Školní družina v říjnu 

Krásně teplý a barevný říjen jsme využili hlavně ke hrám venku na zahradě a ke tvoření z přírodnin. Dvě odpoledne jsme vyráběli podzimní dekorace, hlavně věnečky a zdobili je šípky, kaštany a suchými květy. Byla to společná akce se staršími žačkami ze školního klubu. Ty rády pomohli mladším kamarádům a společně jsme si to moc užívali. Také jsme měli jednu akci mimo školu.  V pátek 13.10. jsme se tři oddělení vydala na Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru ve Zlíně. Viděli jsme, jak hasiči vyprošťují zraněného z auta. Pak jsme se přemístili do hasičských garáží, kde jsme se mohli podívat na různé zásahové obleky. Některé věci si děti mohly i vyzkoušet, např. hasičské přilby, nebo masky z dýchacích přístrojů. Nakonec jsme se podívali přímo do hasičských aut a vyzkoušeli si první pomoc. Dětem se návštěva moc líbila a doufají, že nebyla poslední. Foto z obou akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy.