Výprava páťáků za „Učitelem národů“

Ve středu 18.10.2023 se páťáci vypravili na exkurzi do Muzea J. A. Komenského do Uherského Brodu. První část programu byla zaměřená na poznání osobnosti tohoto věhlasného pedagoga. V úvodním sále si žáci vyslechli od paní průvodkyně život J. A. Komenského. Kromě hutného informačního materiálu bylo k vidění množství obrazů i trojrozměrných předmětů. Žáci pak hledali odpovědi na otázky z interaktivních panelů.

V druhém expozičním sále jsme shlédli unikátní audiovizuální projekci, kdy pomocí UV mapování byly přímo na trojrozměrný model města – světa, promítány výjevy z Labyrintu.  V sále s názvem Theatrum, tedy jakési expoziční divadlo, jsme shlédli krátký film podle Komenského spisu „Divadlo veškerenstva věcí“. Čtvrtá část byla věnovaná Komenského knihám a mohli jsme vidět i tiskařský lis. V poslední části expozice jsme mohli shlédnout vizuální ztvárnění J. A. Komenského na bankovkách, známkách, medailích i odznacích, včetně humorných karikatur.

Druhá část programu byla pro žáky přitažlivá tím, že se ocitli ve staré škole. Přivítal je pan učitel a rázem se na chvíli stali žáky z doby J. A. Komenského. Učili se podle jeho metod a největším zážitkem, zvláště pro chlapce, bylo praktické představení trestání žáků v tehdejší době.

Věřím, že si žáci odnesli mnoho poznatků z učiva Vlastivědy i nezapomenutelných zážitků.