žáky. Prostřednictvím třídních učitelů všichni žáci naší školy obdrželi podrobný dopis k této nabídce. Termín  vyjádření rodičů k  nabídce ISIC  karet byl stanoven do konce října 2018.  Děkujeme.

Den církevního školství

Svátek svaté Ludmilyjsme letos slavili v neděli 16. září. My jsme si v naší škole připomenuli patronku církevního škoství v pátek 14. září 2018 při mši svaté u svatých Filipa a Jakuba s otcem Kamilem a s otcem Radkem.

Během homilie otec Kamil dal příměr s voňavým jablkem, o který se měli spravedlivě podělit Dan a Tom z první třídy. Tím skutečným obdarováním však můžeme být pro své okolí my sami… Otec Kamil ukázal na naše srdce. A příkladem nám je právě svatá  Ludmila, která rozdávala vůni své hluboké víry a lásky ve svém srdci do okolí a viditelně jej proměňovala…

Platby za družinu a zájmové kroužky

Vážení rodiče,

při bezhotovostní platbě za školní družinu a za kroužky  využívejte účet u ČSOB  č.ú. 3717947/0300. Do poznámky, prosím, uveďte jméno a ročník dítěte a také účel platby (např. družina, keramika, apod.).

 

Platby za družinu za 1. pololetí 2018/2019

celodenní ( tzn. ranní a odpolední) družina  5 dnů v týdnu: 800,- Kč

odpolední 5 dnů v týdnu: 700,- Kč

nepravidelná 1 – 4 dny v týdnu: 600,- Kč

 

Děkujeme za spolupráci.

Dopravní situace v okolí školy

Vážení rodiče.

 

Je nezbytné, abyste se připravili na možné dopravní komplikace v okolí školy. Současná dopravní situace v okolí CZŠ a MŠ je velmi složitá.  Ulice Česká je  neprůjezdná, ulice Pasecká je provizorně průjezdná pouze v jednom jízdním pruhu a je osazena semaforem. Prosím, počítejte s dostatečnou časovou rezervou pro dojezd do školy.

Začátek nového školního roku 2018/2019

3. 9. 2018  u Panny Marie na Jižních Svazích jsme společně zahájili nový školní rok.

 

Otec Radek spolu s otcem Danem, Kamilem, Zdeňkem a Petrem pro nás sloužil mši svatou.  Po této naší společné slavnosti jsme se přivítali  s novými osobnostmi v čele našich farností – s otcem Danem Žůrkem, který ve Zlíně už v minulosti působil a s otcem děkanem Kamilem Obrem.

 

Květinou byly přivítány také naše nové kolegyně v učitelském sboru.

 

Našimi žáky se dnes oficiálně stalo 20 dětí v první třídě a také 10 dětí v přípravné třídě. Vážení rodiče, děkujeme Vám za projevenou důvěru. Věříme, že nastávající školní rok bude pro všechny nové i staronové tváře úspěšný a požehnaný.

 

Děkujeme Vám všem, kdo na nás myslíte ve svých modlitbách. Víme o nich!

Rozvrh hodin pro školní rok 2018/2019

Nový rozvrh hodin pro třídy I. – IX. v nastávajcím školním roce je k dispozici v elektronickém systému školy EduPage. Přípravná třída nebude součástí systému EduPage.

 

Po otevření stránky EduPage se Vám vždy –  i bez přihlášení otevře nabídka s aktuálním rozvrhem hodin a  se suplováním.  

 

Po přihlášení do Edu Page budete mít možnost sledovat další nabídky, především však prospěch žáků.

Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,

 

dovolujeme si Vás požádat, abyste stravu na začátku letošního školního roku  2018/2019 objednávali svým dětem výhradně přes internet.  

Z neočekávaných technických důvodů je terminál ve školní jídelně mimo provoz.  Na vzniklých technických obtížích se intenzivně pracuje. Věříme, že zařízení bude od úterý 4. 9. již plně funkční.

 

Od úterý 4.9. si žáci budou moci vybrat opět ze dvou druhů jídel a také si mohou objednat  již také školní svačiny.

Děkujeme za pochopení.