Adaptační pobyt 8.A

Naše nově spojená třída absolvovala adaptační pobyt na Nivách u Vsetína. Začátek byl v pondělí 2. října v ranních hodinách na utajovaném místě, na které se účastníci mohli dostat jen rozluštěním GPS souřadnic přiložených ve speciálním dopisu.

Tím místem byl park Komenského, kde na nás čekali dvě postavy vojáků. Velice záhy se celý pobyt proměnil ve vojenský výcvik, který vedla paní učitelka Klímová a Honzíková.

Během tří dnů jsme si vyzkoušeli spoustu zábavných her, aktivit a rituálů, které za sebou měly ukrytou myšlenku, jak nás jako dvě třídy sjednotit.

Nesmíme zapomenout na výborné jídlo, které nám připravovala paní ředitelka s paní asistentkou Kateřinou. Dále nechyběla silná ruka pana Škrly, který nám pomáhal a vyprávěl zajímavé příběhy. Na závěr nad námi bděla naše třídní učitelka Kubešová.

Adaptační pobyt byla skvělá akce, která nás naučila spoustě užitečných vlastností a vytvořila nám nezapomenutelné třídní vzpomínky a zážitky na celý život.

Jožka Němeček, Dominik Jurák, Tobi Dudr