MATEMATICKÁ SOUTĚŽ PRO 4. a 5. ROČNÍK

Této matematické soutěže se zúčastnily i týmy ze 4. a 5. třídy naší školy. Strávily slunečné dopoledne plné běhání po Centrálním parku na Jižních Svazích a hlavně plnění obtížných matematických úkolů. Mezi mnoha školami ze Zlína i okolí si rozhodně neudělaly ostudu a páťáci dokonce vybojovali skvělé 3. místo. Gratulujeme!