Florbalový turnaj ČEPS CUP

V úterý 11.2. se naše škola zúčastnila florbalového turnaje ČEPS CUP, který je určen žákům z I. stupně. Reprezentovalo nás celkem 12 žáků. Byli to páťáci Jan Rózsa, Zdeněk Lambor, Šimon Čada, Lukáš Čabla, čtvrťáci František Němec, Daniel Havelka, Jacob Hodgson, Pavel Kopal, Štěpán Stodůlka, Jakub Lambor a třeťáci Tomáš Němeček, Benjamin Dudr. Ráno nás čekala cesta trolejbusem i vlakem do Tlumačova, kde turnaj pořádala místní základní škola.

Pokračování textu Florbalový turnaj ČEPS CUP

Školní družina v prosinci

Připluli jsme na „Vánoční ostrov.“ Tím naše činnost dostala jasný směr: čtení a povídání o adventu, o Vánocích, výroba vánočních ozdob, přáníček a dárečků pro radost druhým a pro školní jarmark. Soutěžili jsme ve společenských hrách s vánočním zaměřením. Čtvrtý klíč k pokladu si děti zasloužily. Pár dní jsme si také užívali zimní radovánky na sněhu.

 

Tříkrálová sbírka na sekretariátu školy

Vážení rodiče a milí žáci!

V naší škole bude do středy 12. 1. 2022 přístupná na sekretariátu školy pokladnička z tradiční Tříkrálové sbírky. Dárci tak mají možnost přispět i u nás ve škole, následně bude pokladnička odevzdána zpět zaměstnanci Charity.

Děkujeme všem, kteří se zapojí a pomohou dobré věci.

Duchovní program pro žáky 2. stupně

V pátek 17. prosince se žáci 7. – 9. třídy zúčastnili duchovní obnovy v Salesiánském středisku na Jižních Svazích. Hlavním tématem byla svátost smíření, obnova vztahu s Bohem a s blízkými a sebepřijetí tím, že si znovu uvědomím bezpodmínečnou lásku, kterou mě Bůh miluje.  Setkání začalo společnou hrou před kostelem, pokračovalo slovem P. Antonína Pražana a svědectvím salesiána Jakuba Švandy. Viděli jsme v krátkém videu pantomimu mladých lidí na téma život zničený hříchem a znovupřijetí záchrany od Ježíše. Potom jsme mohli v malých skupinkách o tématech hovořit. Nakonec byl prostor na adoraci a svátost smíření.
 
    Zbývá jen se modlit, aby tento impuls – pozvání k osobnímu intimnímu setkání s Bohem – se v mladých lidech dál rozvíjel. Nic důležitějšího v životě není.
 
   Zbývá poděkovat všem, kteří toto setkání připravili, zvláště P. Kamilu Obrovi, P. Antonínu Pražanovi, P. Petru Vaculíkovi, paní Markétě Piknové, Jakubu Švandovi a Martě Jonáškové.

Vyhlášení ředitelského volna od 20.-22.12.2021

Ředitelka Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění,

od 20.12. – 22.12. 2021 ředitelské volno pro žáky

z technických a organizačních důvodů.

Listopad ve školní družině

     Tento měsíc jsme ve družinkách dopluli na Pohádkový ostrov. Měli jsme se pohádkově. Věnovali jsme se čtení pohádek, jejich výtvarnému zpracování, pohádkovému hádání nebo předvádění pantomimou. Starší děti ze 3. a 4. třídy si nacvičili pro mladší kamarády divadelní představení. Třeťáci předvedli pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Čtvrťáci zase O třech prasátkách. Zároveň jsme se ve volném čase naučili poznávat některé dopravní značky a připomněli jsme si pravidla pro bezpečné přecházení a chování na ulici.

Třídnický den 8.A

     V pátek 5. listopadu se osmáci nesešli před školou, ale u kostela P. Marie Pomocnice křesťanů. Čekal je totiž úplně jiný den. Třídnický. Že nevíte, co si pod tím představit?

     V krátké úvodní modlitbě jsme Pánu Bohu poděkovali za dar nového dne a poprosili, abychom jej prožili naplno a ve zdraví. K okysličení mozků posloužila běhací hra venku. Po ní se žáci zamýšleli nad otázkou „Co je pro mě CZŠ?“. O pěti okruzích (lokalita – interiér budovy – lidé – víra – jídlo)  nejdříve diskutovali odděleně kluci a holky. Další půlhodinu si tyto dvě skupinky vzájemně představily své postřehy a vytvořili společnou myšlenkovou mapu CZŠ Zlín za jejich třídu. Přiznám se, že jsem žasnul nad schopností kultivovaně probírat i body, na které se pohled žáků výrazně lišil. Pokračování textu Třídnický den 8.A

Osmáci navštívili Senát ČR

     Dne 3. 11. 2021 jsme se ještě za tmy vydali na dlouhou cestu do Prahy. Při přestupu v Olomouci nebylo vidět skoro ani na krok, jaká byla mlha, a tak jsme se obávali, zda vůbec něco z krás Prahy uvidíme. Naše obavy se rozplynuly ihned po vystoupení z vlaku na hlavním nádraží v Praze, kde nás přivítala jasná obloha a svítící slunce. Prahu jsme si chtěli pořádně vychutnat, a tak jsme se rozhodli cestu od vlaku do Valdštejnského paláce absolvovat pěšky tam i zpět. Na cestě tam jsme měli několik zastavení u nejdůležitějších památek a míst, jako je například Václavské náměstí, Karlův most, Staroměstská radnice a další, které jsme po skupinách představili svým spolužákům. Tuto mini prezentaci památek jsme si chystali cestou do Prahy ve vlaku. Pokračování textu Osmáci navštívili Senát ČR

Soutěž Bible a my

I když to zpočátku vypadalo, že se letos soutěž neuskuteční, nakonec proběhne alespoň elektronicky. Na stránkách nedelevrodine.cz je už nyní připravený soutěžní kvíz na advent, tentokrát s tématem Mojžíš. První kolo bude spuštěno na první adventní neděli a potrvá až do Štědrého dne.

Další kola budou po Vánocích a v postní době – více informací najdete na webu bibleamy.cz.

Budeme rádi, když se na naší škole najdou žáci, kteří se do soutěže zapojí.

 

Marie Horáková