Ukončení školního roku 2022-23

Vážení rodiče a milí žáci!

Srdečně vás zveme na slavnostní ukončení školního roku, a to závěrečnou mší svatou v pátek 30.6.2023 v 10 hodin v kostele PMPK na Jižních Svazích.

Od 9.30 hodin bude v kostele rozloučení s žáky 9. ročníku, v rámci kterého jim bude předáno poslední vysvědčení.

Připomínáme, že v pátek 30.6.2023 již není v provozu školní družina, školní klub ani školní jídelna.

Těšíme se na vás a přejeme krásné odpočinkové léto!