Adaptační pobyt 6.A

V pondělí 8:00 jsme měli sraz na školní, kde nás čekaly paní učitelky převlečené za námořníky. Museli jsme odevzdat své palubní lístky a potom jsme šli do parku hrát hry. Po několika hrách (například na maják a skaliska) jsme odešli na autobusové nádraží. Jeli jsme autobusem asi 45 minut, pak jsme přestoupili a jeli dalších 10 minut. Po vystoupení z druhého autobusu jsme šli asi 2 km pěšky. Po příchodu jsme si dali výborný oběd a po něm jsme zjišťovali jako agenti informace o chatě a učitelích. Po této hře jsme se šli ubytovat a měli volno – kluci hráli fotbal. Po volnu jsme hráli pif paf a krokodýli a pak byla svačinka. Po ní jsme se seznámili s režimem dne a pravidly a vyrobili si obálky na vzkazy. Před večeří jsme si ještě zahráli Všichni na palubu. Po večeři byl rituál, kde jsme zhodnotili celý den a šli spát.

V úterý ráno po budíčku a rozcvičce bylo ranní zamyšlení s modlitbou a snídaně. Po chvíli volna jsme šli ven hrát hry – například kámen, nůžky, fanoušci (chodilo se v prostoru, a když se dva potkali, dali si kámen, nůžky a ten, kdo prohrál, byl fanoušek vítěze). Pak jsme se přesunuli a z velkého kruhu jsme museli společně dostat kýbl s vodou, aniž by se vylil. Použít jsme mohli jenom lana a koště. Pak jsme museli obejít celý dům tak, že každý držel provázek, který byl přivázán ke kruhu, na kterém byl míček a ten nám nesměl spadnout. Po obědě bylo volno a v jeho druhé části někteří odpočívali a ostatní jsme si šli zahrát vodní bitvu. Až jsme spotřebovali všechny míčky, byla svačina – ta byla moc dobrá, protože byla buchta. Po svačině byla hra Živé piškvorky a po ní už velká hra Boyard, kde se nám podařilo uhodnout heslo a dostat se k pokladu. Pak byla opékačka – měli jsme špekáčky. Kdo dojedl, tak jsme si hráli žabí skok a pak jsme se byli obléknout na večerní hru. Hledali jsme s baterkami po tmě kartičky a pak jsme z toho skládali mapu. Po koupeli už byl večerní rituál a spánek.

V 7:30 zazvonil budíček. Pak byla rozcvička a snídaně. Pak hygiena. Po ní jsme se sbalili a uklidili pokoje. V 9:00 začal program – nejdřív jsme hráli hru Klávesnice. Pak jsme podbíhali lano a nakonec po svačině jsme hráli důvěrovou hru. Po ní jsme šli dovnitř a psali dopisy všem, kteří byli na adapťáku. (ty jsme si mohli přečíst až doma). Po obědě jsme si šli pro věci a šli na autobus domů.