Září ve školní družině

V letošním školním roce se snažíme propojit družinu a klub. Jde o společně prožitý čas při hře, o zábavu, poučení, kamarádské vztahy mezi mladšími a staršími dětmi. V září přišly děti ze školního klubu mezi prvňáky v přestrojení jako postava sv. Václava a jeho družina. Děti hádaly, kdo to k nim přišel. Svatého Václava poznaly až po podrobnějším představení svého života. Tvořili jsme svatováclavskou korunu, meč, papírový hrozen. Na zahradě jsme hráli kuličky. Každý dostal za odměnu sladké hroznové kuličky, ale takový počet, kolik se mu podařilo trefit. Moc jsme si to užili.