Zahájení školního roku 2023-24

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci školy!

Srdečně Vás zdravím na sklonku prázdnin a zasílám informace k zahájení školního roku 2023/24.

Školní rok 2023/24 zahájíme společnou mší sv. v pondělí 4.9.2023 v 8 hod. v kostele PMPK na Jižních Svazích. Po mši sv. přivítáme a představíme nové prvňáčky. Poté se společně žáci pod vedením třídních učitelů přesunou do školy. V tento den bude vyučování ukončeno v 10.40 hod.

V úterý 5.9.2023 bude zkrácena výuka, přičemž žáci budou odcházet postupně na oběd dle rozpisu, od 10.40 – 12.10.hod. Od tohoto dne bude již také možné odebírat školní svačiny.

Od středy 6.9.2023 bude zahájena výuka dle rozvrhu, bez odpoledního vyučování. 

Od 4.9.2023 bude v provozu školní jídelna i školní družina, klub.

Na všechny se moc těšíme!

M. Černošková, ředitelka školy