Děkovná mše sv. na konci školního roku

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé naší školy!

Školní rok 2020/21 se blíží ke svému konci.  Děkovat za něj budeme při závěrečné mši sv. ve středu 30.9.2021 v kostele PMPK na Jižních Svazích. V 9.30 proběhne rozloučení s žáky 9. ročníku a v 10 hod. bude slavnostní mše sv. Všichni jste srdečně zváni!

Děkujeme všem rodičům i žákům za pomoc, trpělivost, pochopení i modlitby v tomto mimořádně náročném školním roce. Věříme, že Pán nám dá své požehnání i do dalšího školního roku, ať už přinese cokoliv. 

Přejeme Vám požehnané a odpočinkové prázdniny a načerpání nových sil!

Oslava 10. výročí založení Církevní mateřské školy

Vážení rodiče a přátelé naší školy!

     V pondělí 21.6.2021 jsme mohli prožít krásnou oslavu k 10. výročí založení naší církevní mateřské školy. Jsme vděčni, že jsme mohli společně se zástupci zřizovatele, spřátelených škol a školek i rodičů, pedagogů a dětí prožít slavnostní mši sv., kterou sloužil o. biskup Antonín Basler. V promluvě nám připomněl výchovný rozměr školy budovaný na křesťanských hodnotách a děti oslovil nejkrásnějším příběhem “ O Ježíši „.

     Společně jsme pak pokračovali v oslavách u Salesiánů, kteří nám poskytli pro tuto akci své zázemí. Slavnostně jsme pasovali předškoláky na školáky. O program pro děti se postaral balonkový klaun pan Taraba a žáci 8. a 9. ročníku s připravenými aktivitami na hřišti.  Po celý čas jsme mohli ochutnat grilované speciality od pana Kosa,  vynikající občerstvení našich kuchařů i buchty našich maminek.

Díky Bohu za krásné počasí i požehnaný celý čas. Díky všem, kteří se o založení školky zasloužili, podporují ji a modlí se za ni. Díky paním učitelkám za mateřský přístup i rodičům, že nám s důvěrou svěřujete své děti. Naší školce přejeme, ať z ní nikdy nevyprchá jedinečnost a výjimečnost vlídného a laskavého prostředí podpořeného celistvou pedagogikou Franze Ketta. Boží ochrana a pomoc ať ji provází i nadále!

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

ve středu 23. června 2021 v 16 hodin se budou konat třídní schůzky. Vzhledem ke COVID-19 bude zahájení třídních schůzek netradičně ve třídách a informace ředitelky školy budou přenášeny školním rozhlasem. Poté dostanete další informace od třídních učitelů.

PROSÍME VŠECHNY RODIČE, ABY PŘIŠLI S RESPIRÁTORY A DODRŽOVALI HYGIENICKÁ OPATŘENÍ!

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

MISE 45

V pátek 11. 6. 2021 proběhla v Centrálním parku na Jižních Svazích matematická soutěž pro žáky 4.a 5. tříd ZŠ Zlínského kraje. Perfektně ji připravila Mgr. Zuzana Pátíková, Ph. D., z Univerzity Tomáše Bati spolu s kolegy. Pětičlenná nebo čtyřčlenná družstva dětí plnila matematické úkoly na pěti stanovištích – ostrovech Souostroví Smaragdového draka, a snažila se získat potřebné suroviny (např. dřevo, obilí…) k obnovení Ostrova zlomené kletby, který spláchla vlna tsunami. Z naší školy se soutěže zúčastnily týmy z 5. A, 5. B a 4. A. Počasí bylo nádherné, organizace soutěže probíhala hladce, žáci podávali neuvěřitelné matematické výkony. Na závěr byly hojně odměněni bohatým občerstvením. Borci z 5. B získali skvělé 2. místo z 19 soutěžích týmů, Matemágové z 5. A dosáhli na výborné 4. místo. Einsteni ze 4. A měli trochu nevýhodu, protože přece jen jsou o rok mladší, rozhodně ale nezůstali poslední a obhájili 12. místo. Všem soutěžícím upřímně gratulujeme a děkujeme organizátorům za krásné dopoledne!

M. Horáková

Dubnová pouť

Protože skončil měsíc duben, skončila i naše dubnová pouť po evropských poutních místech. Společně jsme navštívili 9 poutních míst a urazili 4 514 km. Doputovali jsme až k hrobu apoštola sv. Jakuba Staršího do Santiaga de Compostela ve Španělsku. Nezdatnější poutníky máme ve třídě 3. A, která nás posunula za dobu společného putování o 1048 km. (Na druhém místě by se umístili zaměstnanci školy s počtem 775 km!!!) Všem děkujeme za účast.

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání 2021/22

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání dětí na naší Církevní základní škole a mateřské škole ve Zlíně.

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání v naší škole je zde:

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Pokud nám to situace dovolí, uskutečníme ve škole setkání rodičů i žáků, kde obdržíte všechny důležité informace k nástupu do 1. ročníku a seznámíte se s paní učitelkou i prostředím školy.

Na  všechny nové prvňáčky se moc těšíme!

 

Aktuální informace k testování k přijímacím zkouškám na SŠ 2020/21

Vážení rodiče a milí žáci!

Předkládáme Vám aktuální informace k přijímacím zkouškám na SŠ 2020/21 ohledně testování.

Informace pro základní školy k testování uchazečů o střední vzdělávání

Ochrana zdraví ve středních školách

Informace pro žáky k přijímacím zkouškám na SŠ 2020/21

Harmonogram konání přijímacích zkoušek na SŠ 2020/21